slideshow 1

Az oklevél, bizonyítvány kiadásának átmeneti feltétele

 
(1)           Mesterképzésben az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvvizsga-követelmény alól mentesítést nem lehet adni.
(2)           Az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzéséhez előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a szakirányú továbbképzésben, felsőfokú szakképzésben, főiskolai szintű képzésben vagy alapképzésben abszolutóriumot szerzett személyek, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot, és a Nyíregyházi Főiskola által szervezett külön nyelvi vizsgát (a továbbiakban: nyelvi vizsga) sikeresen teljesítik.
(3)           A nyelvi vizsgát a Szaknyelvi és Idegen Nyelvi Kommunikációs Központ (a továbbiakban: SZIKK) szervezi. A SZIKK feladatai a nyelvi vizsgával összefüggésben:
a.          az egyes nyelvi szinteknek megfelelő követelmények közzététele 2012. június 1-ig az intézmény honlapján
b.         a nyelvi vizsga időpontjainak közzététele minden év június 1-ig az elkövetkező tanévre az intézmény honlapján
c.          a jelentkezések regisztrálása
d.         a nyelvi vizsga lebonyolítása
e.          a nyelvi vizsgát igazoló tanúsítvány kiadása, a tanúsítványok nyilvántartása
f.          a mentességre irányuló kérelmek elbírálása.
(4)           A nyelvi vizsgára jelentkezni az intézmény honlapján közzétett jelentkezési lappal lehet.
(5)           A nyelvi vizsga szóbeli és írásbeli részből áll. Az előírt nyelvek száma és a nyelvi vizsga szintjei igazodnak a szakok Képzési és Kimeneti Követelményeiben előírtakhoz.
(6)           Az intézmény az alábbi nyelvi vizsgákat szervezi angol, német, francia, olasz, orosz, ukrán, eszperantó és román nyelven:
a.          B1 szintű szóbeli
b.         B1 szintű írásbeli
c.          B2 szintű szóbeli
d.         B2 szintű írásbeli
e.          C1 szintű szóbeli
f.          C1 szintű írásbeli.
(7)           Ha a kérelmezőnek az előírt nyelvi szint szóbeli vagy írásbeli komponenséből sikeres nyelvvizsgája van, akkor a teljesített komponensből mentességet kap.
(8)           B1 szintű nyelvi vizsgának beszámítható a korábban sikeresen teljesített nyelvi szigorlat, záróvizsga vagy alapvizsga.
(9)           A nyelvi vizsga alól mentesség kérhető más felsőoktatási intézményben teljesített nyelvi vizsga alapján, különösen, ha a Szenátus I/2-2/14/2007. (február 20.) sz. határozatának megfelelő, de az előbbiekben fel nem sorolt nyelvből teljesítette a kérelmező. A kérelmet a SZIKK bírálja el.
(10)       A SZIKK által szervezett ProLearning szintzáró vizsga angol és román nyelvből egyenértékű a megfelelő szintű nyelvi vizsgával.
(11)       A StudentStop! Nyelviskola a nyelvi vizsga szintjeihez igazodó nyelvi felkészítő tanfolyamokat szervez.
(12)       A nyelvi vizsga térítéses, a térítés mértékét évente a Rektor előterjesztése alapján a Szenátus határozza meg. A térítési díj összegét a jelentkezési lap tartalmazza.
(13)       Jelen szabályozás azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tesznek záróvizsgát.

 

Részletek>>>

 


 

2016, Nyiregyhaza