Szeretettel köszöntjük a Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszék honlapján. Reméljük, hogy végigböngészve az oldalt, jobban megismernek bennünket, betekintést nyernek a tanszék életébe, felvett hallgatóinkat pedig segíthetjük abban, hogy minél több tudással gyarapodva végezzék tanulmányaikat.

A Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszék - jogelődje a Magyar Nyelvészeti Tanszék - az egyetem alapító tanszékei közé tartozik, és 1962 óta a magyar felsőoktatásban megfelelő hagyományok alapján gondozta a magyar nyelv és irodalom szakot, képezte az általános iskolai magyartanárokat. A magyar szak kezdetektől mindmáig intézményünk egyik legtöbb hallgatót vonzó szaka, a 2005/2006-os tanévig tizennégy szak választható mellé (angol, ének, francia, hittan, kommunikáció, informatikus könyvtáros, művelődésszervező, német, orosz, rajz, számítástechnika, történelem, ukrán, ügyvitel). A magyar szakot levelezős alapképzésben (8 féléves) és másoddiplomás képzésben (6 féléves) is lehetett végezni. Évtizedeken keresztül minden évfolyamon 100-150 fős hallgatói létszámmal számolhattunk, levelezős hallgatóinkkal együtt évente 600-800 magyar szakos diákot oktathattunk. Tanszékeink a régióban több évtizede meghatározó és kizárólagos szerepet töltöttek be az általános iskolai magyarszakos tanárképzésben, illetve a város és a megye, valamint a határainkon túli magyar területek vonzáskörzetében a szakmai képzésen túl a kulturális életben is.

shadow