Indikátorok a mindennapi gyakorlatban
SZEKTOR
TERÜLET
INDIKÁTOR
Levegõ
 
 
 
 

 

Emisszió
 
 

Immisszió
 
 
 
 

 Lakossági hozzáállás

NOx, SO2, CO, CO2, illékony szénhidrogének, ülepedõ por és ólom források szerinti éves emissziója.

NO2, SO2, O3, benzol, CO, CO2, illékony szénhidrogének, ülepedõ por és ólom 24 órás idõtartamban mért csúcsértéke és éves átlaga.

A lakosság véleményének változása a levegõ minõségével kapcsolatban.

Felszíni vizek
 
 
 
 
 
 
 

 

Vízfelhasználás 
 
 

 Vízminõség
 
 
 
 

 Közmûolló
 
 
 
 

Lakossági hozzáállás 

Vízkitermelés felhasználónként.
Egy lakásra jutó vízhasználat.

VIII. sz. fõfolyás vízminõség alakulása Újfehértónál és Nyíregyháza alatt. EU elõírások szerinti vízminõségi jellemzõk éves átlaga.

Ivóvíz ellátásba bekapcsolt lakások aránya.A közcsatornába bekötött lakások aránya.

 A lakosság véleményének változása az ivóvíz minõségével kapcsolatban.

Talaj

 

Talajmûvelés
 
 

 Lakossági hozzáállás 

A mezõgazdasági mûvelésbe bevont területek arányának változása.Veszélyeztetett területek aránya.

A mezõgazdasági termelõk környezettudatosságának változása.

Növényegészségügy 
 
 
 

 

Vegyszerhasználat
 
 
 

Lakossági hozzáállás

Alkalmazott mûtrágya minõsége és mennyisége típus szerint.Alkalmazott növényvédõ szerek minõségének és mennyiségének változása. Az alkalmazott mûtrágyák és növényvédõ szerek alkalmazási módjának változása.

A lakosság igényének növekedése a környezetkímélõ növényvédelemre.

Zaj
 

 

Közlekedés

Ipar
 

Lakossági hozzáállás 

Közlekedésbõl származó zajterhelés változása.

Az ipari tevékenységbõl származó zajterhelés változása.

A lakosság véleményének változása a zajterhelésre vonatkozóan.

Hulladék
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hulladék keletkezése
 

Gyûjtés
 

Ártalmatlanítás 
 

Újrahasznosítás 
 

 Mennyiségi redukció

Települési folyékony hulladék 

Lakossági hozzáállás 
 
 

Keletkezett hulladék mennyiségének változása a források alapján.

Hulladékok gyûjtése fajták szerint (szelektíven vagy keverten).

Ártalmatlanított hulladék mennyisége módszer szerint (lerakás, égetés, stb.)

Újrahasznosított hulladékok mennyisége típus szerint.

Az újrahasznosított hulladékok arányának változása, az ártalmatlanított hulladékokhoz képest (%).

 Hulladékminimalizálási módszerek elterjedésének változása.

A bejövõ szennyvizek mennyisége.
 

 A hulladékhelyzet lakossági megítélése.

Zöldfelület

 

A városhoz tartozó zöldfelületek és erdõk
 

Lakossági hozzáállás
 

Biológiailag aktív felületek arányváltozása.Közhasználatú zöldterületek nagyságának változása.Az erdõk minõségi és mennyiségi változása.

 A lakosság véleményének változása a város zöldfelületeivel kapcsolatban.

Természeti környezet
 

 

Védettség 
 

Lakossági hozzáállás 
 

Védett területek arányának változása. A veszélyeztetett területek számának és nagyságának változása.

A lakosság véleményének változása a város zöldfelületeivel kapcsolatban.

A környezeti ártalmak emberi egészségre gyakorolt hatása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Környezet-egészségügyi mutatók 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lakossági hozzáállás

 

Betegszám.
BNO.
Mortalitás
Morbiditás: - incidencia 
                   - prevalencia
Betegforgalom tüdõgondozókban és tüdõosztályokon.
 Szûréssel kiemelt betegek száma (%).
Allergiás betegek számának változása.
 Táppénzes napok száma.
Rokkantosítottak száma.
Pollenszám/m3/nap.MSv (sugár terheléshez).

 A lakosság véleményének változása a környezeti ártalmak okozta egészségkárosodással kap- csolatban.

Környezeti nevelés és tudatformálás

 

Támogatás
 

Lakossági hozzáállás 
 

Az intézményeknél a környezeti nevelésre fordított támogatások változása (Ft/év/intézmény)

A lakosság véleményének változása a környezeti tudatformálással kapcsolatban.