slideshow 1

Oktatási beszámoló

 

 
BESZÁMOLÓ
a Nyíregyházi Főiskola 2010/2011. évi oktatási tevékenységéről

(az Ftv. 6. § (3) bekezdése szerint)

A 2010/2011. tanévben főiskolánk öt karon folytatott szakemberképzést mesterképzésben,
alapképzésben, felsőfokú szakképzésben és szakirányú továbbképzésben, valamint
részismeretek megszerzésére irányuló képzésben. A duális rendszerű képzésben 2012-ig
fejezhetik be megkezdett tanulmányaikat hallgatóink.

A felvételi eljárás keretében 2905 fő hallgató nyert felvételt intézményünkbe, ebből a normál
felvételi eljárás során 2344 fő.
Közülük:
- 392 fő mesterképzésre,
- 1197 fő alapképzésre,
- 765 fő felsőfokú szakképzésre,
a keresztféléves felvételi eljárás során 225 fő, melyből
- 118 fő mesterképzésre,
- 62 fő alapképzésre, - melyből 53 fő a beregszászi telephelyre nyert felvételt,
- 45 fő felsőfokú szakképzésre,
a pótfelvételi eljárás során 336 fő, melyből:
- 61 fő mesterképzésre,
- 249 fő alapképzésre,
- 26 fő felsőfokú szakképzésre
az államilag támogatott és költségtérítéses képzési formákra. E képzési formákon tanulók
arányai:
- 60,51 % államilag támogatott,
- 39,49 % költségtérítéses hallgató.
A felvettek tagozatonkénti megoszlása:
- 1426 fő nappali tagozat,
- 1479 fő esti és levelező tagozat.

A Bologna-rendszerű képzésben 10 képzési területen, tanári mesterképzési szak 16
szakképzettségén, 3 diszciplináris mester szakon (nemzetközi tanulmányok, andragógia,
alkalmazott nyelvészet), 33 alapszakon – 60 szakirányon, specializáción -, felsőfokú
szakképzésben 22 szakon, szakirányú továbbképzésben 28 szakon folytat képzést
intézményünk.

2011-ben intézményünk a tanári mesterszak 1 szakképzettségével (mérnöktanár
/gépészmérnök/), 6 szakirányú továbbképzési szak és 2 felsőfokú szakképzési szak
regisztrálásával bővítette képzési kínálatát.

Az intézmény 2011. március 15-i statisztikai hallgatói létszáma 6951 fő, amely 5172 fő
egyenértékű hallgatónak felel meg.

Oktatási feladatainkat 285 fő főállású, 30 fő részmunkaidőben foglalkoztatott oktatóval láttuk
el. Az oktatás és az intézmény működtetésének feltételeit biztosító nem oktatói
közalkalmazotti létszámunk 328 fő volt.
Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatóink tudományos minősítettségi
szintje 66 %.

A nappali tagozatos hallgatóink 12 %-a kapcsolódott be a tudományos diákköri
tevékenységbe.
Kiemelkedő tanulmányi eredménye alapján 13 fő hallgató nyerte el az oktatási kormányzat
köztársasági ösztöndíját.

A végzős évfolyamok hallgatói közül 2068 fő tett sikeres záróvizsgát. A záróvizsgázó
hallgatók közül 820 fő kapta meg a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget igazoló
oklevelét.
Közülük:
- 138 fő a BTMK,
- 166 fő a GTK,
- 91 fő az MMK,
- 328 fő a PKK,
- 97 fő a TTIK hallgatója volt.
Szakirányú továbbképzési szakokon újabb szakképzettséget 16 fő szerzett. Hallgatói
jogviszony keretében 248 fő kapott – az OKJ-ben szereplő – felsőfokú szakképesítést.
2011 szeptemberében 82 fő nyugdíjas pedagógusnak adtuk át a jubileumi oklevelet.
Közülük:
- 56 fő arany,
- 9 fő gyémánt,
- 10 fő vas,
- 7 fő rubin oklevelet vett át.

A tanévben az oktatási rektorhelyettes közvetlen felügyelete mellett működő Hallgatói
Adminisztrációs és Képzésszervezési Főosztály két osztálya – a Tanulmányi és Felvételi
Osztály és a Képzésszervezési Osztály – látta el a hallgatói ügyek intézését, az oktatási
feladatok és fejlesztések koordinálását.
Ez a szervezeti egység biztosította a hallgatókra, oktatásra, oktatási feltételekre, képzésre,
képzésszervezésre vonatkozó információk bázisát, tanulmányi tanácsadást, a Tanulmányi
Tájékoztatók készítését és a fenti ügyekkel kapcsolatos belső szabályzatok elkészítését, illetve
módosítását.

Nyíregyháza, 2011. szeptember 15.

 

 
BESZÁMOLÓ
a Nyíregyházi Főiskola 2009/2010. évi oktatási tevékenységéről
(az Ftv. 6. § (3) bekezdése szerint)
 
 
A 2009/2010. tanévben főiskolánk öt karon folytatott szakemberképzés mesterképzésben, alapképzésben, felsőfokú szakképzésben és szakirányú továbbképzésben. A duális rendszerű képzésben 2011-2012-ig fejezhetik be megkezdett tanulmányaikat hallgatóink.
 
A felvételi eljárás keretében 2740 fő hallgató nyert felvételt intézményünkbe, ebből a normál felvételi eljárás során 2344 fő.
Közülük:
-           372  fő mesterképzésre,
-         1828 fő alapképzésre,
-           540 fő felsőfokú szakképzésre,
 
a keresztféléves felvételi eljárás során 145 fő, melyből
 
-         52 fő mesterképzésre,
-         49 fő alapképzésre,
-         44 fő felsőfokú szakképzésre
 
az államilag támogatott és költségtérítéses képzési formákra E képzési formákon tanulók arányai:
                        63,1 % államilag támogatott,
                        36,9 % költségtérítéses hallgató.
 
A felvettek tagozatonkénti megoszlása:
-         1290 fő nappali tagozat,
-         1450 fő esti és levelező tagozat.
 
A Bologna-rendszerű képzésben 10 képzési területen, tanári mesterképzési szak 13 szakképzettségén, 3 diszciplináris mester szakon (nemzetközi tanulmányok, andragógia, alkalmazott nyelvészet), 35 alapszakon – 80 szakirányon, specializáción -, felsőfokú szakképzésben 21 szakon, szakirányú továbbképzésben 24 szakon folytat képzést intézményünk.
 
2010-ben intézményünk a tanári mesterszak 3 szakképzettségével (földrajztanár, informatikatanár, család- és gyermekvédőtanár), 8 szakirányú továbbképzési szak és 1 felsőfokú szakképzési szak regisztrálásával bővítette képzési kínálatát.
 
Az intézmény 2010. március 15-i statisztikai hallgatói létszáma 7553 fő, amely 5800 fő egyenértékű hallgatónak felel meg.
 
 
 
 
 
 
 
Oktatási feladatainkat 342 fő főállású, 37 fő részmunkaidőben foglalkoztatott oktatóval láttuk el. Az oktatás és az intézmény működtetésének feltételeit biztosító nem oktatói közalkalmazotti létszámunk 328 fő volt.
Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatóink tudományos minősítettségi szintje 61 %.
 
A nappali tagozatos hallgatóink 12 %-a kapcsolódott be a tudományos diákköri tevékenységbe.
Kiemelkedő tanulmányi eredménye alapján 11 fő hallgató nyerte el az oktatási kormányzat köztársasági ösztöndíját.
 
A végzős évfolyamok hallgatói közül 1617 fő tett sikeres záróvizsgát. A záróvizsgázó hallgatók közül 712 fő kapta meg a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelét.
Közülük:
-         359 fő a BTMK,
-         421 fő a GTK,
-           44 fő az MMK,
-         403 fő a PKK,
-         390 fő a TTIK hallgatója volt.
 
Szakirányú továbbképzési szakokon újabb szakképzettséget 46 fő szerzett. Hallgatói jogviszony keretében 184 fő kapott – az OKJ-ben szereplő – felsőfokú szakképesítést.
 
2010. szeptemberében 80 fő nyugdíjas pedagógusnak adtuk át a jubileumi oklevelet.
Közülük:
-         55 fő arany,
-           9 fő gyémánt,
-           9 fő vas,
-           7 fő rubin oklevelet vett át.
 
A tanévben az oktatási rektorhelyettes közvetlen felügyelete mellett működő Hallgatói Adminisztrációs és Képzésszervezési Főosztály két osztálya – a Tanulmányi és Felvételi Osztály és a Képzésszervezési Osztály – látta el a hallgatói ügyek intézését, az oktatási feladatok és fejlesztések koordinálását.
Ez a szervezeti egység biztosította a hallgatókra, oktatásra, oktatási feltételekre, képzésre, képzésszervezésre vonatkozó információk bázisát, a tanulmányi tájékoztatók készítését és a fenti ügyekkel kapcsolatos belső szabályzatok elkészítését, illetve módosítását.
 
