Néhány mikroelem környezeti kémiája

A fémek biológiai szempontból három nagy csoportba oszthatók (37. táblázat.). Az esszencialitás és a toxicitás annak függvénye, hogy az adott elem milyen vegyület formájában és mekkora koncentrációban van jelen (91. ábra).
 

 

91. ábra. A koncentráció és hatás összefügg  

 

 
 

A mikroelemek felvehetősége

Egy mikroelem felvehetősége lényegében azon rendszer paramétereitől függ, amelyben található és azon rendszer paramétereitől, amelybe be akar kerülni. A kationok felvételénél a legegyszerűbb folyamat a fémion kötődése a felülethez:

                    Me + Felület = Me Felület.

A külső oldatban ezt a folyamatot gyakran megelőzi az előzetes kelátképzés:

                    Me + L = MeL,

valamint a ligandumok cseréje:

                    Me Felület + L = MeL + Felület
 

MeL + L' = MeL' + L.


 

Esszenciális elemek Biológiailag könnyen

hozzáférhető mérgező elemek

Biológiailag nehezen hozzáférhető (rosszul oldódó vagy ritka ) mérgező elemek
  H
  Li, Na, K, Rb
  Mg, Ca, Sr
  B, Al
  C, Si
  N, P
  O, S
  F, Cl, Br
  Fe
 
 
 

  Be
  Ti
  Sn, Pb
  As, Sb, Bi
  Se, Te

  V, Mo, Co, Ni, Pd, Pt
  Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg

  Zn, Cd, Hg

  Ba
  Ga
 
 

  La, Ti, Zr, Hf, Nb, Ta
  W, Re, Rh, Ir, Ru

A környezet nehézfém-terhelésének fokozódásával nő a veszélye annak, hogy koncentrációjuk az élőlényekben eléri a toxikus értéket.
 

 

Néhány mikroelemről lásd Papp S. – R. Kümmel Környezeti kémia című könyvét.
Ólom 261. oldal
Cink és kadmium 264. oldal
Higany 268. oldal
Króm 271. oldal (+ segédlet)
Ón 259. oldal
Mangán 272. oldal Arzén 258. oldal
 

Ajánlott Web oldalak: