Minőségpolitika

Nyíregyházi Egyetem
 
Felnőttképzés Minőségpolitika
 
Intézményünk, a 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B székhelyű Nyíregyházi Egyetem célja a színvonalas felnőttképzési tevékenység. Ezen belül intézményünk döntően a résztvevők munkaerőpiacon történő érvényesülését elősegítő szakmai/informatikai/nyelvi, illetve a szakmai képzésbe történő bekapcsolódást segítő képzéseket kíván folytatni, elősegítve ezzel az általános foglalkoztatást, illetve a munkahelyek megtartását.
 
Elsősorban székhelyünk vonzáskörzetében kívánunk az álláskeresők, munkavállalók és a vállalkozók számára lehetőséget nyújtani arra, hogy magas szakmai színvonalú képzés során sajátíthassanak el tanfolyamainkon a munkavállalást, továbbtanulást, illetve az önálló vállalkozást egyaránt segítő korszerű ismereteket. Minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy eredményesen elsajátíthassák a képzési programokban meghatározott elméleti és gyakorlati ismereteket, és a sikeres teljesítéssel megszerzett ismereteik, képességeik, illetve képesítésük segítse elő munkavállalásukat, eredményesebbé tegye munkájukat. Fentieken túl lehetővé kívánjuk tenni a hátrányos helyzetű rétegek felzárkózását is.
 
Képzési tematikánkat és módszereinket a központi követelmények, a résztvevők, illetve megrendelőink igényei, munkatársaink és oktatóink véleménye és tapasztalatai alapján határozzuk meg, és az érdekeltek igényeinek rendszeres figyelembe vételével fejlesztjük.
 
Intézményünk vezetése, szervezeti egységei és valamennyi munkatársa elkötelezett és felelősséget érez a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése iránt. Ennek megvalósulása érdekében minőségbiztosítási rendszert működtetünk, melynek keretében minőségpolitikánkat, stratégiánkat és képzési tevékenységünket – külső és belső partnereink véleményét különösen figyelembe véve – folyamatosan figyelemmel kísérjük, rendszeresen felülvizsgáljuk, tényszerű adatok, visszajelzések alapján értékeljük, és tervszerűen fejlesztjük.
 
Nyíregyháza, 2016. február 1.
shadow