Bemutatkozás

Szeretettel köszöntjük a Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszék honlapján. Reméljük, hogy végigböngészve az oldalt, jobban megismernek bennünket, betekintést nyernek a tanszék életébe, felvett hallgatóinkat pedig segíthetjük abban, hogy minél több tudással gyarapodva végezzék tanulmányaikat.

A Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszék - jogelődje a Magyar Nyelvészeti Tanszék - az egyetem alapító tanszékei közé tartozik, és 1962 óta a magyar felsőoktatásban megfelelő hagyományok alapján gondozta a magyar nyelv és irodalom szakot, képezte az általános iskolai magyartanárokat. A magyar szak kezdetektől mindmáig intézményünk egyik legtöbb hallgatót vonzó szaka, a 2005/2006-os tanévig tizennégy szak választható mellé (angol, ének, francia, hittan, kommunikáció, informatikus könyvtáros, művelődésszervező, német, orosz, rajz, számítástechnika, történelem, ukrán, ügyvitel). A magyar szakot levelezős alapképzésben (8 féléves) és másoddiplomás képzésben (6 féléves) is lehetett végezni. Évtizedeken keresztül minden évfolyamon 100-150 fős hallgatói létszámmal számolhattunk, levelezős hallgatóinkkal együtt évente 600-800 magyar szakos diákot oktathattunk. Tanszékeink a régióban több évtizede meghatározó és kizárólagos szerepet töltöttek be az általános iskolai magyarszakos tanárképzésben, illetve a város és a megye, valamint a határainkon túli magyar területek vonzáskörzetében a szakmai képzésen túl a kulturális életben is.

A Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszék 7 oktatója a szakma ismert képviselője, összesen több mint félszáz könyvet, jegyzetet, oktatási segédanyagot és több száz tudományos publikációt jegyeznek. Valamennyien szakmai és tudományos testületek tagjai, folyamatosan jelen vannak a hazai és a nemzetközi tudományos életben. Kutatási területeink széleskörűek: felölelik a névtan, a nyelvtörténet, a stilisztika, az alkalmazott nyelvészeti és a társadalmi szempontú nyelvjáráskutatás, valamint a tantárgy-pedagógia különböző területeit.
A Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszék oktatói több helyi, illetve országos szintű kutatómuhelyben dolgoznak. 1977 őszén a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán a Kárpát-medence onomasztikai szakembereinek összefogásával alakult meg a Magyar Névtani Munkaközösség, amelynek egyik vezetője haláláig dr. Mező András volt. A munkaközösség tagjainak irányításával jelenik meg azóta is a Névtani Értesítő. A tagok közé tartozott még oktatóink közül dr. Mizser Lajos, Peténé dr. Csige Katalin, dr. Szabó Ferenc.
Tanszékünkön a 90-es évek közepén formálódott ki a terület sajátos geopolitikai helyzetét kihasználó és ennek megfelelően speciális kutatási módszereket kidolgozó szociodialektológiai munkacsoport (dr. Mizser Lajos, Pállné dr. Lakatos Ilona, Peténé dr. Csige Katalin, dr. Révay Valéria, Tukacsné dr. Károlyi Margit). A gyűjtőmunkába és a korpuszok feldolgozásába a Csűry Bálint Nyelvészeti Tudományos Diákkör tagjait is bevontuk. Munkánkat több sikeres pályázat segítette. Kutatócsoportunk, amely rendszeres kapcsolatot tart a Kárpát-medence élőnyelvi kutatásokat folytató szakembereivel és tudományos muhelyeivel (Szeged, Szombathely, MTA Nyelvtudományi Intézete, Újvidék, Pozsony, Kolozsvár, Beregszász, Nyitra, Maribor) 2002 augusztusában Nyíregyházán rendezte meg a 12. Élőnyelvi Konferenciát, amelyen 60 külföldi és hazai szakember vett részt. A konferencia előadásainak kötete Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere címmel jelent meg 2004-ben (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXII. Szerk.: P. Lakatos Ilona és T. Károlyi Margit. Tinta Könyvkiadó, 297 p.).
Tanszékünk volt és jelenlegi oktatói közül megalakulása óta többen is tevékeny tagjai az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke mellett működő Stíluskutató csoportnak (dr. Gáspári László, dr. Minya Károly, dr. Pethő József). A havonként ülésező kutatócsoport számos gyűjteményes kötetében publikáltak oktatóink, valamint a csoport több nyertes OTKA-pályázatában is dolgoztak/dolgoznak. A Stíluskutató csoport szakmai támogatásával rendezte meg tanszékünk 2002-ben azt a Krúdy-konferenciát, amelynek anyaga 2004-ben szintén a Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához című sorozatban jelent meg.
Az ELTE szakmai irányításával 2003-ban megalakult Szemere Gyula Anyanyelv-pedagógiai Kutatócsoportnak alapító tagjai tanszékünkről dr. Pethő József és dr. Szabó Ferenc. Mindkét oktatónk azóta is részt vesz e tudományos műhely céljaink megvalósításában.
Dr. Minya Károly a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport alapító tagja. A csoport által, az ország különböző pontjain rendezett tanácskozások előadója, a műhely pályázatainak részese.  
Több oktatónk (Pállné dr. Lakatos Ilona, dr. Pethő József, Tukacsné dr. Károlyi Margit) PhD-védéseken bizottsági tagként, opponensként kapott és vállalt már feladatot doktori eljárásokban.

A Magyar Nyelvészeti Tanszék vezetői voltak (zárójelben a tanszéken eltöltött időszak)
Bachát László (1962–1988)
Dr. Mező András (1963–2003)
Pállné dr. Lakatos Ilona (1982– 2013)

A tanszék oktatói voltak:
Dr. Ádám Imre  (1979–1992)
Buda Sándorné  (1962–1979)
Dr. Gáspári László  (1984–2000)
Dr. Nyirkos István (1993–1995)
Dr. Orosz Béla (1962–1988)
Dr. Révay Valéria (1973–2003)
Dr. Mizser Lajos (1980–2007)
Peténé dr. Csige Katalin (1989-2011)
Dr. Bényei Ágnes (2004-2015)
Pállné  dr. Lakatos Ilona (1982-2013)
Dr. Szabó Ferenc (1983-2016)

Óraadóként:
Dr. Hajdú Mihály (2004–2005)
Dr. Sebestyén Árpád

 

shadow