Tanulást segítő kérdések és feladatok

 


1. Jellemezzük a bioszféra és a technoszféra kapcsolatát!

2. Milyen rendszernek tekinthető a Föld, mint reakciótér?

3. Értelmezzük az alábbi fogalmakat: forrás, nyelő, anyagáram, rezervoár, turnover, áthaladási sebesség!

4. Jellemezzük a csillagokban lezajló főbb fúziós reakciókat!

5. Melyek a biogeokémiai körforgás összetevői?

6. Napjaink környezeti problémái közül melyek megoldásában segíthet a hidrogén felhasználása?

7. A Föld vízkészletének hány százaléka édesvíz?

8. Melyek a víz szennyezőinek főbb csoportjai?

9. Mit nevezünk eutrofizációnak?

10. Mi a methemoglobinémia?

11. Miért csökkentik a szerves anyagok a víz oxigéntartalmát?

12. Írjuk le a DDT kémiai elnevezését és szerkezeti képletét!

13. Mitől függ a vízben oldott gázok mennyisége?

14. Mit nevezünk agresszív szén-dioxidnak és mi a hatása?

15. Magyarázzuk meg, mi okozza a vizek "rozsdásodását", keménységét, lúgosságát!

16. Melyek a vízelőkészítés fő lépései?

17. Írjuk le az egyes vízlágyítási eljárásokra jellemző reakcióegyenleteket!

18. Mi határozza meg a szennyvíztisztítási eljárások módjait?

 

Kulcsszavak

bioszféra, technoszféra, reakciótér (-rendszer), elszigetelt rendszer, zárt rendszer, nyitott rendszer, forrás, nyelő, anyagáram, anyagáram-sűrűség, rezervoár, turnover, áthaladási sebesség, ökológiai rendszer, energiamérleg, magfúzió, biogeokémiai körforgás, anyagtranszport, makroelem, mikroelem, esszenciális elem, toxikus elem, fúziós erőmű, vízgáz reakció, parciális oxidáció, sószerű hidridek, vízszennyezők, vízszennyezés, járulékos szén-dioxid, agresszív szén-dioxid, szabad szén-dioxid, mállás, KMnO4-fogyás, vízkeménység, állandó keménység, változó keménység, karbonát keménység, összes keménység, vízlúgosság, ülepítés, derítés, szűrés, gáztalanítás, vastalanítás, mangántalanítás, olajtalanítás, fertőtlenítés, vízlágyítás