Tanulást segítő kérdések és feladatok


1. Melyek a szilikátos kőzetek mállásának fő folyamatai?

2. Hogyan csoportosítjuk a szilikátokat?

3. Milyen összefüggés van a talaj pH-ja és az Al káros hatása között?

4. Mit nevezünk korróziónak?

5. Hogyan befolyásolja a karbonátos kőzetek oldódását a légkör növekvő szén-dioxid tartalma?

6. Hogyan lehet egy esszenciális mikroelem toxikus?

7. A Cr(III) vagy a Cr(VI) a veszélyesebb, és miért?

 

Kulcsszavak

ásvány, kőzet, mállás, korrózió, helyi elem, korrózióvédelem, esszencialitás, toxicitás, szulfidril csoport