Az élő szervezeteket felépítő néhány makroelem környezeti kémiája

 


Az 18-19. táblázat adataiból látható, hogy az elemek megoszlása az élő és élettelen rendszerekben eltérő.

 

földkéreg emberi test 
elem %-os összetétel elem %-os összetétel
O 62,5 H 60,3
Si 21,2 O 25,5
Al 6,47 C 10,6
Na 2,4 N 2,42
Ca 1,4 Na 0,73
Fe 1,2 Ca 0,226
Mg 1,84 P 0,134
P 1,42 S 0,132
0,08 K 0,036
0,0001 Cl 0,0001

18. táblázat. Az elemek előfordulási aránya a földkéregben és az emberi testben

 

A Földön természetesen előforduló elemek szinte mindegyike (~90) kellően szenzitív analitikai technikával kimutatható az élő szervezetekből.

 

1-50 %: O, H, C 10-2 - 10-3 %: Fe, Mn, B, Sr
  0,1 %: P, Si, K, Ca, N          10-4 %: Cu, Ti, Bn, Br
  0,01 %: S, Mg, Na, Cl, Al         10-5 %: f, Rb, Sn, Ni
        <10-6 %: As, Mo, Co, I, Ge, Pb, Hg, Ag, Au, Ra

19. táblázat. Az elemek előfordulási aránya a növényi szervezetekben (%)

 

A bizonyítottan esszenciális elemek (~40) 2 nagy csoportra oszthatók:

        1. Makroelemek (> 0,1 %)

        2. Mikroelemek (< 0,1 %)

(Megjegyzés: Az élőlényekben kimutatható elemeknek más szempontok szerinti részletesebb felosztása is ismeretes. Például lásd: http://www.date.hu/szervez/mtk/foldmuv/oktatas/kj_jegyzet.doc)

Az élőlények ~99 %-át H, O, C, N alkotja, de az alapvető makromolekulák felépítése szempontjából a S és a P is alapvető fontosságú (54. ábra). Ezért a következő fejezetekben ezzel a hat elemmel foglalkozunk.

 

54. ábra. Összefüggés néhány szerves molekula és alkotóelemeik között

 

 

 

Ajánlott Web oldalak: