slideshow 1

Multimédia az oktatásban

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A 2010-es évben már tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre a „Multimédia az oktatásban” nemzetközi konferencia. Ezúttal a Nyíregyházi Főiskola lesz a rendezvény házigazdája. A szervezőbizottság nevében ezúton szeretném felhívni figyelmét a konferenciára és egyben megkérni arra is, hogy tájékoztassa ismerőseit és kollégáit erről a rendezvényről.

A rendezvény időpontja: 2010. július 8-9.
A rendezvény helyszíne: Nyíregyházi Főiskola http://www.nyf.hu
A rendezvény honlapja: http://www.mmo2010.nyf.hu
Jelentkezés a konferenciára: 2010. február 1. - 2010. június 25.

A konferencia célja, hogy elősegítse az oktatás, a kutatás és a média előállítás
különböző területein dolgozó
szakemberek tapasztalatcseréjét, találkozásukat a jól bevált és az új technológiákkal,
azok alkalmazóival, illetve
gyártókkal, forgalmazókkal.

Bemutatkozási és publikálási lehetőséget adjon a hazai és a határon túli oktatóknak,
kutatóknak, szakembereknek és
hallgatóknak az új eredmények széleskörű szakmai megismertetésére és megvitatására
előadások, poszterek,
kiállítások, kiadványok és bemutatók segítségével. Az előadások alapján, a szakértői
bizottság által javasolt
szakmai anyagok lehetőséget kapnak a „Journal of Applied Multimedia” folyóiratban történő
megjelenésre. Az újság
elérhetősége: www.jampaper.eu.

Új elem a konferencián a multimédia-technológia kapcsolódása a különböző
tudományterületekkel, a legkülönbözőbb
technológiák új eredményein át a műszaki, művészeti, módszertani megvalósításokig, azok
bemutatásáig. Fontosnak
tartjuk, hogy a témakörök ismeretében a művészeti műhelyek (látványtervezés, fotó,
színház stb.), a könyvtáros és
kommunikáció képzéssel foglalkozók is bekapcsolódhassanak a konferencia munkájába
multimédiás tapasztalataik
bemutatásával.

A benyújtott és megtartott előadások a konferencia kiadványát képező DVD-n kerülnek
elhelyezésre.
A konferencia ideje alatt az előadások a konferencia a weboldalán élőben is követhetők
lesznek.

A konferencia témakörei:
- A klasszikus multimédiafejlesztések, eredmények, alkalmazások bemutatása,
- Az interaktív tábla és alkalmazása az oktatásban,
- Programozás multimédiás környezetben,
- M-learning mint az oktatás egy új eszköze. A tanulás személyessé és korlátlanná
válásának lehetőségei,
- Digitális tudásbázisok és keretrendszerek kapcsolata. Kapcsolódás, elérés, részvétel a
virtuális térben,
- Könyvtár, multimédia, oktatás. A könyvtárak új helye, szerepe a modern, a multimédiás,
a hálózati tanulás

időszakában,
- Szerzői jog és elektronikus tartalmak kapcsolata. Vannak-e szerzői jogi korlátok a
virtuális térben.

Személyes tudás vagy közösségi tudás,
- A multimédia eszközeinek szerepe a fogyatékkal élők képzésében, életminőségének
javításában,
- "Serious Games",
- A közszféra és a multimédia kapcsolata,
- Multimédia és határterületei.

A szakmai megjelenés, a bemutatkozás lehetséges formái a konferencián:
- hagyományos plenáris és szekcióelőadások,
- poszter-bemutatók, elektronikus poszterek,
- tapasztalati, módszertani, technikai megoldások bemutatása,
- videokonferencia, online bejelentkezés,
- a BA és MA szintű képzésben tanulóknak külön „hallgatói szekció”,
- a PhD hallgatók a kutatási területüknek megfelelő szekcióban adhatnak elő,
- kerekasztal beszélgetésben történő hozzászólás,
- kiállítóként történő bemutatkozás.

Kapcsolatok:

Levelezési cím:
Nyíregyházi Főiskola
Matematika és Informatika Intézet
Iszály György Barna
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31./B

E-mail: mmo2010@nyf.hu részére">mmo2010@nyf.hu
gyiszaly@nyf.hu részére">gyiszaly@nyf.hu

Telefon: (42) 599-400/2170
Fax: (42) 402-485

 


 

2016, Nyiregyhaza