Tematikák a 2016/2017. tanév II. félévére

TEMATIKÁK

2016/2017. tanév II. félév

 

Tárgykód és megnevezés:    CI3001 Általános idegen nyelv I.

Nyelv:                                          Orosz nyelv   

Tananyag:                                  Székely András – Székely Nyina: Sag za sagom 1.                                                                 Tankönyv és Munkafüzet.   

Oktató:                                        Dr. Kiss Kálmán  

  Óra-szám Óra tartalma Dátum
1. hét 2 Betűk olvasása, írása, szavak kiejtése I. Gyakorlás betű- és szókártyákkal. 1. lecke: Start. A kérdőszók.  2017.02.09.
2. hét 2 Betűk olvasása, írása, szavak kiejtése II. Gyakorlás betű- és szókártyákkal. Nyelvtan: a főnév neme, többes száma, számnevek 1-20.  2017.02.16.
3. hét 2

2. lecke: A Szmirnov család.

Személyes névmások.

2017.02.23.
4. hét 2

2. lecke: A Szmirnov család.

Lexikai és nyelvtani gyakorlatok. 

2017.03.02.
5. hét 2

Szódolgozat, íráspróba.

Nyelvtani gyakorlás, szituatív feladatok.

2017.03.09.
6. hét 2

3. lecke: M újság?

Személyes névmások tárgyesete, számnevek 20-100-ig.

2017.03.16.
7. hét 2

3. lecke: Mi újság? Életkor, nevek.

Nyelvtani feladatok. és lexikai gyakorlatok.

2017.03.23.
8. hét 2

Félévközi dolgozat.

Szóbeli gyakorlás, szituatív feladatok.

2017.03.30.
9. hét 2

4. lecke: Reggel. Megszólítások, idő kifejezése.

Elöljárószók, a főnevek esetei.

2017.04.06.
10. hét 2

4. lecke: Információkérés. Magnós gyakorlatok.

Birtokos névmások gyakorlása. Idő kifejezése.

2017.04.20.
11.hét 2 4. lecke anyagának gyakorlása, szituációk, nyelvtani feladatok. Szódolgozat a 4. lecke szavaiból. 2017.04.27.
12. hét 2

5. lecke: Ismerkedés témaköre. Van, nincs kifejezése.

A főnév birtokos esete. Nekem van – szerkezetek.

2017.05.04.
13. hét 2 5. lecke anyagának gyakorlása, ismétlés.  2017.05.11.
14. hét 2

Összefoglaló ismétlés, szituatív gyakorlatok.

Félévzáró dolgozat írása.

2017.05.18.
Össz.: 28 óra    

Nyíregyháza, 2017. február 01.

 

Tárgykód és megnevezés:    CI3004 Általános idegen nyelv IV

Nyelv:                                          Német

Oktató:                                        Dr. Csiky Nándor

 

Óraszám

Óra tartalma

1. hét

2

Óramegbeszélés, felmérés, ismétlés

2. hét

2

Egy szép nap

3. hét

2

Egy szép nap II.

4. hét

2

Sport

5. hét

2

Étkezés, főzés

6. hét

2

Barátokkal

7. hét

2

Számonkérés, nyelvvizsga-jellegű feladatok

8. hét

2

Étteremben

9. hét

2

Utazás a tengerhez

10. hét

2

Napóírás, élmények

11. hét

2

Német nyelvű országok

12. hét

2

Német nyelvű országok II.

13. hét

2

Szolgáltatások

14. hét

2

Összefoglalás, számonkérés

Össz:

28 óra

 

Nyíregyháza, 2017. január 29.

 

Tárgykód és megnevezés:    CI 3005 Általános idegen nyelv V.

Nyelv:                                          angol                         

Oktató:                                        Buszlai Éva

 

Óraszám

Óra tartalma

Dátum

1. hét

4

Ismerkedés, bemutatkozás, személyes adatok, család

febr.07.,10.

2. hét

4

Személyes információ kérése, adása. Kérdés szórendje. Számnevek. Osztálytermi utasítások.

febr.14.,17.

3. hét

4

Család- családtagok, személyes viszonyok. Személyek bemutatása, leírása, melléknevek. Testrészek.

febr.21,24.

4. hét

4

Egyszerű jelen idő. Szókincs, szótárhasználat.

febr.28, márc. 03.

5. hét

4

Folyamatos jelen idő. Helyhatározók. Képek, festmények leírása. A dolgok helyének megnevezése.

márc.07,10.

6. hét

4

Jelzői mellékmondatok (a person who…., a thing which….). Gyakorlati angol: a repülőgépen- megérkezés, útlevél ellenőrzés.

Íráskészség: bemutatkozó email írása.

márc.14,17.

7. hét

4

Utazás, nyaralás- a múlt eseményei. Egyszerű múlt idő (szabályos és rendhagyó igék).

Kurzusközi teszt írása

márc.21,24.

8. hét

4

Események helyének, idejének megadása. Folyamatos múlt idő.

Hely és időhatározó elöljárószavak.

Kérdésszerkesztés

 

márc.28,31.

9. hét

4

Zenei kvíz. Szókincs: szókapcsolatok. Logikai viszonyok: so,because, but, although

ápr. 04,07.

10. hét

4

Gyakorlati angol: a szállodában- kérések, kötetlen beszélgetés. Íráskészség: milyen történetet rejt a kép?

ápr.18,21.

11. hét

4

Utazás: reptéri történetek. Jövőbeli tervek, előre eltervezett programok. Jövőidejűség – going to, present continuous

ápr.25,28.

12. hét

4

Phrasal verbs. Jóslás (pozitív és negatív elvárások, ígéretek, felajánlások, döntések kifejezése. Modalitás: will, won’t. Szókincs: igék + back, igék + elöljárószavak

máj.02,05.

13. hét

4

Igeidők ismétlése. Gyakorlati angol: étteremben – ételrendelés, panasz kifejezése. Íráskészség: baráti levél írása.

máj.09,12.

14. hét

4

Kurzust záró teszt írása

Kurzus értékelése

máj.16,19.

Össz:

56 óra

 

 

Nyíregyháza, 2017. febr.02.

 

Tárgykód és megnevezés: CI3006 Általános idegen nyelv VI

Nyelv:                                       Angol                        

Oktató:                                     Dr. Csiky Nándor                         

 

Óraszám

Óra tartalma

1. hét

4

Óramegbeszélés, felmérés, ismétlés

2. hét

4

Utazás, turisztika; Önkéntes munka

3. hét

4

Indiai utazás; Nyelvvizsgafeladatok megoldása

4. hét

4

Zenei élmények; Modern kalandok

5. hét

4

Számonkérés; Extrém múzeumok

6. hét

4

Lakhatás, lakásbérlés; Nyelvvizsgafeladatok megoldása

7. hét

4

Berendezési tárgyak és rendszerezésük, Futball

8. hét

4

Születésnapok; Akarat kifejezése

9. hét

4

Döntések; Számonkérés

10. hét

4

Kudarctól való félelem; Nyelvvizsgafeladatok megoldása

11. hét

4

Babonák; Falunap szervezése

12. hét

4

Lehetőségek megragadása; Informatika

13. hét

4

Közösségi oldalak; Érdeklődés kifejezése, információkérés

14. hét

4

Összefoglalás, számonkérés

Össz:

56 óra

 

Nyíregyháza, 2017. január 29.

 

Tárgykód és megnevezés:     CI3006 Általános idegen nyelv VI.

Nyelv:                                           Német nyelv

Tananyag:                                   Studio d A2 Tankönyv és Babári: Deutschexpress II.                                                            nyelvtani anyagai      

                Oktató:                                        Dr. Kiss Kálmán

                                     

Óraszám

Óra tartalma

Dátum

1. hét

2

 

Tudásszint felmérése, követelmények ismertetése.

Bemutatkozás, ismerkedés.

2017.02.06.

1. hét

2

 

Napirend, szabadidő, szórakozás.

Szituatív gyakorlatok.

2017.02.10.

2. hét

2

 

A szabadidő hasznos eltöltése: színház, olvasás.

Nyelvtan: a névelők és ragozásuk.

2017.02.13.

2. hét

2

 

Nyelvtanulás, utazás.

Nyelvtan: a nyelvek és az országnevek.

2017.02.17.

3. hét

2

 

Étterem, étkezési szokások, ételek.

Nyelvtan: az elöljárószók jelentése és használatuk.

2017.02.20.

3. hét

2

 

A magyar ételspecialitások és az európai konyha.

Nyelvtan: a melléknévragozás típusai.

2017.02.24.

4. hét

2

 

Melléknévragozás gyakorlása.

Lexikai szituatív feladatok.

2017.02.27.

4. hét

2

 

Szó- és kifejezés-dolgozat.

Nyelvtani gyakorlás, képleírás.

2017.03.03.

5. hét

2

 

Város és falu. Bevezető beszélgetés.

Nyelvtan: hely- és időviszonyok kifejezése.

2017.03.06.

5. hét

2

 

Lakóhelyem bemutatása.

Irányhármasság kifejezése.

2017.03.10.

6. hét

2

 

Lakástípusok. Képleírás.

Nyelvtan: az igék múlt ideje.

2017.03.13.

6. hét

2

 

Költözködés. Szituatív gyakorlatok.

Nyelvtan: a tagadás.

2017.03.17.

7. hét

 

2

Részösszefoglaló lexikai gyakorlatok, szituatív feladatok.

Magnós gyakorlatok.

2017.03.20.

7. hét

 

2

Részösszefoglaló nyelvtani gyakorlás.

Szövegértési gyakorlat.

2017.03.24.

8. hét

 

2

Félévközi dolgozat írása.

Szóbeli tematikus lexikai feladatok.

2017.03.27.

8. hét

2

 

A félévközi dolgozat eredményeinek megbeszélése.

Az évszakok. Ember és természet. Bevezető beszélgetés.

2017.03.31.

9. hét

 

2

A sport és az egészség. Sportágak, tömeg- és versenysport.

Nyelvtan: a főnév típusai.

2017.04.03.

9. hét

 

2

Szituatív feladatok, egyéni beszámolók a sport témaköréből.

 

2017.04.07.

10. hét

 

2

Munkaszüneti nap.

2017.04.17.

10. hét

 

2

Szó- és kifejezés-dolgozat.

Betegség, egészség. Orvosnál. Szituatív feladatok. Képleírás.

2017.04.21.

11. hét

 

2

8. lecke: A kultúra szerepe életünkben.

Nyelvtan: jövő idő és feltételes mód jelen idő kifejezése.                            2017.04.24.

11. hét

 

2

Magyar kultúra – európai kultúra.

Nyelvtan: feltételes jelen idő.

2017.04.28.

12. hét

 

2

Munkaszüneti nap.

2017.05.01.

12. hét

 

2

Európa kulturális központjai.

Nyelvtan: feltételes múlt idő.

2017.05.05.

13. hét

 

2

Magyarország kedvelt turisztikai látványosságai.

Nyelvtan: óhajtó mondat.

2017.05.08.

13. hét

 

2

Lexikai összefoglalás, magnós gyakorlás.

Nyelvtan: összefoglaló nyelvtani gyakorlatok.

2017.05.12.

14. hét

 

2

Félév végi záró dolgozat írása.

Szóbeli szituatív feladatok.

2017.05.15.

14. hét

 

2

Szóbeli felelés.

A félév munkájának értékelése.

2017.05.19.

Össz:

 48 óra

 

 

 

Nyíregyháza, 2017. február 1.

 

Tárgykód és megnevezés:   CI3101 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció

Nyelv:                                          angol                         

Oktató:                                        Buszlai Éva             

 

Óraszám

Óra tartalma

Dátum

1. hét

2

Makrogazdasági alapismeretek.

02.07.

2. hét

2

Kereslet, kínálat. Szövegértési feladatok.

02.14.

3. hét

2

A munkaerőpiac. Grafikonelemzés.

02.21.

4. hét

2

Nemzetközi kereskedelem. Export, import.

02.28.

5. hét

2

Grafikonelemzés. Hallott szövegértés.

03.07.

6. hét

2

Vállalkozási formák.

03.14.

7. hét

2

Üzleti levelezés, árajánlat, megrendelés.

03.21.

8. hét

2

Kurzusközi dolgozat.

03.28.

9. hét

2

Panaszok orvoslása.

04.04.

10. hét

2

Szóbeli nyelvvizsga témáinak gyakorlása.

04.18.

11. hét

2

Üzleti levelek, beszámolók. Üzleti szituációk.

04.25.

12. hét

2

Hallott szövegértés.

05.02.

13. hét

2

Olvasott szövegértési feladatok.

05.09.

14. hét

2

Kurzust záró dolgozat.

05.16.

Össz:  

28 óra

 

 

Nyíregyháza, 2017. febr.02.

 

Tárgykód és megnevezés:        CI3105 Műszaki szaknyelv

Nyelv:                                              Angol                        

Oktató:                                            Dr. Csiky Nándor                         

 

Óraszám

Óra tartalma

 

1. hét

2

Óramegbeszélés, felmérés

 

2. hét

2

Mérnöki munka

 

3. hét

2

Mérnöki tanulmányok

 

4. hét

2

Fizika

 

5. hét

2

Anyagismeret

 

6. hét

2

Gépelemek I.

 

7. hét

2

Számonkérés, Gépelemek II.

 

8. hét

2

Gépelemek II.

 

9. hét

2

Géptípusok

 

10. hét

2

Robbanómotorok

 

11. hét

2

Gyártástechnológia I.

 

12. hét

2

Gyártástechnológia II.

 

13. hét

2

Állásinterjú, motivációs levél

 

14. hét

2

Összefoglalás, számonkérés

 

Össz:

28 óra

 

 

Nyíregyháza, 2017. január 29.

 

Tárgykód és megnevezés:     FKF1104/01  Idegen nyelvi alapismeretek (Turizmus)

Nyelv:                                           angol                                   

Oktató:                                         Buszlai Éva                       

 

Óraszám

Óra tartalma

Dátum

1. hét

2

What is tourism?

2017.02.06.

2. hét

2

World destinations

2017.02.13.

3. hét

2

Tourist motivation

2017.02.20.

4. hét

2

Tour operators

2017.02.27.

5. hét

2

Travel agencies

2017.03.06.

6. hét

2

Kurzusközi teszt. Írásbeli és szóbeli számonkérés.

2017.03.13.

7. hét

2

Reservations and sales

2017.03.20.

8. hét

2

Transport in tourism

2017.03.27.

9. hét

2

Accommodation

2017.04.03.

10. hét

2

Graph and chart analysis. Situations.

2017.04.24.

11. hét

2

Marketing and promotion

2017.05.08.

12. hét

2

Kurzust záró teszt. Írásbeli és szóbeli számonkérés.

2017.05.15.

Össz:

24 óra

 

 

Nyíregyháza, 2017. február  02.

 

Tárgykód és megnevezés:         FKF1104/02 Idegen nyelvi alapismeretek (általános)

Nyelv:                                               angol                                   

Oktató:                                             Buszlai Éva                       

 

Óraszám

Óra tartalma

Dátum

1. hét

2

Köszönés, bemutatkozás

02.10.

2. hét

2

Egészséges életmód, nemzeti és személyes étkezési szokások

02.17.

3. hét

2

Egyszerű és folyamatos jelen idő. Véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás

02.24.

4. hét

2

Sportesemények, sportolás, kedvenc csapat bemutatása, híres sportolók

03.03.

5. hét

2

Múltbeli események leírása egyszerű és folyamatos múlt idővel. Szóképzés: melléknév, ige, főnév

03.10.

6. hét

2

Családok szerepe a társadalomban, családi kapcsolatok, személyiség leírása

03.17.

7. hét

2

Jövő idejű igeidők használata és összehasonlítása: going to, folyamatos jelen idő, shall/will

Véleménynyilvánítás a jövőről, egyetértés, egyet nem értés kifejezés

03.24.

8. hét

2

Számonkérés szóban és írásban

03.31.

9. hét

2

Visszaható és kölcsönös névmások. Kiejtés: előképzők és toldalékok hangsúlya

04.07.

10. hét

2

Beilleszkedés egy új munkahelyen. Megérkezés, üdvözlés, bemutatkozás, a viszontlátás örömének kifejezése. Íráskészség: barát bemutatása e-mailben

04.21.

11. hét

2

Fogyasztói társadalom, a pénz és vásárlás szerepe életünkben

04.28.

12. hét

2

Események és állapotok: egyszerű múlt és befejezett jelen idő megfelelő használata

05.05.

13. hét

2

Véleménynyilvánítás, vita. Nyelvtani összefoglaló, szituációk, irányított fogalmazás szerkesztése.

05.12.

14. hét

2

Számonkérés szóban és írásban

05.19.

Össz:

28 óra

 

 

Nyíregyháza, 2017. február 02.

 

Tárgykód és megnevezés:        FKF1104/05  Idegen nyelvi alapismeretek (ált. nyelv)

Nyelv:                                              Német nyelv 

Tananyag:                                       Babári Ernő - Babári Ernőné: Deutschexpress.                                                                      Német nyelvkönyv.

Oktató: Dr. Kiss Kálmán                           

 

Óraszám

Óra tartalma

Dátum

1. hét

2

Féléves tematika és követelmények ismertetése, ismerkedés.

Wer bin ich, woher komme ich? Fonetikai gyakorlatok.

2017.02.10.

2. hét

2

2. lecke. A család.

Nyelvtani gyakorlás: Névelők. Főnevek neme, száma, ragozása.

2017.02.17.

3. hét

2

2. lecke. A város.

Nyelvtani gyakorlás: Igék ragozása, igeidők, kijelentő mód.

2017.02.24.

4. hét

2

3. lecke. A rokoni kapcsolatok.

Nyelvtani gyakorlás: Névmások ragozása, elöljárószók, vonzatok.

2017.03.03.

5. hét

2

Szó- és kifejezés dolgozat az 1-2-3. leckékből.

Dialógusok, szituatív feladatok.

2017.03.10.

6. hét

2

Nyelvtani gyakorlás: birtokos eset. Szituatív feladatok.

Összefoglalás.

2017.03.17.

 

7. hét

2

4. lecke: Man erzählt viel Interessantes.

Igekötős igék jelen és múlt időben. Számok, időpont kifejezése.

2017.03.24.

8. hét

2

Félévközi dolgozat írása.

Szóbeli témakörök egyéni kifejtése

2017.03.31.

 

9. hét

2

Nyelvtani feladatok: Kötőszók, alá- és mellérendelés.

5. lecke: Wo wohne ich? Wohnungstypen.

2017.04.07.

10. hét

2

5. lecke: Lexikai és szituációs feladatok.

Nyelvtan: tagadás kifejezése, névmási határozószók.

2017.04.21.

11. hét

2

6. lecke: Lakás, lakóhely bemutatása.

A melléknév erős és gyenge ragozása.

2017.04.28.

12. hét

2

6. lecke: Lakóhely. Vegyes melléknév-ragozás.

Összefoglalás. Lexikai és nyelvtani gyakorlás.

2017.05.05.

13. hét

2

Félévzáró dolgozat írása.

Szóbeli témakörök egyéni kifejtése.

2017.05.12.

 

14. hét

2

Összefoglalás, a félévi munka értékelése, jegyek megállapítása.

2017.05.19.

Össz:

 28 óra

 

 

Nyíregyháza, 2017. február 1.

 

shadow