Skip to Content

A projekt feladatai

A intézmény küldetés nyilatkozatában megfogalmazottak szerint a Nyíregyházi Főiskola a vonzáskörzetében olyan felsőoktatási tudáscentrummá kíván válni, amely igyekszik a tudásalapú gazdaság humán erőforrásigényének kielégítésére. Hozzá kíván járulni ahhoz a felzárkóztatási munkához, amellyel az észak-keleti országrész a maga gazdasági, szociális, foglalkoztatási, életviteli hátrányos helyzetét igyekszik javítani. E munkában az intézmény a profiljának megfelelően elsősorban a felsőoktatási szakemberképzést valósítja meg, annak teljes vertikumára kiterjesztve, továbbá azt a tudást és infrastruktúrát, amellyel az intézmény rendelkezik, innovációs tevékenységben kívánja hasznosítani.

A fenti célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatok megoldása szükséges:

1. A versenyképesség megteremtése, megőrzése az EU csatlakozással felgyorsult globalizálódó tudás- és munkaerőpiacon
2. Az átalakuló magyar társadalom és gazdaság igényeihez illeszkedő felsőoktatás intézményi profiljának kialakítása
3. A határokon átnyúló interregionális szerepkör vállalása
4. A régió tudáscentrumának és innovációs bázisának megvalósítása
5. Az immateriális szolgáltatás rendszerének bővítése
6. A hatékony működési és működtetési rendszerek kialakítása