A foszfor


Előfordulása

Föld 0,2 %; földkéreg 1050 ppm; óceán 88 ppb.

 

 

 

 

Részlet az előadásból

(A képre kattintva a dia megnyitható és az egérgombokkal vagy a kurzormozgató nyilakkal a képek, ábrák folyamatosan behívhatók, illetve, ha szükséges, ezekkel az ábrán belül vissza is lehet lépni.

Mi az oka annak, hogy a foszfor az ötödik leggyakoribb eleme az élő szervezetnek?

Azokon a tulajdonságokon túl, hogy kellően stabil, elegendően nagy mennyiségben fordul elő az Univerzumban és a Földön, vegyületet képez az élet alapfontosságú atomjaival mint pl. a hidrogén, oxigén. A HxOyCzNqPr általános képlettel megadható makromolekula egy új, az élet szempontjából alapvető tulajdonság hordozója lehet. Ez az új tulajdonság az információk hordozása és átadása az élő szervezet struktúráiról és funkcióiról. Itt is meg kell jegyeznünk, hogy a foszfor a DNS tulajdonságainak kialakításában nem játszik kizárólagos szerepet, hiszen más biogeokémiai környezetben akár a kénnel is helyettesíthető lenne. Azaz azt a szerepet, amelyet a foszfátok játszanak, a szulfát is betöltheti.

A természetben előforduló foszforvegyületek a foszforsav származékának tekinthetők. Ezekben a vegyületekben nagyenergiájú (stabil) P-O kötés található. Ennek következtében a +5-ös oxidációsszámú foszfor nehezen vihető redoxi reakcióba. Ortofoszfátként (PO43-) kationokhoz kapcsolódva vízoldhatatlan szervetlen vegyületeket, vagy valamilyen szerves vegyületet alkot.

A legjellemzőbb szervetlen vegyületei:

A foszforásványok gyakran tartalmaznak ún. mikroelemeket izomorf szubsztituensként (33. táblázat). Például a szuperfoszfát előállítása során a nyersanyag (apatit) erősen savas közegben kerül feltárásra, ezért a táblázatban felsorolt elemek - melyek jelen vannak az ásványban -, oldott állapotba kerülhetnek. A műtrágya kiszórását követően pedig bekerülnek a táplálékláncba.

  As Cd Cr Hg Pb U
  ásvány 190 100 1600 1000 100 1300
  talaj 20 0,4 50 0,25 25 1

 33. táblázat. Mikroelemek koncentrációja foszforásványokban és a talajban (mg/kg)

 

Az élő rendszerekben alapvető jelentőségűek a szerves foszforvegyületek: ATP, ADP, AMP, DNS, RNS (80. ábra).

 

80. ábra. Az AMP és az ATP felépítése

Részlet az előadásból

(A képre kattintva a dia megnyitható és az egérgombokkal vagy a kurzormozgató nyilakkal a képek, ábrák folyamatosan behívhatók, illetve, ha szükséges, ezekkel az ábrán belül vissza is lehet lépni.

 

A szervetlen vegyületek alacsony oldhatósága miatt, a foszfor mint tápanyag nehezen hozzáférhető az élőlények számára. A foszfor ezért ún. limitáló tápanyag (81. ábra). (Olyan elem, amelynek koncentrációja korlátozza a biomassza-produkciót.)

 

81. ábra.  A foszfor koncentrációja a vízfelszín közelében alacsony, s ez korlátozza a növények növekedését.

 

A foszfor koncentrációja a vízfelszín közelében alacsony, s ez korlátozza a növények növekedését.
 

Antropogén beavatkozás a foszfor biogeokémiai körforgásába

 

Ajánlott Web oldalak: