Skip to Content

Csekéné dr. Jónás Erzsébet

 

Csekéné dr. Jónás Erzsébet

intézetigazgató, egyetemi tanár,

az Orosz Nyelv és Irodalom Intézeti Tanszék vezetője

dr. habil., az MTA doktora, DSc


Elérhetőség:

"B" épület 136/A.

Tel.: 42/599-400/2311 mellék

e-mail: jonase@nyf.hu

 

Szakmai önéletrajz

1973-ban Debrecenben a KLTE BTK magyar-orosz szakán kapott középiskolai tanári oklevelet. 1978-ban ugyanitt doktorált (dr. univ.).

1989-ben alkalmazott nyelvészetből kandidátusi címet szerzett, 1998-ban Pécsett a JPTE-n habilitált.

1999-től egyetemi tanár, 2003-tól az MTA doktora.

Kutatási területe a fordításstilisztika, a kontrasztív szövegszemantika, a kommunikáció- és diskurzuskutatás. Morfológiát, szintaxist, szemiotikát, kommunikációelméletet oktat, több doktori iskolában vizsgáztat.

Tagja az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékén működő Stíluskutató munkacsoportnak. Orosz–magyar fordításstilisztikai elemzésekből 300-nál több szakmai publikációja jelent meg.

A DE Nyelvtudomány Doktori Iskola alapító tagja.

1973-tól munkahelye a Nyíregyházi Főiskola Orosz Nyelv és Irodalom Tanszéke, ahol 1993-tól tanszékvezetőként tevékenykedik.

2011 júliusától a Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kara Szlavisztika Intézet és Kelet- és Közép-európai Kutatóközpontjának vezetője.

 

Профессор, доктор филологических наук, dr. habil. Закончила Дебреценский университет (венгерский и русский языки). В 1989 году защитила кандидатскую диссертацию. В 1999 году в Печском университете получила хабилитацию. С 1993 по 2000 год работала проректором. В 2003 году в Венгерской академии наук защитила докторскую диссертацию – о переводах Чехова на венгерский язык. На кафедре русского языка Ньиредьхазкой Высшей школы работает с 1973 года, а с 1993 года – зав. кафедрой. Автор свыше 250 публикаций – по тематике перевода, семиотики, лексикологии, среди которых – монография Контрастивное исследование семантики текста (переводы драм Чехова на венгерский язык) (2001).

 

Végzettsége:
1973 - magyar-orosz szakos középiskolai tanár

 

 

Tudományos fokozatok megszerzése:
 

dr. univ. 1979
CSc 1989
Habilitáció 1998
DSc 2003

 

Oktatói beosztásai:
 

főiskolai tanársegéd 1973. 08. 16. – 1980. 03. 31.
főiskolai adjunktus 1980. 04. 01. – 1985. 06. 30.
főiskolai docens 1985. 07. 01. – 1991. 06. 30.
főiskolai tanár 1991. 07. 01. – 1999. 06. 30.
egyetemi tanár 1999. 07. 01. –
tanszékvezető 1993. 07. 01 től
bölcsész főigazgató-helyettes 1993. 01. 01 – 1998. 06. 30.
tudományos főigazgató-helyettes 1998. 07. 01. – 1999. 12. 31.
mb. tudományos rektorhelyettes 2000. 01. 01. – 2000. 06. 30.
kulturális és ifjúsági igazgató 2000. 07. 01. – 2001. 06. 30.
a Szociális Bizottság elnöke 2001. 09. 01. –
a BTMK Kari Tanácsának tagja 2001. 09. 01. –

a Szlavisztika Intézet és

Kelet- és Közép-európai Kutatóközpont vezetője

 2011. július –

 


Idegennyelv-ismerete:

orosz nyelv     –    felsőfok      –    1973.
német nyelv    –    középfok    –    1982.   
 

 

Kitüntetései:

 

1983 – Miniszteri dicséret

1988 – Kiváló Munkáért

1995 – TIT Aranykoszorús Jelvény

1998 – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának „Oktató-nevelő munkáért” kitüntetése

2000 – Puskin-érem (az orosz nyelv és kultúra ápolásáért adományozott legmagasabb nemzetközi elismerés)

2000 – „Pro Discipulis Acadaemiae” (a Hallgatói Önkormányzati Testület legmagasabb díja „Az iskola neveltjeiért” végzett munka elismeréseként)

2003 – TIT Aranykoszorús jelvény

2006 – A Nyíregyházi Főiskola Tudományos Bizottsága által alapított „Tudományért–Művészetért” kitüntetés

2010 – Brassai Sámuel-díj [a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) kitüntetése]

2010 – A Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Karának Krúdy-gyűrű kitüntetése