Munkahely (iskola)


 

Az itt következõ tanácsok természetszerûleg nem fedhetnek le minden területet, hiszen a munkahelyek rendkívül sokfélék és lényegesen eltérhetnek egymástól. Az alábbiak elsõsorban irodai jellegû munkára vonatkoznak.
 
 
 
 
 
 

Beszerzés

Három alapvetõ dolog, amely minden munkahelyen megfontolandó:


Gyakorlati tanácsok

- A különbözõ elektromos berendezések (pl. nagy energiaigényû hûtõszekrények, fénymásolók, stb.) nem csak különbözõ típusúak, hanem különbözõ teljesítmény felvevõk lehetnek, ezért igyekezzünk a lehetõ a leggazdaságosabbat, a legkisebb energiaigényût választani.

- Szinte minden munkahelyre jellemzõ sok papír felhasználása, ezért ha az, az adott célra használható, vásároljunk újrapapírt. Ezzel igen sok fát megmentünk a kivágástól.
- Vásároljunk olyan termékeket, amelyek a lehetõ legtovább tartanak az egyszer használatosak helyett.
- Gondoljuk végig a vásárlandó termék teljes életciklusát:  hogyan és hol volt gyártva, hogyan lesz fölhasználva, milyen  a környezeti hatása a használat során, és mi  történik vele, ha már nincs rá szükség.

- Az irodákban használatos korrekciós festékeknél szerves oldószeres helyett vízzel hígíthatót válasszunk.
- Ha helyben vagy a közelben gyártott terméket választunk, csökkentjük a szállítás környezetre gyakorolt hatását.
 

Víz és energia fölhasználása

Minden hivatal használ vizet, a legkülönbözõbb célra. A víz  nagyon fontos környezetünk védelme szempontjából. Tisztaságának megõrzése segít a tavak, a folyók és a felszín alatti vizek védelmében.
Szintén minden hivatalra érvényes az energia fölhasználása a fûtéstõl kezdve, a világításon keresztül a légkondicionálásig, vagy az elektromos eszközök mûködtetéséig. Az energiafelhasználás csökkentése közvetve csökkenti a levegõ szennyezõdését, és az üvegházhatású gázok kibocsátását (hiszen ezek legnagyobb kibocsátói az erõmûvek).
Ha kevesebb energiát használunk, akkor kevesebb energiát kell termelni, s ehhez kevesebb tüzelõanyagot (gázt, olajat, szenet) használnak föl. Ha környezetünket meg kívánjuk óvni, a legfontosabb amit ezen a téren tehetünk: csökkentsük a víz  és az energia felhasználását a lehetõ legalacsonyabb szintre.

Gyakorlati tanácsok

- Mindig kapcsoljuk le a világítást, ha az nem szükséges (ez nyilvánvalónak hangzik, sajnos azonban gyakran elfeledkezünk róla). Ha borús idõ esetén napközben is szükséges fölkapcsolni a villanyt, figyeljünk arra, ha kisüt a nap ne hagyjuk égve a világítást. Mielõtt hazamegyünk mindig gyõzõdjünk meg róla, hogy minden világítás le van-e kapcsolva.
- Ha az szellõztetéssel megoldható, akkor szoba, vagy terem hõmérsékletének csökkentését ne ventilátorral vagy légkondicionálóval végeztük.
- Az egyes berendezések energiaigényét és árát összevetve elõfordulhat, hogy drágább berendezés kerül kevesebbe hosszútávon, ha annak energiaigénye sokkal alacsonyabb, mint az olcsóbbé. Ha egy terem fûtése egyedileg megoldható, akkor, ha a hõmérséklet magasra szökött, ne szellõztetéssel, hanem a fûtés csökkentésével (vagy szabályozásával) oldjuk meg a hõmérséklet csökkentését.
- Ha termenként nem szabályozható a fûtés, és azt tapasztaljuk, hogy a belsõ hõmérséklet nem az idõjárásnak, külsõ viszonyoknak megfelelõ (gyakran tapasztaljuk hogy gyönyörû napsütéses idõben forrók a radiátorok, ugyanakkor borús, hideg idõben csak langyosak), vegyük a fáradságot és hívjuk fel a fûtésért felelõs személy vagy az energetikus figyelmét a hibára.
- A liftek minden magas épületben nagyon sokat üzemelnek (ahogyan azt tapasztaljuk amikor sietünk, mindig foglalt). Ha egészségi állapotunk megengedi, amilyen magasra tudunk menjünk a lépcsõkön.

