Természetvédelem gyakorlat

Védett növények III. (1997. 10. 10.)

Fehér zászpa (Veratrum album) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Egyhajúvirág (vagy tavaszkikerics) (Bulbocodium vernum) Fokozottan védett! Eszmei ért.: 30 000 Ft

Magyar kikerics (Colchicum hungaricum) Fokozottan védett! Eszmei ért.: 30 000 Ft

Homoki kikerics (Colchicum arenarium) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Királyné gyertyája (vagy genyõte) (Asphodelus albus) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Sárgaliliom (Hemerocallis lilio-asphodelus) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Havasi (vagy gyõzedelmes) hagyma (Allium victorialis) Eszmei ért.: 5 000 Ft

Turbánliliom (Lilium martagon) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Tüzes liliom (Lilium bulbiferum) Fokozottan védett! Eszmei ért.: 30 000 Ft

Kockásliliom (vagy kotuliliom) (Fritillaria meleagris) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Kakasmandikó (Erythronium dens-kanis) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Tavaszi csillagvirág fajcsoport (Scilla bifolia agg.) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Epergyöngyike (Muscari botryoides) Eszmei ért.: 5 000 Ft

Szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus) Eszmei ért.: 5 000 Ft

Tavaszi tõzike (Leucojum vernum) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Nyári tõzike (Leucojum aestivum) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Vetõvirág (Sternbergia colchiciflora) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Csillagos nárcisz (Narcissus stellaris) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Tarka sáfrány (Crocus reticulatus) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Kárpáti sáfrány (Crocus heuffelianus) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Fátyolos (vagy korcs) nõszirom (Iris spuria) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Szibériai nõszirom (Iris sibirica) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Homoki nõszirom (Iris arenaria) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Magyar nõszirom (Iris aphylla subsp. hungarica) Fokozottan védett! Eszmei ért.: 50 000 Ft

Tarka nõszirom (Iris variegata) Eszmei ért.: 5 000 Ft

Apró nõszirom (Iris pumila) Eszmei ért.: 5 000 Ft

Réti kardvirág (Gladiolus imbricatus) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Boldogasszony papucsa (vagy rigópohár) (Cypripedium calceolus) Fokozottan védett! Eszmei ért.: 50 000 Ft

Fehér madársisak (Cephalanthera damasonium) Eszmei ért.: 5 000 Ft

Széleslevelû nõszõfû (Epipactis helleborine) Eszmei ért.: 5 000 Ft

Békakonty (Listera ovata) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Madárfészek (Neottia nidus-avis) Eszmei ért.: 2 000 Ft

Szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadenia conopsea) Eszmei ért.: 5 000 Ft

Pókbangó (Ophrys sphecodes) Fokozottan védett! Eszmei ért.: 50 000 Ft

Agárkosbor (Orchis morio) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Tarka kosbor (Orchis tridentata) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Vitézkosbor (Orchis militaris) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Bíboros kosbor (Orchis purpurea) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Pompás kosbor (Orchis laxiflora subsp. elegans) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Hússzínû ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Széleslevelû ujjaskosbor (Dactylorhiza majalis) Eszmei ért.: 10 000 Ft

Keskenylevelû gyapjúsás (Eriophorum angustifolium) Eszmei ért.: 5 000 Ft

Homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica) Eszmei ért.: 5 000 Ft

Kálmos (Acorus calamus) Eszmei ért.: 2 000 Ft