Adatok és tények

Álljon itt befejezésül néhány alapvetõ adat annak bizonyítására, hogy mindenkinek törõdnie kell a környezetével, hogy a környezet védelmén keresztül eljusson a fenntartható életstílusig.

 További információval szolgál az alábbi fejezet:

GLOBÁLIS IRÁNYZATOK