slideshow 1

 

Az angol nyelv oktatásának megújítása a cél

2018. február 23-án került megrendezésre a Nyíregyházi Egyetemen az EFOP-3.2.14-17-2017-00004 számú, „NyEW WAY – Az angol nyelvoktatás megújítása a Nyíregyházi Egyetemmel” című pályázati program szakmai nyitókonferenciája. A projekt megvalósítója a Nyíregyházi Egyetem, a pályázat 330 millió forint, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A Nyitókonferencián köszöntőt mondott dr. Kiss Ferenc, a Nyíregyházi Egyetem általános rektorhelyettese, majd dr. Ajtay-Horváth Magda, a projekt szakmai vezetője mutatta be a program keretében megvalósítandó tevékenységeket, dr. Nagy Zsolt projektmenedzser a pályázat várható eredményeit mutatta be, annak tükrében, hogy hogyan kapcsolódik az egyetem további elnyert pályázataihoz. Ezt követően workshopra került sor, ahol a projektben résztvevő nyelvtanárok módszertani felkészítésben is részesültek.

Az EU 2020 stratégia keretében a felsőfokú végzettségűek 30-34 éves korosztályában mért arányának emelésére vonatkozó nemzeti vállalás a 2015. évi Nemzeti Reform Programban (a kezdeti 30,3%-ról) 34%-ra emelkedett. A vállalás teljesítéséhez az általános minőségi fejlesztések mellett, a hátrányos helyzetű térségek fejlesztése és a társadalmi vagy gazdasági értelemben hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatásba segítése kiemelten fontos. Ebben a tekintetben pedig a megfelelő nyelvtudás nemcsak a felsőoktatásba való bekerüléshez, hanem a felsőoktatási lemorzsolódás csökkentéséhez, illetve a releváns munkaerő-piaci képességek és tudás megszerzéséhez is elengedhetetlen.

A 2020-tól érvénybe lépő jogszabályi változás szerint a felsőoktatási tanulmányok megkezdésének feltétele lesz a B2 szintű nyelvvizsga megléte. Tekintettel arra, hogy a 60% fölötti eredményű emelt szintű nyelvi érettségi vizsga is kielégíti ezt a feltételt, különösen fontos, hogy minél több tanuló éljen ezzel a lehetőséggel a jövőben. - derült ki a projekt sajtóközleményéből.

A projekt célja, hogy a tanórai nyelvoktatást kiegészítő nem formális lehetőségek bővítésével, a pedagógusok képzésével, hatékony élménypedagógiai módszerek terjesztésével, segédanyagok, egyéni tanulási lehetőségek biztosításával a tanulók megtapasztalják a nyelvtudás élményét, a használható nyelvtudás kézzelfogható eredményét. A Nyíregyházi Egyetem, a pályázati előírásnak megfelelően, angol nyelv tanár szakos hallgatóinak bevonásával – akik a célcsoporthoz életkorban, érdeklődésben közelebb állnak – kívánja elérni a középiskolai tanulók érdeklődésének felkeltetését a nyelvtanulás iránt, valamint nyelvi kompetenciáik fejlesztését. A szakmai programban közreműködő oktató és fejlesztő tevékenységgel az egyetem arra törekszik, hogy a tanórai nyelvoktatást kiegészítő, támogató tevékenységek révén javuljon a középfokú oktatásban részt vevő diákok nyelvtudása, a nyelvtanulással kapcsolatos attitűdje és motivációja, és ez által növekedjen a KER szerinti B2 szintű nyelvvizsgával egyenértékű, sikeres emelt szintű idegen nyelvi érettségit tevő diákok száma. - ismertette a projekt szakmai vezetője.

A projekt során a 9-13. évfolyamos tanulók nyelvtudásának fejlesztésére is sor kerül nem formális oktatási keretek között, a középiskolai angol szakos pedagógusok bevonásával, idegennyelv-szakos felsőoktatási hallgatók szakmai-módszertani fejlődésének támogatása, az idegennyelv-szakos középiskolai pedagógusok fejlesztésére, az iskolai (tanórai és tanórán kívüli) idegennyelv-oktatás eszköztárának bővítésére és új, eredményes nyelvtanulási minták kipróbálására és széles körű elterjesztésének megalapozására is sor kerül. - tájékoztatta a jelenlévőket a projekt menedzsere.

 

A célok elérése érdekében a Nyíregyházi Egyetem – szoros együttműködésben a bevont középiskolákkal – kidolgozza a foglalkozások szakmai-módszertani hátterét, tartalmi kereteit, a hallgatók bevonásának, felkészítésének módját és a megvalósítás kereteit annak érdekében, hogy az élménypedagógiai foglalkozásokba bevont tanulók nyelvtudása, motivációja szignifikáns, kimutatható mértékben javuljon a projekt megvalósítás végéig.

A 36 hónapra kidolgozott projekt során, féléves felkészülési időszakot követően, a 2018 / 2019. tanévtől kezdődően 4 féléven át angol nyelvű foglalkozások megszervezésére kerül sor 10 kiválasztott középiskolában. A foglalkozásokat a kiválasztott iskolákban az ott tanító nyelvtanárok tartják (iskolánként 2 fő angol nyelvtanár), a Nyíregyházi Egyetem angol nyelv és irodalom szakos hallgatóinak közreműködésével. A félévenként 12 hetes kurzusokhoz iskolánként 50 – 55 fő tanuló bevonására van lehetőség, akik 4 szinten, heti 2 órában vehetnek részt a térítésmentes foglalkozásokon. A kurzusok végén az egyetem oktatóinak közreműködésével, önkéntes jelentkezés alapján „próba-nyelvvizsgák” szervezésére is lehetőség nyílik. A program felkészülési szakaszában létrejön egy idegennyelvi teszt-bank is, amely a tervek szerint a középiskolák számára térítésmentesen hozzáférhető lesz. - ismertették a szakemberek a nyitókonferencián.

- - - -

A program az EFOP-3.2.14-17-2017-00004 azonosító számú, „NyeW WAY – Az angol nyelvoktatás megújítása a Nyíregyházi Egyetemmel” című projekt keretében valósult meg.

 

 

 

 


 

2016, Nyiregyhaza