 
Nyíregyháza, 2010. szeptember 15.
 
 

 

BESZÁMOLÓ
a NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 2008/2009. évi
oktatási tevékenységéről
(az Ftv.6.§ (3) bekezdése szerint)
 
 
A 2008/2009. tanévben főiskolánk öt karon folytatott szakemberképzést mesterképzésben, alapképzésben, felsőfokú szakképzésben és szakirányú továbbképzésben. A duális rendszerű képzésben 2011-2012-ig fejezhetik be megkezdett tanulmányaikat hallgatóink.
 
A felvételi eljárás keretében 2551 fő hallgató nyert felvételt intézményünkbe,
ebből a  normál felvételi eljárás során 2315 fő.
 
Közülük:
-          129 fő mesterképzésre,
-        1793 fő alapképzésre,
-          393 fő felsőfokú szakképzésre,
 
a keresztféléves felvételi eljárás során 236 fő, melyből
-        120 fő mesterképzésre
-          66 fő alapképzésre
-          50 fő felsőfokú szakképzésre
  
az államilag támogatott és költségtérítéses képzési formákra. E képzési formákon tanulók arányai:
-        57 % államilag támogatott,
-        43 % költségtérítéses hallgató.
 
A felvettek tagozatonkénti megoszlása:
-        1293 fő nappali tagozat,
-        1258 fő esti és levelező tagozat.
 
A Bologna-rendszerű képzésben 10 képzési területen, tanári mesterképzési szak 8 szakképzettségén, 33 alapszakon – 57 szakirányon, specializáción –, míg duális rendszerű képzésben 29 szakon – ezen belül 165 szakpáron – tanulhattak hallgatóink.
Felsőfokú szakképzésben 11 szakon 613 fő, szakirányú továbbképzésben 4 szakon 48 fő folytatott tanulmányokat.
 
Az intézmény 2009. március 15-i statisztikai hallgatói létszáma 9414 fő, amely 7309 fő egyenértékű hallgatónak felel meg.
 
Oktatási feladatainkat 331 fő főállású, 35 fő részmunkaidős és 71 fő megbízással foglalkoztatott oktatóval láttuk el. Az oktatás és az intézmény működtetésének feltételeit biztosító nem oktatói közalkalmazotti létszámunk 328 fő volt.
Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatóink tudományos minősítettségi szintje 54 %.
 
A nappali tagozatos hallgatóink 12 %-a kapcsolódott be a tudományos diákköri tevékenységbe. Kiemelkedő tanulmányi eredménye alapján 28 fő hallgató nyerte el az oktatási kormányzat köztársasági ösztöndíját.
 
A végzős évfolyamok hallgatói közül 2416 fő tett sikeres záróvizsgát.
A záróvizsgázó hallgatók közül 1248 fő kapta meg a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelét.
Közülük:
-        391 fő a BTMK,
-        449 fő a GTK,
-          65 fő az MMK,
-        105 fő PKK,
-        238 fő a TTIK hallgatója volt.
 
Szakirányú továbbképzési szakokon újabb szakképzettséget 45 fő szerzett.
Hallgatói jogviszony keretében 184 fő kapott – az OKJ-ben szereplő - felsőfokú szakképesítést.
 
2009 szeptemberében 104 fő nyugdíjas pedagógusnak adtuk át a Jubileumi oklevelet.
Közülük:
-        42 fő arany,
-        43 fő gyémánt,
-        10 fő vas,
-          7 fő rubin,
-          2 fő márvány oklevelet vett át.
 
A tanévben az oktatási rektorhelyettes közvetlen felügyelete mellett működő Hallgatói Adminisztrációs és Képzésszervezési Főosztály két osztálya – a Tanulmányi és Felvételi Osztály és a Képzésszervezési Osztály - látta el a hallgatói ügyek intézését, az oktatási feladatok és fejlesztések koordinálását.
Ez a szervezeti egység biztosította a hallgatókra, oktatásra, oktatási feltételekre, képzésre, képzésszervezésre vonatkozó információk bázisát, a tanulmányi tájékoztatók készítését és a fenti ügyekkel kapcsolatos belső szabályzatokelkészítését, illetve módosítását.
 

 

 


 

2016, Nyiregyhaza