- Ha nem energiatakarékos égõkkel világítunk, akkor a hagyományos égõk elhasználódásának sorrend- jében fokozatosan cseréljük azokat energiatakarékosra (ahol az, a foglalatba beleillik).
- A vízfelhasználás csökkentésének alapvetõ kritériuma, hogy használat után minden vízcsapot zárjunk el.
- Ha azt tapasztaljuk, hogy csöpög a csap, azonnal szóljunk a szerelõnek (már abban az esetben is, ha mindössze 1 csepp/másod- perc csepegést tapasztalunk, az évi 10 000 liter víz elpazarlását jelenti).
- Ma már könnyen hozzáférhetõk a napkollektorok, amelyek segítségével meleg vizet állíthatunk elõ, ezzel csökkentve a víz melegítésére felhasznált energia mennyiségét.

Papírfelhasználás

Talán nem is tudunk olyan munkahelyet, hivatalt mondani, amely ne használna papírt valamilyen formában a kéztörlõtõl egészen a fénymásoló papírig. A statisztikák szerint manapság egyre nõ a papírfelhasználás, s ez azt jelenti, hogy a papír elõállításához egyre több fát kell kivágni és egyre több energiára van szükség.

A legfontosabb célok:


 

Gyakorlati tanácsok

- Csökkentsük a felhasznált papírmennyiséget a minimumra. Ez azt jelenti, hogy csak akkor használjunk papírt, ha az feltétlenül szükséges. Egy papírlapnak, amelynek csak egyik oldala volt felhasználva valamilyen célból (levél, üzenet, meghívó, ismertetõ stb.), a másik oldala felhasználható valamilyen jegyzet, piszkozat, vázlat készítésére.
 

- Fénymásolatokat mindig kétoldalasra készítsünk, és ha ez megoldható, ugyanígy járjunk el a nyomtatással is.

- Helyezzünk el egy üres dobozt a fénymásoló mellett, és a rontott fénymásolatokat, amelyeknek a másik oldala még használható, helyezzük ebbe a dobozba. Ezek közvetlenül a fénymásolás során is (pl. kicsinyítések, nagyítások kipróbálására), vagy az elsõ pontban felsorolt célokra használhatók.

- Ha sok borítékot használunk az intézményen belül, ezek számát újrahasználattal csökkenthetjük: a feladót és a címzettet feltûnõen lehúzzuk és (esetleg más színnel) újra címezve küldjük tovább.

- Nem mindig szükséges a fehérített papír használata. Bizonyos célokra a szürke újrapapír tökéletesen megfelel. Ne idegenkedjünk tõle!
- Nem mindig indokolt a feltûnõ színû öntapadós üzenõ papírok használata. Helyettesítsük ezeket a maradék papírok földarabolásával.
- Lehetõleg minden papírt, amit már nem használunk, gyûjtsünk össze és az intézményi papírgyûjtéskor adjuk le. Így veszünk részt a visszaforgatásban.
 
 
 

Közlekedés


A közlekedés óriási hatással van környezetünkre. Befolyásolja a vadon élõ állatok és növények életét, szennyezi a talajt, a levegõt, a vizet, zajossá teszi mindennapjainkat. Az európai átlagot figyelembe véve a közlekedés adja a szén-dioxid kibocsátás 20 %-át, a nitrogén-dioxid kibocsátás 45 %-át és a szén-monoxid kibocsátás 90 %-át.

A fentiek csökkentése érdekében:


Gyakorlati tanácsok

- Csak akkor utazzunk ha feltétlenül szükséges. A személyes jelenlétet sokszor helyettesíthetnénk telefonálással, levelezéssel, számítógépes kapcsolattal.
- A munkahelyi hivatalos utakat úgy szervezzük, hogy a különbözõ célú, de azonos helyre történõ utazást egy gépjármûvel, azonos idõben bonyolítsuk le.

- Sokan járunk személygépkocsival a munkahelyünkre. Ha az megoldható, helyettesítjük a személygépkocsit valamilyen tömegközlekedési eszközzel, vagy (ha megfelelõ kerékpárút áll rendelkezésre vagy a biciklisták számára is biztonságos a közút és az idõjárási feltételek is megfelelnek), használjunk kerékpárt.
 

- Gépkocsi vásárlásánál a környezeti hatás csökkentése érdekében célszerû figyelembe venni az alábbiakat:
a. a gépjármû elõállításának energiahatékonyságát (erre vonatkozóan már nagyon sok gépkocsigyártó szolgáltat adatokat),
b. a gépkocsi üzemanyag fogyasztását,
c. az üzemanyag típusát,
d. bizonyos autótípusok részben, vagy teljes egészében visszaforgathatók, azaz a gyár az egész autót, vagy bizonyos alkatrészeit a gyártási folyamatba újra beépíti.