Dr. habil. Pethő József PhD

Dr. habil. Pethő József PhD
főiskolai tanár


Publikációs jegyzék
Hivatkozások Pethő József munkáira


Email-cím: petho.jozsef@nye.hu
Tel.: 42/599-400/2108


Szülõváros, általános iskola: Nyíregyháza, Kemecse
Középiskola: Nyíregyháza, Zrínyi Ilona Gimnázium
Fõiskola: Bessenyei György Tanárképző Főiskola: magyar-történelem szak
Egyetem: KLTE, Debrecen: magyar nyelv és irodalom szak


Nyelvtudás: német (felsőfok)

Munkahely:
Nyíregyházi Egyetem, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszék

FokozatokPhD (ELTE, nyelvtudomány, 2003), habilitált doktor (ELTE, 2012).

Oktatott tárgyak:
Beszédművelés, helyesírás, nyelvhelyesség, nyelvművelés-történet, Általános nyelvészet, Gyakorlati retorika, Hangtan, Jelentéstan, Médianyelv, Mondattan, Nyelvészeti proszeminárium, Retorika, Sajtónyelv, Stilisztika, Szakmódszertan (anyanyelvi nevelés), A tanári mesterség anyanyelvi alapjai, Beszédelmélet és szövegkutatás, Anyanyelv-pedagógia, A szövegértés –szövegalkotás pedagógiája, Jelek és jelrendszerek.

Kutatási területstilisztika, szövegtan, retorika, az anyanyelvi nevelés módszertana.

Elnyert ösztöndíjak:

Tagság: 
 • A MAB (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság) Tanárképzési Bizottságának tagja
 • A MAB szakértője
 • A Magyar Rektori Konferencia Bölcsészet- és Társadalomtudományi Bizottságának tagja
 • Az MTA Magyar Nyelvészeti Munkabizottságának tagja
 • Az MTA köztestületi tagja
 • A Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja
 • A DAB Nyelvészeti Munkabizottságának tagja
 • Az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke mellett működő Stíluskutató Csoport tagja
 • Az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke mellett működő Szemere Gyula Anyanyelv-pedagógiai Csoport tagja
 • A Selye János Egyetem TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai kutatócsoport tagja
 • A Nyíregyházi Egyetem Kiadványozási Bizottságának tagja
 • A Nyíregyházi Egyetem Tudományos Tanácsának tagja
 • A Nyíregyházi Egyetem Tanárképzési Tanácsának tagja

 

shadow