slideshow 1

Adószámváltozás

Tisztelt Partnerünk!
Hivatalosan tájékoztatom minden érintett partnerünket, hogy a Nyíregyházi Egyetem 2018. március 1-jétől az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CCXXVII. törvény 8. §-ában biztosított lehetőség alapján csoportos adóalanyiságot vezetett be, aminek eredményeként az adószáma megváltozott.

Ezen időponttól kezdődően a Nyíregyházi Egyetem új adószáma: 15329853-4-15

A fenti időponttól kezdődően csak és kizárólag olyan bizonylatot, számlát és egyéb okiratot tudunk befogadni és ellenjegyezni, amelyen az új adószám szerepel.

Dr. Kvancz József
kancellár

MEGHÍVÓ - Egyetemi ünnepség az 1848/49-es szabadságharc tiszteletére

A Nyíregyházi Egyetem vezetősége tisztelettel meghívja Önt az 1848/49-es szabadságharc 170. évfordulója tiszteletére rendezendő MÁRCIUS 15-I ÜNNEPSÉGRE. Az ünnepség időpontja: 2018. március 13. (kedd) 10:30 óra, helye: Nagyelőadó terem (B épület).
 
Program:

A nagy háború - konferencia

Az első világháború 100 éves évfordulója alkalmából rendeztek tudományos konferenciát a Nyíregyházi Egyetemen. Ezen tudományos fórummal az emlékezés fontosságára kívánták felhívni a figyelmet a szervezők. Az eseményt dr. Kiss Ferenc, általános rektorehelyettes nyitotta meg.

 

A rendezvénynek rendkívül fontos üzenete van a mai generáció számára, mégpedig az, hogy háború nélkül, együttműködéssel kell megoldani a problémákat – hangzott el az eseményen. A konferencián köszöntőt mondott Tömböl László nyugalmazott vezérezredes, egykori vezérkari főnök, aki beszédében kiemelte: nemzeti kötelességünk a háború áldozataira emlékeznünk.

 

Kazinczy-verseny a Nyíregyházi Egyetemen

A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, valamint a Tanítóképző Intézet 2018-március 6-án rendezte meg a nagy múltra visszatekintő, Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét. Az egyetemi hallgatóknak egy szabadon választott szöveget kellett felolvasniuk értően és értetően nyolctagú bírálóbizottság előtt. A megméretésen a következő hallgatók bizonyultak a legjobbaknak: Takács Henrietta tanító és Virga Anikó magyar–történelem szakos hallgató. Ők képviselhetik intézményünket 2018. május 4-én az országos döntőn, amelyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén rendeznek meg.

Meghívó - „A Nagy Háború nagy tanulságai” (konferencia)

A Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézete, a Magyar Hadtudományi Társaság és a Magyar Történelmi Társulat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete  „A Nagy Háború nagy tanulságai” címmel rendez tudományos konferenciát 2018. március 7-én (szerdán) 9:30 órai kezdettel a Nyíregyházi Egyetemen a campus „A” épületének 114-es rektori dísztermében.

Az 1. világháború centenáriuma alkalmából szervezett tudományos tanácskozást dr. Kiss Ferenc általános rektorhelyettes és Tömböl László ny. vezérezredes, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke nyitja meg. A szekciókba sorolt előadások egyrészt hadtörténeti aspektusból világítják meg a Nagy Háború történéseit, másrészt társadalomtörténeti megközelítésű vizsgálati eredmények ismertetését hallgathatják meg az érdeklődők.

A részletes program az itt letölthető meghívóban olvasható.

Egészségügyi kutatásokban működünk együtt

A Nyíregyházi Egyetemen írták alá 2018. február 26-án azt az együttműködési megállapodást, mely keretében a felsőoktatási intézmény és a FINNA-MED Egészségügyi Szolgáltató Kft. kutatásokban, fejlesztésekben dolgozik együtt, a jövőben támogatják egymás innovációs munkáját.

„Közös célunk, hogy a Nyíregyházi Egyetem szellemi tőkéje a régióban születő innovációkat támogassa, így együttműködjük olyan szervezetekkel, ahol kutatóink szakmai tapasztalata, az egyetem infrastruktúrája a FINNA-MEF Kft. szakembereinek gyakorlati tapasztalataival, terveivel összeérve közös, új kutatási eredményeket hozzon létre a jövőben.” – foglalta össze a közös munka jelentőségét Vassné dr. Figula Erika, a Nyíregyházi Egyetem rektora.

Újabb „kémikus” siker az Eötvösben

Február 23-24-én került megrendezésre az Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny döntője, melynek szervezője a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, valamint annak Szent-Györgyi Albert Szakkollégiuma. A döntő előtt levelezős fordulók során kellett a tanulóknak bizonyítaniuk felkészültségüket és feladatmegoldó képességüket, s bizony négy kategóriában csak a legjobb 6-12 tanuló vehetett rész a döntőn.

Az angol nyelv oktatásának megújítása a cél

2018. február 23-án került megrendezésre a Nyíregyházi Egyetemen az EFOP-3.2.14-17-2017-00004 számú, „NyEW WAY – Az angol nyelvoktatás megújítása a Nyíregyházi Egyetemmel” című pályázati program szakmai nyitókonferenciája. A projekt megvalósítója a Nyíregyházi Egyetem, a pályázat 330 millió forint, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert el.

Szenátusi ülés február 27-én

2018. február 27-én 14.00 órától az A épület 113-as számú rektori tanácsteremben szenátusi ülés lesz.

Napirendi pontok>>>>>

Mátészalka városával működik együtt az egyetem

Együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi Egyetem és Mátészalka város önkormányzata. A megyeszékhely felsőoktatási intézménye ezentúl kutatásfejlesztéssel, képzésekkel is segíti a mátészalkai ipari parkban működő vállalatok munkáját, a cégek pedig szakmai gyakorlati lehetőséget, illetve később munkahelyet biztosíthatnak a hallgatóknak. Az együttműködés része annak a pályázatnak, mellyel a mátészalkai ipari park Tudományos és Technológiai Park címet nyerhet el. Az egyetem és a város 2018. február 20-án írta alá az együttműködésről szóló megállapodást az egyetem dísztermében.

 


 

2016, Nyiregyhaza