Küldetés

A Nyíregyházi Főiskola által a TÁMOP 4.1.2. D-12/1/KONV kiírásra benyújtott nyelvoktatás fejlesztési pályázat célja az, hogy az államilag finanszírozott főiskolai hallgatók az eddigieknél magasabb színvonalú általános idegen nyelvi és szaknyelvi képzésben részesüljenek, hogy megszerezzék a diplomához szükséges nyelvvizsgát, és az így elsajátított nyelvi kompetenciák, készségek birtokában növekedjenek elhelyezkedési esélyeik. Ezáltal növekszik a Nyíregyházi Főiskola és az általa kiadott diploma presztízse.

A bővülő mobilitási lehetőségek birtokában az oktatói és hallgatói közösség szervesen integrálódik az európai tudományos és műszaki-szakmai közéletbe.

A projekt keretében létrejött új nyelvoktatási szervezet, valamint a bevezetett módszerek és kidolgozott programok tartósan biztosítják a magas színvonalú nyelvi képzést a Nyíregyházi Főiskolán.

A PROJEKT CÉLCSOPORTJA:

Államilag finanszírozott képzésben résztvevő felsőoktatási hallgatók, különös tekintettel azokra, akik nem rendelkeznek a diploma átvételéhez szükséges nyelvtudást igazoló dokumentumokkal.

 

A  PROGRAMBAN 4 NYELVEN TÖRTÉNIK A NYELVI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE:

 

ANGOL 

NÉMET

FRANCIA

OROSZ

 

A PILOTKURZUSOK FELTÉTELEI:

-  A nyelvi csoportok létszáma maximum 12 fő.

-  A C típusú, kreditalapú kurzusok 30 illetve 60 órásak, és modulokat alkotnak.

-  Egy hallgató maximálisan 150 órát vehet igénybe.

- A 2013-2014 évi nyári intenzív kurzusok idején ingyenes szálláslehetőség biztosított.

shadow