GLOBÁLIS IRÁNYZATOK A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN ÉS  A FEJLŐDÉSÉBEN
(TÉRKÉP ÉS GRAFIKONKÉSZLET)


Ez az előadások megtartására alkalmas térkép és grafikon készlet úgy lett összeállítva, hogy jellemezze a mezőgazdaság, a populáció, a biológiai sokféleség, az erdők, a vízkészlet, az energia, a klíma, a szociális és gazdasági fejlődés legfontosabb állapotait és irányzatait, amelyek meghatározzák a földi környezet helyzetét. Az adatok átfogó képet adnak az elmúlt húsz év irányzatairól. Néhány ezek közül riasztó, vagy lehangoló, mások reményt adnak. Számos esetben a jövő tervezése megmutatja a lehetséges következményeket. A grafikonok, térképek segítenek láthatóvá, érthetővé tenni, öszzehasonlítani és ütköztetni az információkat, melyek ezáltal nagyobb jelentőséggel bírnak.
Reméljük, hogy ezek az ötletek használhatók elméletileg, szakmailag, támogatást adnak az érdeklődőknek a környezet állapotának és az emberiség fejlődésének a megértéséhez és az erről való irányított beszélgetésekhez. Ez az összehasonlítás sokféleképpen használható. Az előadásban szereplő térképek színkódokkal is jelzik a környezetre jó (zöld) és a környezetre káros (piros) adatokat. Ahol lehetséges, az adatok az országokat gazdasági szint vagy földrajzi helyzet alapján  csoportosítják.