Szabályzatok és egyéb intézményi szintű dokumentumok

 

A Nyíregyházi Főiskola hatályban lévő szabályzatai és egyéb intézményi szintű dokumentumok
 
 
Ssz.
Szabályzat neve
Elfogadva
szen.ülés
Módosítva
(szenátusi ülés időpontja)
 
               
1

A Nyíregyházi Főiskola Szervezeti és működési szabályzata
(2015. január 1-től)

 

1. számú melléklet:

Organogram
(hatályos: 2015. január 1-től)
 

2013.06.18.

hat.:2013.09.01.

 

 

2013.10.15., hat.:2013.10.17.

2014.12.18.,
hat.: 2015.01.01.

 


2014.12.18.,
hat.: 2015.01.01.

 
       
Az SZMSZ részét képező, de külön megalkotott szabályzatok
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3 3/A A Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzata a 2006/2007-es tanévtől
2006.06.29.
hat.:
2006.09.01.
 
2012.09.01.

2009.07.10.

2010.03.16.
hat.:2010.03.17.

2010.07.26.
hat.:2010.09.01

2010.09.28.
hat.:2010.09.29

2011.12.13.
hat.:2011.12.15

 

2012.01.25
hat.:2012.02.27

2012.04.24.
 

2012.05.15.
hat.:2012.09.01.

2012.10.16.
hat.:2012.10.18.

2012.11.20.
hat.:2012.11.22.

2013.09.17.
hat.:2013.09.19.

2013.12.17., hat.:2013.12.19

2014.02.28 hat.:2014.03.03

2014.04.08 hat.:2014.04.10
2014.05.13 hat.:2014.05.15
2014.07.22 hat.:2014.07.24
 
2015.01.29 hat.:2015.02.02

 

 

 
  3/B A Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzata a 2012/2013-as tanévtől 2012.10.16.
hat.:2012.10.18.

2012.11.20.
hat.:2012.11.22.

2013.09.17.
hat.:2013.09.19.

2013.12.17., hat.:2013.12.19

2014.02.28 hat.:2014.03.03

2014.04.08 hat.:2014.04.10
2014.05.13 hat.:2014.05.15
 
2014.07.22 hat.:2014.07.24
 
2015.01.29 hat.:2015.02.02

 

 

 
4
2009.09.29
2012.06.28.
hat.:2012.07.02.

2013.02.26.
hat.:2013.03.01.

2014.05.13 hat.:2014.05.15

 

 
 
 
 
5
2013.06.18.
hat.:2013.06.20.
2014.05.13 hat.:2014.05.15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 

 
 

 
 
9
2003.12.19.
2004.07.07.
2005.03.29.
2005.05.10.
2005.06.14.
2007.02.20.
2007.07.23.
 
2010.11.16.

2011.01.28
hat.2011.01.31.

2011.07.21.
2012.01.25.
hat.:2012.01.27.

2013.06.18.
hat.:2013.06.20.

2013.10.29.
hat.:2013.10.29
2013.11.19.
hat.:2013.11.21

 

 

 

 
10
2007.02.20.
2008.01.16.
2008.04.08.
2008.11.04.
2009.09.29.
2009.11.17.
2010.11.16.
2011.11.15.
2013.04.16., hat.:2013.04.18.
2013.12.17., hat.:2013.12.19.
 
 
 
11
2008.05.13.

2009.08.01.
szen.hat.nélkül

2009.10.20.
2010.01.19.
2010.02.16.

2010.07.26.
hat:2010.09.01.

2011.02.22
hat.2011.03.01.

2012.05.22
hat.2012.05.24.

2012.10.06.
hat.:2012.10.18.

2013.09.17.
hat.:2013.09.19.

2013.12.17., hat.:2013.12.19

2014.02.28 hat.:2014.03.03
 
2014.04.08 hat.:2014.04.10
 
2015.01.29 hat.:2015.02.02
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
13
2007.02.20.
 
 
 
 
 
 
2008.02.05.
hat.08.01.01.
2008.12.16.
2009.12.21.
 
 
 
 
 
2008.02.05.
hat.08.01.01.
2008.12.16.
2009.12.21.
 
 
 
 
 
2008.02.05.
hat.2008.01.01.
2008.12.16.
2009.12.21.
2013.12.17., hat.:2013.12.19

 
 
 
 
 
 
2008.02.05.
2008.12.16.
2009.12.21.
 
 
 
 
 
2008.02.05.
2009.12.21.
 
 
 
 
 
2012.04.24.
hat.:
2012.04.26.
2012.12.18.
hat.:
2012.12.20.
2013.05.14.
hat.:
2013.05.16.
2013.12.17., hat.:2013.12.19
 
 
 
 
 
2008.11.25.
hat.2008.07.01.
2009.12.21.
2010.05.04.
 
 
 
 
 
2008.12.16.
hat.08.07.01.
 
 
 
 
 
 
 
 
2009.04.7.
hat.2008.07.1
 
 
 
 
 
1. számú függelék
Bizonylati album
  10.sz. mell.:A Főiskola felesleges vagyontárgyai feltárásának, hasznosításának és selejtezésének szabályzata 2009.12.21.          
14
 A Nyíregyházi Főiskola tulajdonában és kezelésében lévő gépjárművek üzemeltetésének és használatának szabályzata  2011.05.03.
2013.10.15., hat.:2013.10.17.
 
 
 
 
15
Az Apáczai Csere János Gyakorló Ált. Iskola (2008.09.24-től és Művészeti Iskola) SZMSZ (Az iskola saját honlapján)
2001.01.30.
2007.12.19.
 
 
 
 
16
Az Eötvös József Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium SZMSZ (Az iskola saját honlapján)
2001.01.30.
2007.12.19.
2012.01.10.
 
 
 
 
17
2013.07.23.
hat:2013.07.25.
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
21
2000.05.16.
2004.02.06.
2004.05.25.
2009.04.7.
hat:2009.01.5.

2009.09.29

2010.12.14.

2011.12.13.
hat:2011.12.15.

 
2013.10.15., hat.:2013.10.17.
 
 
 
 
22
2010.12.14.
2012.01.25.
hat.:2012.01.27.
 
 
 
 
23
2003.01.28.
2007.02.20.
 
 
 
 
24
2000.12.01.
2003.05.27.
 
 
 
 
25
2009.12.21.
 
 
 2010.02.16
hatálya 2011.03.23-tól határozatlan időre felfüggesztve
 
 
.
 
26
2002.04.30.
2005.12.21.
2007.05.15.
 
 
 
 
27
2009.03.17.
2009.09.29

2010.12.14.
hat. 2011.01.01.

2014.12.18.,
hat.: 2015.01.01.
 

 
 
 
 
28
2008.06.24.
2014.06.17.
hat. 2014.06.19.
 
 
 
 
29
2012.06.28.
hat.:2012.07.02.
2014.07.22 hat.:2014.07.24
 
 
 
 
30
2010.12.14.
2013.01.22., hat.:2013.01.24.
 
 
 
 
31
 
 
 
 
 
 
 
32
2005.05.10.
2011.05.24.
2013.04.16., hat.:2013.04.18.

 
 
 
 
33
 
 
 
 
 
 
 
34
2007.11.27.
2013.10.15., hat.:2013.10.17.
 
 
 
 
35
2008.04.08.
2011.01.28
hat.2011.01.31.

2011.03.22.
2013.07.23.
hat:2013.07.25.
 
 
 
 
36
2008.09.23.
2009.12.21.
2014.01.21
hat.2014.01.23.
 
 
 
 
37
2008.09.23.
2014.07.22 hat.:2014.07.24
 
 
 
 
38
2011.03.22.
.
 
 
 
 
39
2008.10.14.
 
2009.09.01.
2010.11.16.
2012.06.28.
hat.:2012.07.02.
 
2014.05.13 hat.:2014.05.15
 
 

 

 
Nem az SZMSZ részét képező szabályzatok és ügyrendek
 
 -
2008.06.10.
2009.03.17.
2009.07.10.
2009.09.29
2010.10.19.
2010.12.14.
2012.10.06.
hat.:2012.10.18.

2013.04.16., hat.:2013.04.18.
 

2013.10.15., hat.:2013.10.17.
 
 
- A Nyíregyházi Főiskola Hallgatói Önkormányzati Testületének alapszabálya 2014.01.21
hat.2014.01.22.
       
- A Gazdasági és Vagyongazdálkodási Központ ügyrendje 2015.02.27.
hat.2015.03.02.
       
- A Gazdasági és Vagyongazdálkodási Központ Innovációs Irodájának ügyrendje 2015.02.27.
hat.2015.03.02.
       
- A Gazdasági és Vagyongazdálkodási Központ Vagyongazdálkodási Irodájának ügyrendje 2015.02.27.
hat.2015.03.02.
       
