informatikus könyvtáros  alapszak információs menedzsment szakirány mintatanterve
2006. szeptemberétől
           "A" típusú tantárgyak 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Félévi köv. Kredit pont Tantárgy-felelős tanszék kódja Tantárgyfelelős oktató neve Előfeltétel Meghirdetés ajánlott féléve Ekvivalencia Tantárgy teljes angol neve Tantárgy rövid magyar neve Alapszak elnevezése  
Ea. Gy. 1 2 3 4 5 6  
Filozófia KÖB1101 2 0 K 2 FT Dr. Kiss Lajos András - x           AIB1002, ET1122, HG1202 Philosophy filozófia informatikus könyvtáros  
Szociológia I. KÖB1102 2 0 K 2 MU Dr. Kerülő Judit - x           ET2102 Sociology I. szociológia I. informatikus könyvtáros  
Nyelvművelés KÖB1103 0 2 G 2 MN Dr. Minya Károly - x           ET1231 Native Language Parctice nyelvműv informatikus könyvtáros  
EU ismeretek I. KÖB1104 1 0 K 1 PO Dr. Rozgonyi Ibolya -   x         AIB1005 EU Studies Eu-ism informatikus könyvtáros  
Etika KÖB1105 1 0 K 1 FT Dr. Kiss Lajos András -   x         ET2343 Ethics etika informatikus könyvtáros  
Közgazdaságtan KÖB1106 2 0 K 2 KO Dr. Egri Imre -     x       AIB1011, AIB1006, ET1232 Economics közgazd informatikus könyvtáros  
Alapozó modul (18kr)                                      
Bevezetés a könyvtári ismeretekbe KÖB1001 1 0 K 1 KV Tóthné dr. Bordé Katalin - x           KÖ1111 Introduction to Library Studies bevkönyvism informatikus könyvtáros  
Kommunikációelmélet I. KÖB1002 2 0 K 2 KV Tóthné dr. Bordé Katalin - x           KÖ1512 Communication Theory I. Kommelm informatikus könyvtáros  
Kutatásmódszertan KÖB1003 1 0 G 1 KV Tanyiné Kocsis Anikó -   x           Research Methods kutmódsz informatikus könyvtáros  
Informatika I. KÖB1004 1 2 G 3 ST Dr. Nagy Mihály - x           KÖ1310 Informatics I. informatika I. informatikus könyvtáros  
Művelődéstörténet I. KÖB1007 2 0 K 2 GZ Dr. Láczay Magdolna - x           KÖ1222 Cultural History I. művtört informatikus könyvtáros  
Bibliográfiai adatfeldolgozás I. KÖB1010 2 1 K 3 KV Salgáné dr. Medveczki Mariann - x           KÖ1411 Bibliographic Data Description I. bibladatfeld I. informatikus könyvtáros  
Kommunikációelmélet II. KÖB1017 0 2 G 2 KV Tóthné dr. Bordé Katalin -   x           Communication Theory II. kommelm informatikus könyvtáros  
Szociológia II. KÖB1018 2 0 K 2 MU Dr. Kerülő Judit KÖB1102   x         KÖ1811 Sociology II. szociológia II. informatikus könyvtáros  
Angol szaknyelv KÖB1014 0 2 G 2 MI Dr. Kurdics János - x           KÖ2324 Special English angolszny informatikus könyvtáros  
Szakmai törzs (54kr)                                      
Informatika II. KÖB1005 0 2 G 2 ST Dr. Nagy Mihály KÖB1004   x           Informatics II. informatika II. informatikus könyvtáros  
Informatika III. KÖB1006 0 2 G 2 ST Dr. Nagy Mihály KÖB1005     x         Informatics III. informatika III. informatikus könyvtáros  
Művelődéstörténet II. KÖB1008 2 1 G 3 GZ Dr. Láczay Magdolna KÖB1007   x         KÖ1223 Cultural History II. művtört II. informatikus könyvtáros  
Művelődéstörténet III. KÖB1009 2 1 K 3 GZ Dr. Láczay Magdolna KÖB1008     x       KÖ1224 Cultural History III. művtört II. informatikus könyvtáros  
Bibliográfiai adatfeldolgozás II. KÖB1011 2 1 G 3 KV Salgáné dr. Medveczki Mariann KÖB1010   x         KÖ1412 Bibliographic Data Description II. bibladatfeld II. informatikus könyvtáros  
