Skip to Content

Répási Györgyné dr.

 

Répási Györgyné dr.

egyetemi tanár

Tudományos fokozat: dr. habil., CSc

Elérhetőség:

"B" épület 1. emelet 161/A.

Tel.: 42/599-400/2226 mellék

E-mail: repasi@nyf.hu

 

Szakmai önéletrajz

 

1972-ben végzett magyar-orosz szakon Deb­re­­cenben a KLTE-n. Azóta az Orosz Nyelv és Iro­dalom Tanszéken oktat. Fő tár­gyai: mor­­­­fo­lógia, lexikológia, nyelv-és stí­lus­­gya­kor­la­­tok.

1981-ben egyetemi doktori cí­met, 1990‑ben kandidátusi fokozatot, 2000‑ben dr. habil. címet szerzett.

1992-ben német nyelv­ből felsőfokú állami nyelvvizsgát tett.

2004 óta egyetemi tanári beosztásban dolgozik. 1991–2000-ig a Nyelvi Lektorátust vezette, majd 2000–2007-ig az Idegen Nyelvi Intézet igazgatójaként a nem idegennyelv szakos hallgatók képzését is irá­nyí­totta.

Kutatási területe: az orosz beszélt nyelv; lexikológia, lexiko­grá­fia; orosz–magyar egybevető szinkron nyel­vé­sze­ti vizsgálatok.

Több országos és nemzetközi szakmai testület tagja.

Профессор, кан­ди­дат фило­логических наук, dr. habil. Закончила Дебреценский уни­верситет (вен­герский и русский языки). Там же в 1981 году защи­тила канди­дат­скую диссертацию. В 2000 году в Печском уни­верситете получила хабилитацию. На кафедре русского язы­ка Ньиредьхазской Высшей шко­лы работает с 1972 года, одно­вре­менно с 1991 года до 2007 г. зав. Отде­ле­ни­ем иностранных языков в ву­зе. Научные инте­ре­сы – русская раз­го­вор­ная речь, лексико­ло­гия, лексикография. Основ­ная монография – Слова в речи, слова в языке (1999).

 

Végzettsége:

  1972 - magyar-orosz szakos középiskolai tanár
 

 

Tudományos fokozatok megszerzése:

dr. univ. 1981.
CSc 1991.
habilitáció 2000.Oktatói beosztásai:

főiskolai tanársegéd 1972. 08. 16. – 1978. 03. 31.
főiskolai adjunktus 1978. 04. 01. – 1986. 06. 30.
főiskolai docens 1986. 07. 01. – 1992. 06. 30.
főiskolai tanár 1992. 07. 01. – 2004. 08. 31.
egyetemi tanár 2004. 09. 01. –

 

Idegennyelv-ismerete:

orosz nyelv felsőfok 1972.
német nyelv
felsőfok C 1992.

 

Kitüntetései:

1982. június 1. Miniszteri dicséret
1989. június 1. Kiváló Munkáért kitüntetés
1999

a Moszkvai Puskin Intézet Budapesti Kihelyezett Tagozatának

elismerő oklevele és az intézet emlékérme

2006 TIT Aranykoszorús Jelvény
2007 a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett