GLOBÁLIS IRÁNYZATOK A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN ÉS A FEJLŐDÉSBEN  
Bevezetés
Népesség
Fogyasztás
Földhasználat 
Talaj
Élelmiszer
Biodiverzitás
Víz
Energia
Légkör
Összegzés
Szakirodalom
 
BEVEZETÉS

Ez a programcsomag egy szakdolgozat és egy multimédiás környezeti nevelési eszköz is egyben, mely grafikonokon keresztül igyekszik bemutatni a Föld globális környezeti problémáit, különös tekintettel a népességrobbanás, fogyasztás, mezőgazdaság, biológiai sokféleség, a vízkészlet, az energiahelyzet és a klímaváltozás kérdésköreire. A több mint 60 grafikon húsz évre visszatekintő adatokat és a jövőre vonatkozó projekciókat tartalmazva mutatja be a környezeti állapotot az egyes témakörökön belül. Az ember megjelenése óta hatást gyakorol a környezetére. Ez a hatás az emberi társadalom fejlődésével, a technikai és technológiai forradalmak során még kifejezettebbé vált. A földi ökoszisztémák nem tudnak lépést tartani az ember által kialakított technoszféra egyre növekvő igényeivel, átalakító tevékenységével. Ennek következtében globális, vagyis az egész bolygót veszélyeztető környezeti-társadalmi problémák jelentkeztek. A kezdetben lokális problémák több helyen is megjelenve tovább gyűrűztek, és egész tájegységeket, kontinenseket, magát a Földet is fenyegetni kezdték. A megoldás a globális szemléletmódban keresendő, hiszen e problémák egymásra épülnek, külön-külön nem lehet sem tanulmányozni, sem pedig megoldani azokat. A problémákat átfogóan kell vizsgálni, megoldásokat keresni, cselekedni nemzetközi összefogással, hiszen jól tudjuk, a környezetszennyezés és a társadalmi problémák nem ismernek határokat. Ebben a szellemben készült ez a multimédiás CD és szakdolgozat, melynek célja hogy a grafikonok konkrét adatain keresztül váljon értelmezhetővé a környezet állapota, helyzete, s adjon segítséget kiselőadások elkészítéséhez, eszmecserékhez. Az összeállítást a Nyíregyházi Főiskola Környezettudományi Tanszékének megbízásából Dr. Vallner Judit és Dr. Kiss Ferenc irányításával Hődör István biológia-környezetvédelem szakos hallgató végezte.