Bibliográfiai adatfeldolgozás III. KÖB1012 2 1 K 3 KV Salgáné dr. Medveczki Mariann KÖB1011     x       KÖ1413 Bibliographic Data Description III. bibladatfeld III. informatikus könyvtáros  
Információvisszakereső nyelvek I. KÖB1015 2 2 G 4 KV Iszály György Barna -   x         KÖ1611 Information Retrieval Languages I. infvisszakerny I. informatikus könyvtáros  
Információvisszakereső nyelvek II. KÖB1016 2 1 G 3 KV Iszály György Barna KÖB1015     x       KÖ1612 Information Retrieval Languages II. infvisszakerny II. informatikus könyvtáros  
Gyűjteményszervezés KÖB1019 2 1 K 4 KV Tóthné dr. Bordé Katalin -   x         KÖ1511 Collection Development gyűjtszerv. informatikus könyvtáros  
Szolgáltatásmenedzsment KÖB1020 2 1 G 3 KV Tóthné dr. Bordé Katalin KÖB1019     x       KÖ1512 Service Management szolgmen. informatikus könyvtáros  
Információforrások I. KÖB1021 1 2 K 4 KV Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnes -     x       KÖ1711 Information Sources I. infforr I. informatikus könyvtáros  
Információforrások II. KÖB1022 1 2 K 4 KV Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnes KÖB1021       x     KÖ1712 Information Sources II. infforr II. informatikus könyvtáros  
Információs rendszerek I. KÖB1023 1 2 G 4 KV Tóth Erzsébet -       x     KÖ1613, PMB2103, PM2304 Information Systems I. infrrendsz I. informatikus könyvtáros  
Adatbáziskezelés KÖB1024 1 2 G 4 KV Dr.  habil. Boda István -       x     KÖ1311 Database Management adatbáziskez informatikus könyvtáros  
Interneteszközök és szolgáltatások I. KÖB1025 1 2 G 3 ST Dr. Iszáj Ferenc -       x       Internet Tools and Services I. inteszk. és szolg I. informatikus könyvtáros  
Online információkeresés KÖB1026 1 2 G 3 KV Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnes KÖB1006       x     KÖ2313 Online Information Search onlineinfker informatikus könyvtáros  
Menedzsment KÖB1027 2 0 K 3 KV Dr. Kührner Éva -       x     KÖ1813 Management menedzsment informatikus könyvtáros  
Adatbázis és rendszermenedzsment KÖB1028 1 1 G 3 KV Dr. Boda István KÖB1024E       x     KÖ2912 Database and System Management adatb. és rendszermen. informatikus könyvtáros  
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
 
           "B" típusú tantárgyak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Félévi köv. Kredit pont Tantárgy-felelős tanszék kódja Tantárgyfelelős oktató neve Előfeltétel Meghirdetés ajánlott féléve Ekvivalencia Tantárgy teljes angol neve Tantárgy rövid magyar neve Alapszak elnevezése Szakirány neve
Ea. Gy. 1 2 3 4 5 6
Információs menedzsment szakirány (40kr)                                      
Információ és tudásmenedzsment KÖB2101 1 0 K 1 KV Tóth Erzsébet -         x     Information and Knowledge Management inf és tudmen. informatikus könyvtáros információs menedzsment
Internetkeresők KÖB2102 1 2 G 3 KV Tóth Erzsébet -         x     Internet Search Engines internetker informatikus könyvtáros információs menedzsment
Internet eszközök és szolgáltatások II. KÖB2103 2 2 G 4 ST Dr. Iszáj Ferenc KÖB1025         x     Internet Tools and Services II. inteszk. és szolg II. informatikus könyvtáros információs menedzsment
Internet eszközök és szolgáltatások III. KÖB2104 0 2 G 2 ST Dr. Iszáj Ferenc KÖB2103           x   Internet Tools and Services III. inteszk. és szolg III. informatikus könyvtáros információs menedzsment
Multimédia KÖB2105 0 2 G 2 ST Dr.Kuki Ákos           x     Multimedia multimédia informatikus könyvtáros információs menedzsment
Minőségbiztosítás I. KÖB2106 2 0 K 2 KV Kührner Éva -         x     Quality Management I. minbizt I. informatikus könyvtáros információs menedzsment
Információs rendszerek II. KÖB2107 1 2 G 3 KV Tóth Erzsébet KÖB1023         x   KÖ2614 Information Systems II. infrrendsz II. informatikus könyvtáros információs menedzsment
PR KÖB2108 1 0 K 1 KV Tanyiné Kocsis Anikó -         x     PR PR informatikus könyvtáros információs menedzsment
Elektronikus publikálás KÖB2109 1 2 G 3 KV Kührner Éva -           x KÖ2319 Electronic Publishing elektrpubl informatikus könyvtáros információs menedzsment
Elektronikus adatbázisok KÖB2110 0 2 G 2 KV Dr. Boda István -           x KÖ2315 Electronic Databases ekektadatb informatikus könyvtáros információs menedzsment
Vállalkozói ismeretek KÖB2111 2 1 K 3 KV Tanyiné Kocsis Anikó -         x     Entrepreneurial Studies vállism informatikus könyvtáros információs menedzsment
Információforrások III. KÖB2112 0 2 G 2 KV Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnes KÖB1022         x   KÖ1713 Information Sources III. infforr III. informatikus könyvtáros információs menedzsment
Információforrások IV. KÖB2113 0 2 K 2 KV Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnes KÖB2112           x KÖ1714 Information Sources IV. infforr IV. informatikus könyvtáros információs menedzsment
Üzleti információ I. KÖB2114 1 2 G 3 KV Tanyiné Kocsis Anikó -         x     Business Information I. üzletiinfo I. informatikus könyvtáros információs menedzsment
Üzleti információ II. KÖB2115 1 2 K 4 KV Tanyiné Kocsis Anikó KÖB2114           x   Business Information II. üzletiinfo II. informatikus könyvtáros információs menedzsment
Minőségbiztosítás II. KÖB2116 2 1 K 3 KV Kührner Éva KÖB2106           x   Quality Management II. minbizt II. informatikus könyvtáros információs menedzsment
Információs menedzsment szakirány választható tárgyai (10kr)                                  
Szerzői jog KÖB2518 1 0 K 1 KV Kührner Éva -           x   Copyright szerzői jog informatikus könyvtáros információs menedzsment
Tudománymetria KÖB2519 1 0 K 1 KV Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnes -           x   Scientometrics tudmetria informatikus könyvtáros információs menedzsment
Könyvművészet KÖB2520 1 0 K 1 KV Tóth Erzsébet -           x KÖ2326, KÖB3520 Book Art könyvműv informatikus könyvtáros információs menedzsment
Sajtótörténet KÖB2521 1 0 G 1 KV Tóth Erzsébet -           x KÖ2327 Press History sajtótört informatikus könyvtáros információs menedzsment
Különgyűjtemények I. KÖB2522 0 2 G 2 KV Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnes -         x   KÖ2329 Special Collections I. különgyűjt I. informatikus könyvtáros információs menedzsment
Különgyűjtemények II. KÖB2523 0 2 G 2 KV Kührner Éva KÖB2522           x KÖ2331 Special Collections II. különgyűjt II. informatikus könyvtáros információs menedzsment
