Tanulást segítő kérdések és feladatok


 1. Miért olyan nehéz definiálni az anyagot?

 2. Mitől függ az anyag korpuszkuláris- ill. hullámjellegének dominanciája?

 3. Hogyan járultak hozzá az atomfogalom fejlődéséhez a görögök?

 4. Mi volt az alkímia? Segítette vagy gátolta a kémia fejlődését?

 5. Mivel járult hozzá az anyagról alkotott elképzeléseink fejlődéséhez Lomonoszov, Proust és Dalton?

 6. Milyen folyamatok révén stabilizálódhatnak az instabil izotópok?

 7. Milyen adatokkal jellemezhetők a radioaktív bomláskor keletkező α-, ß- és γ-sugarak?

 8. Miről ad felvilágosítást a felezési idő?

 9. Melyek a radioaktív sugárzás mérésének legfontosabb módszerei?

 10. Milyen hatásai vannak a radioaktív sugárzásnak?

 11. Mi a hasonlóság és mi a különbség az atombomba és az atomreaktor között?

 12. Melyek az atomreaktor fő részei?

 13. Mik a radioaktív sugárzás legjellemzőbb biológiai hatásai?

 14. Milyen célokra és hogyan használhatók a radioaktív sugárzás, ill. a radioaktív izotópok?

 

 

Kulcsszavak

korpuszkula, elemi részek, kölcsönhatás, erőtér, őselem, jatrokémia, flogiszton-elmélet, megmaradási törvények, "súlyviszony" törvények, atomfogalom, elektrolízis, radioaktivitás, atommag, izotóp, stabilizálódás típusai, α-, ß-, γ-sugárzás, bomlási sebesség, bomlási állandó, felezési idő, bomlási sor, elektroszkóp, csúcsszámláló, Geiger-Müller számláló, Wilson-féle ködkamra, buborékkamra, szilárdtest detektor, félvezető detektor, fotoemulzió, szpintariszkóp, szcintillációs számláló, dózis, atommagreakció, mesterséges radioaktivitás, maghasadás, magfúzió, annihiláció, atombomba, kritikus tömeg, atomreaktor, sokszorozódási tényező, mag-tüzelőanyag, moderátor, szabályozórúd, reflektor, hűtőközeg, védőberendezés