Német B1/2 2016 - ERSZK

Tájékoztató

A képzési program megnevezése: Német C2 1 1 057 B2

Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: E-000263/2014/C005

A képzés megnevezése: Német B1 szint 2. modul

A képzés óraszáma: 60

A képzés helyszíne: Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, Sóstói út 31/b

A képzés célja: Német nyelvi kurzus a képzési program alapján

A képzés megkezdésének feltétele: írásbeli szintmérő teszt

A képzés végén kiállított dokumentum: tanúsítvány

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

−        A modul végén a résztvevő megérti a fontosabb információkat olyan standard szövegekben, melyek ismert témákról szólnak. Ki tudja szűrni a lényegi információkat, ha ezekről szóló rádió vagy TV-adást hall.

−        Egyszerű nyelvi eszközöket használva elboldogul a legtöbb helyzetben, mely kapcsolódik az általa ismert szókincshez. Le tud írni élményeket, ki tudja fejezni érzéseit, gondjait, álmait. Tud beszélni családi kapcsolatairól, a generációról, egyszerű kifejezőeszközökkel a környezeti problémákról és fel tudja sorolni a kivándorlás előnyeit és hátrányait.

−        Képes információt, tanácsot kérni és adni a mindennapi élet helyzeteiben, ki tudja fejezni az ok-okozati összefüggéseket, véleményét meg tudja indokolni. A már ismert témáról képes egyszerű, de összefüggő szöveget alkotni. Képi stimulus alapján képes önálló témakifejtésre.

 

A képzéshez tartozó felnőttképzési szolgáltatások:

-          előzetes tudásfelmérés

-          képzési tanácsadás

A szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtjuk.

 

A képzés kezdete és vége (év, hónap, nap): 2016. április 12. – 2016. június 16.

A foglalkozások időpontjai: heti két alkalommal, kedden 14.00-16.30 és csütörtökön 11.00-13.30 között, 3-3 óra

A képzés díja: 37.500 Ft, a részvételi díj a képzésben résztvevőt nem terheli

Jelentkezési határidő: 2016. 04. 04.

Elállás: a Résztvevő a képzés megkezdése előtt legkésőbb 3 munkanappal minden következmény nélkül elállhat a képzésben való részvételtől.

Ügyfélszolgálat: Nyíregyházi Egyetem, B épület 176., telefonszám: 42 599 400/2622-es mellék

shadow