Az anyag szerkezete és felépítése
 


Mai tudásunk szerint, az anyag korpuszkuláris vagy hullám jellegének dominanciája, a körülmények függvénye, és az anyag állapotváltozásaira érvényes az anyagmegmaradás törvénye.
Az erőterek a kölcsönhatásokat továbbítják s ezekhez „közvetítő részecskék” rendelhetők (3. táblázat).

 

3. táblázat. Részecskék és erőterek

 

korpuszkulák

közvetítő részecskék kölcsönhatások
¥ ?    
#    
elemi részek (bozon) gyenge
atommag (pi mezon) magerők
atom     
molekula (foton) elektromágneses
fizikai testek (gravition)(?) gravitációs
biológiai testek    
    
¥ ?  

 

 

 

Az atomok, ionok, molekulák energiaállapotainak változásai (kémiai reakciók) elektromágneses sugárzás elnyelésével vagy kibocsátásával járnak (4. táblázat).
 

4. táblázat. Az elektromágneses sugárzás néhány adata

 

A sugárzás neve

Hullámhossz
l

Közepes frekvencia
n
(s-1)

A foton energiájának

(hv) nagyságrendje
(eV)

      hosszúhullámok

>1 km

105

10-9

      középhullámok

1 km-100 m

106

10-8

      rövidhullámok

100 m-10 m

107

10-7

      ultrarövid hullámok

10 m-1 m

108

10-6

      mikrohullámok

1 m-0,3 mm

1010

10-4

      infravörös sugárzás*

1 mm-800 nm

1013

10-1

      látható sugárzás

800 nm-400 nm

1014

1

      ultraibolya sugárzás**

400 nm-10 nm

1015

10

      röntgensugárzás

10 nm-0,1 pm

1017-1018

103-104

      gamma-sugárzás

<1 pm

>1019

105

 

* Szerepét az üvegházhatásban lásd a szén környezeti kémiájánál.

** Szerepét az ózon kialakulásában lásd az oxigén környezeti kémiájánál.

 

 

Az atomok szerkezete

Az atomfogalom fejlődése
 

 

         

          Arisztotelész (kb. i.e. 370)    Hideg, meleg, száraz, nedves                                 

          Forrás: www.mypage.bluewin.ch/qris/index/themen/universum/galileo.htm

Szövegdoboz: