Tanulást segítő kérdések és feladatok

 


1. Hogyan jellemezhető a gáz, a folyadék és a szilárd halmazállapot makroszkopikus és szerkezeti tulajdonságok alapján?

2. Mi a különbség a kristályos és amorf, valamint a kristályos és folyadékkristályos állapot között?

3. Kristályrács-típusok jellemzése.

4. Van-e éles részecske mérethatár a homogén és a heterogén rendszer között?

5. Egy használt edényben sokkal egyenletesebben forr a víz, mint egy újban. Miért?

6. Az alábbi fogalmak értelmezése: hidratáció, disszociáció, oldódás, oldhatóság, telítettség, túltelítettség.

7. Mit nevezünk kolloid állapotnak, és hogyan állítható elő kolloid rendszer?

8. Soroljunk példákat "kolloidális környezetszennyezésre"!

9. Milyen szempontok alapján osztályozhatók a kolloid rendszerek?

 

Kulcsszavak

halmazállapot, állapothatározók, kristály, anizotrópia, rendezettség, rácstípusok, homogén rendszer, kolloid rendszer, heterogén rendszer, fázisegyensúly, elegy, oldat, koncentráció, oldódás, oldhatóság, elektrolitos disszociáció, elektrolit, adszorpció, abszorpció, lioszorpció, kemiszorpció, kolloid méret, fajlagos felület, difform rendszer, diszperz rendszer, diszperziós közeg, diszperziós fázis, hidrátburok, szolvátburok