Angol B1/2 2016 - ERSZK

Tájékoztató

 

A képzési program megnevezése: Angol C2 1 1 087 – B2 szint

Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: E-000263/2014/C001

 

A képzés megnevezése: Angol B1/2

A képzés óraszáma: 40

A képzés helyszíne: Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

A képzés célja: Angol nyelvi kurzus a képzési program alapján

A képzés megkezdésének feltétele: szintmérő írásbeli

A képzés végén kiállított dokumentum: tanúsítvány

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A képzést sikeresen teljesítő résztvevő

−        A modul végén a megérti a fontosabb információkat olyan standard szövegekben, mely ismert témákról szólnak. Ki tudja szűrni a lényegi információkat, ha ezekről szóló rádió és TV-adást hall.

−        Egyszerű nyelvi eszközöket használva elboldogul a legtöbb helyzetben, mely kapcsolódik az általa ismert szókincshez. Le tud írni élményeket, ki tudja fejezni akaratát, panaszát. Be tud mutatni másokat, saját élet- és munkakörülményeit, kedvelt és nem kedvelt dolgokat. Képes információt, tanácsot kérni és adni a mindennapi élet helyzeteiben.

−        A már ismert témáról képes egyszerű, de összefüggő szöveget alkotni. Kép alapján képes önálló témakifejtésre.

 

A képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatások:

-          előzetes tudásmérés

-          képzési tanácsadás

A szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtjuk.

 

A képzés kezdete és vége: 2016. 04. 15. – 2016. 06. 08.

A foglalkozások időpontjai: heti egy alkalommal pénteken, 12:00 – 16:30 között, 5 óra (kivétel: 2016. 05. 06-án), valamint  2016.06.08-án (szerdán) 8:00 - 12:30 között

 

A képzés részvételi díja: 33 333 Ft, a részvételi díj a képzésben résztvevőt nem terheli

 

Jelentkezési határidő: 2016. 04. 08.

 

Elállás: a Résztvevő a képzés megkezdése előtt legkésőbb 3 munkanappal minden következmény nélkül elállhat a képzésben való részvételtől.

 

 

Ügyfélszolgálat: Nyíregyházi Egyetem, B épület 176., telefonszám: 42 599 400 / 2622-es mellék

                                                                                                                                                        

shadow