Gyermekkönyvtári munka KÖB2524 0 2 G 2 KV Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnes -         x   KÖ1328 Children's Library Work isk. és gyermekkvt informatikus könyvtáros információs menedzsment
Internet programozása I. KÖB2525 0 2 G 2 KV Dr. Boda István -         x     Inernet Programming I. internet prog. I. informatikus könyvtáros információs menedzsment
Internet programozása II. KÖB2526 0 2 G 2 KV Iszály György Barna KÖB2525           x   Inernet Programming I. internet prog. II. informatikus könyvtáros információs menedzsment
Kötelező pedagógiai modul (10kr)                                      
Gondolkodók a nevelésről TKB1101 2 0 K 3 NS Dr. Horváth László       x         Great Thinkers about Education gond a nev. informatikus könyvtáros  
A nevelés társadalmi alapjai TKB1202 2 0 K 3 NS Palotay Ferencné dr.         x       Social Fundamentals of Education nev. társ. alapjai informatikus könyvtáros  
Bevezetés a pszichológiába TKB1103 2 0 K 2 PS Dr. Hadházy Jenő - x             Introduction to Psychology bev. a pszicho informatikus könyvtáros  
A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1204 0 2 G 2 PS Dr. Rozgonyi Tiborné dr. Váradi Éva   x             Character Development of Teacher Candidate tanárjel. szem.fejl. informatikus könyvtáros  
                                       
Szakmai gyakorlat I. KÖB1029   40 G 2 KV Dr. Czeglédy István - x             Fieldwork Placement I. szakmaigyak. I. informatikus könyvtáros  
Szakmai gyakorlat II. KÖB1030   40 G 2 KV Dr. Czeglédy István KÖB1029   x           Fieldwork Placement II. szakmaigyak. II. informatikus könyvtáros  
Szakmai gyakorlat III. KÖB1031   40 G 2 KV Dr. Czeglédy István KÖB1030     x         Fieldwork Placement III. szakmaigyak. III. informatikus könyvtáros  
Szakmai gyakorlat IV. KÖB1032   40 G 2 KV Dr. Czeglédy István KÖB1031       x       Fieldwork Placement IV. szakmaigyak. IV. informatikus könyvtáros  
Szakmai gyakorlat V. KÖB1033   40 G 2 KV Dr. Czeglédy István KÖB1032         x     Fieldwork Placement V. szakmaigyak. V. informatikus könyvtáros  
Szakmai gyakorlat VI. (nyári) KÖB1034   60 G 3 KV Dr. Czeglédy István KÖB1033E         x     Fieldwork Placement VI. (Summer) nyáriigyak. VI. informatikus könyvtáros  
Szakmai gyakorlat VII. KÖB1035   40 G 2 KV Dr. Czeglédy István KÖB1034           x   Fieldwork Placement VII. szakmaigyak. VII. informatikus könyvtáros  
Szakdolgozat I. KÖB1036     Mai 5 KV Témavezető KÖB1039         x     Dissertation I. szakdolg I. informatikus könyvtáros  
Szakdolgozat II. KÖB1037     Mai 5 KV Témavezető KÖB1036           x   Dissertation II. szakdolg I. informatikus könyvtáros  
                                       
                                       
C típusú tárgyak                                      
Intézmény által meghirdetett szabadon választható (9kr)                                      
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
           "C" típusú tantárgyak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Félévi köv. Kredit pont Tantárgy-felelős tanszék kódja Tantárgyfelelős oktató neve Előfeltétel Meghirdetés ajánlott féléve Ekvivalencia Tantárgy teljes angol neve Tantárgy rövid magyar neve    
Ea. Gy. 1 2 3 4 5 6  
Könyvművészet KÖB3520 2 0 K 2kr KV Tóth Erzsébet -         x   KÖ2326, KÖB2520 Book Art könyvműv