slideshow 1

A helyét kereső oktatás

A Nyíregyházi Főiskola Integrált Tudáscentruma második alkalommal rendez konferenciát 2011. március 18-án (pénteken) 10 órától az ’A’ épület 113. számú rektori tanácstermében „A helyét kereső oktatás” címmel. Az előadásokat követően kerekasztal-megbeszéléssel folytatódik a zárt körű program, amelynek résztvevői a régió közéletének, gazdasági és oktatási életének vezető szakemberei lesznek.

A Nyíregyházi Főiskola az elmúlt években már bizonyította elkötelezettségét a tudomány és a gazdaság iránt, mivel szerteágazó kapcsolatai révén szerves részét képezi a régió gazdasági és társadalmi életének. Hittel és meggyőződéssel valljuk, hogy az adaptív társadalom alapját a korszerű, naprakész tudás adja, melyben a munkavállalók folyamatosan megújítják ismereteiket és így teremtik meg a fejlődés jól kirajzolódó irányát. A Nyíregyházi Főiskola fennállásának 50 éve alatt több ezer fiatalnak adott felsőfokú végzettséget és indította el őket szakmai útjukon, megalapozva ezzel a megye tudásalapú társadalmát. A hosszú évtizedek alatt elért eredményeink, a megye és a város iránt érzett elkötelezettségünk mind arra ösztönöznek bennünket, hogy a már korábban megkezdetett úton haladjunk tovább, folytassuk az elmélyült párbeszédet a központi kormányzattal, a harmadik szektorral, a megye oktatási intézményeivel és a régió vállalkozásaival.

A 2010 tavaszán megindult átfogó változások kiemelt hangsúlyt helyeztek a XXI. század elvárásainak mindenben megfelelő oktatásra, ezzel teremtve meg a gazdasági-társadalmi dimenzióváltást. Megítélésünk szerint a társadalmi konszenzusra való törekvés minden érintett érdeke, de ez csak egymás véleményének megismerését követően alakulhat ki, ami segíti a modern, a kihívásokra rugalmasan reagáló magyar társadalom létrejöttét.

A program

10:05          Köszöntő

10:05-10:30          A külső környezet megfelelési elvárásai

Előadó: Dr. Czomba Sándor államtitkár

10:30-10:00         A PPP helyzete a hazai felsőoktatásban

Előadó: Hegmanné Nemes Sára államtitkár, Kiemelt Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

11:00- 11:30        Az átalakuló szakképzés feladatai

                        Előadó: Nagyné Varga Katalin MKIK titkár (Szabolcs-Szatmár-Bereg)

11:30-12:00          A Nyíregyházi Főiskola mint tudáscentrum a régió szolgálatában

                        Előadó: Prof. Dr. Jánosi Zoltán rektor

12:00-13:00          Véleményalkotó megbeszélés

 


 

2016, Nyiregyhaza