Skip to Content

A projekt célja

A projekt célja a Nyíregyházi Főiskola „PARTIUM TUDÁSCENTRUM” létrehozása.
A projekt alapvető célkitűzése, hogy, a Nyíregyházi Főiskola Tudáscentrumának továbbfejlesztésével járuljon hozzá a térség  piac- és innováció orientált gazdaságának fejlesztéséhez, a térségben működő vállalkozások versenyképességének növeléséhez és a  munkavállalók esélyegyenlőségének javításához. Cél továbbá az esélyteremtés a piac- és innováció orientált gazdaság munkaerőpiaci fejlesztésében, a Nyíregyházi Főiskola Tudáscentrumának továbbfejlesztésével.

A projekt specifikus céljai:
A Tudáscentrum szolgáltató szerepének növelése, gyors, rövid képzési idejű programok, biztosítása mellett a kiemelt ágazatokban, a képzés teljes spektrumában

1. a szaktudás, a szakértői továbbképzés feltételeinek megszervezése, továbbfejlesztése a különböző munkaerőpiaci célcsoportok számára
2. idegen nyelvtudás és nyelvi kommunikáció fejlesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások kialakítása
3. a helyi és a határokon átnyúló munkaerő mobilitásának és migrációjának elősegítése, koordinálása
4. a fogyatékkal élők integrálásának elősegítése a lehetséges új munkaerőpiac, illetve a versenyszférának igényeknek megfelelően
5. a logisztikai, térinformatikai szakemberképzés és szolgáltatás

Korszerű, a hagyományos és a távoktatási formákat a leghatékonyabb kiszolgáló módszertan megteremtése

6. az informatikai intelligencia fejlesztése és kiterjesztése a munkaerőpiac résztvevői számára, illetve az on-line ügyintézésre

Az együttműködés hatékony formáinak megteremtése a társadalom és gazdaság szereplőivel az innováció és a versenyképesség fejlesztése érdekében

7. a társadalmi innovációs készségek fejlesztése, kiemelten az alábbi területeken:

a.tudásszolgáltatás
b.új munkastruktúrák kialakításának előkészítése alvállalkozói rendszerben (pl. távmunka)

A legfontosabb célok:

A intézmény küldetés nyilatkozatában megfogalmazottak szerint a Nyíregyházi Főiskola a vonzáskörzetében olyan felsőoktatási tudáscentrummá kíván válni, amely igyekszik a tudásalapú gazdaság humán erőforrásigényének kielégítésére. Hozzá kíván járulni ahhoz a felzárkóztatási munkához, amellyel az észak-keleti országrész a maga gazdasági, szociális, foglalkoztatási, életviteli hátrányos helyzetét igyekszik javítani. E munkában az intézmény a profiljának megfelelően elsősorban a felsőoktatási szakemberképzést valósítja meg, annak teljes vertikumára kiterjesztve, továbbá azt a tudást és infrastruktúrát., amellyel az intézmény rendelkezik, innovációs tevékenységben kívánja hasznosítani.