Tanulást segítő kérdések és feladatok

 


1. Melyek a szén körforgásának főbb folyamatai?

2. Milyen hatásai vannak a légkör növekvő szén-dioxid-koncentrációjának?

3. Az elektromágneses sugárzás mely tartományában van elnyelése a szén-dioxidnak?

4. Hogyan változtatja meg a légkör szén-dioxid-tartalma az esővíz pH-ját? Számold ki a pontos pH-értékét, 300 ppm szén-dioxidot feltételezve!

5. Milyen szerepet játszanak a nitrogén körforgásában a mikroorganizmusok?

6. Hogyan játszanak szerepet a füstköd kialakulásában a nitrogén-oxidok?

7. Mely antropogén tevékenység a legfőbb NOx-forrás?

8. Az elektromágneses sugárzás melyik tartományában nyel el az ózon?

9. Mely vegyületek az okozói az ózonlyuk kialakulásának?

10. Miért nevezhető a foszfor limitáló tápanyagnak?

11. A foszforásványok izomorf szubsztituensei milyen környezeti problémát okozhatnak?

12. Milyen hasonlóság fedezhető fel a kén és a nitrogén körforgásában?

13. Melyek a kén-dioxid okozta legsúlyosabb környezeti hatások?

14. Milyen lehetőségei vannak a kén-dioxid okozta környezeti hatások csökkentésének?

Kulcsszavak

karbónium-lelőhelyek, fotoszintézis, respiráció, metán - szén-dioxid ciklus, üvegházhatás, infravörös sugárzás, nitrogénfixálás, denitrifikáció, nitrifikáció, ammonifikáció, füstköd, termikus NOx, fűtőanyag NOx, indukált NOx, savas eső, ózon, CFC (hajtógáz), limitáló tápanyag, eutrofizáció, paration, talajsavanyodás, mállás, kéntelenítés