- A Gazdasági és Vagyongazdálkodási Központ Gazdasági Irodájának ügyrendje 2015.02.27.
hat.2015.03.02.
       
 -
2009.03.17.
 
 
 
 
- A Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ és Kiadó ügyrendje 2010.12.14.

 2012.01.25.
hat.:2012.01.27.

2014.04.08 hat.:2014.04.10

 

     
- A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendje   2011.03.22. 2013.01.22., hat.:2013.01.24.      
- Hallgatói Szolgáltató Központ ügyrendje
2015.02.27.
hat.2015.03.02.
       
- Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendje
2015.02.27.
hat.2015.03.02.
       
- Az Idegennyelvi Oktató és Vizsgáztató Központ ügyrendje
2015.02.27.
hat.2015.03.02.
       
 - A Nyíregyházi Főiskola központi honlapjának működtetési rendje 2009.05.08.        
 -

Neptun üzemeltetési és működési szabályzat

2009.12.21. 2013.10.15., hat.:2013.10.17.      
- Minőségirányítási, Monitoring- és Kontrolliroda ügyrendje
2013.02.26.
hat.:2013.03.01.
       
 -

Minőségirányítási kézikönyv

2010.04.13.

2011.03.22.
2014.01.21
hat.2014.01.23.

 

     
  1. melléklet: A Nyíregyházi Főiskola oktatási folyamatszabályozása

2010.11.16.
hat.2010.12.01

2014.01.21
hat.2014.01.23.
     
  2. melléklet: A Nyíregyházi Főiskola kutatási folyamatszabályozása

2010.11.16.
hat.2010.12.01

2014.01.21
hat.2014.01.23.
     
  3. melléklet: A Nyíregyházi Főiskola szolgáltatási folyamatszabályozása

2010.11.16.
hat.2010.12.01

hatálya 2014.01.22-től felfüggesztve      
  4. melléklet: A Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozás

2010.11.16.
hat.2010.12.01

2011.03.22.
2014.01.21
hat.2014.01.23.

 
     
 - A Nyíregyházi Főiskola Lónyai Menyhért Szakkollégium működési szabályzat 2010.06.15.

2011.02.22.

2013.12.17., hat.:2013.12.19

2014.06.17.
hat. 2014.06.19.

     
- A Nyíregyházi Főiskola  minőségfejlesztési terve 2013/2014. tanév 2013.11.19.        
 - A Nyíregyházi Főiskola közalkalmazotti szabályzata  2011.11.15.        
 - A Nyíregyházi Főiskola vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata  2012.04.24.
hat.:
2012.04.26.
       
- Adattár alapú vezető információs rendszer (VIR) működésének szabályzata 2012.04.24.
hat.:
2012.04.26.
       
- Diákigazolvány kezelésének eljárási rendje 2012.05.22
hat.2012.05.24.
       
- Eljárási rend a Nyíregyházi Főiskola által szervezett nyelvi vizsga lebonyolításához 2012.06.28.
hat.:2012.07.02.
2015.02.27.
hat.2015.03.02.
     
- Belső ellenőrzési kézikönyv 2013.04.16., hat.:2013.04.18.
2014.04.08 hat.:2014.04.10
     
- 2013.04.16., hat.:2013.04.18.
2014.04.08 hat.:2014.04.10
     
-

A Bessenyei György Tanárképző Központ ügyrendje

2013.11.19.
hat.:2013.11.21

       
- Az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet ügyrendje

2013.11.19.
hat.:2013.11.21

       
-

A Gazdálkodástudományi Intézet ügyrendje

2013.11.19.
hat.:2013.11.21

       
-

A Környezettudományi Intézet ügyrendje

2013.11.19.
hat.:2013.11.21

       
-

A Matematika és Informatika Intézet ügyrendje

2013.11.19.
hat.:2013.11.21

       
-

A Műszaki és Agrártudományi Intézet ügyrendje

2013.11.19.
hat.:2013.11.21

       
-

A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet ügyrendje

2013.11.19.
hat.:2013.11.21

       
-

A Tanítóképző Intézet ügyrendje

2013.11.19.
hat.:2013.11.21

       
-

 A Társadalom- és Kultúratudományi Intézet ügyrendje

2013.11.19.
hat.:2013.11.21

       
-

 A Testnevelés és Sporttudományi Intézet ügyrendje

2013.11.19.
hat.:2013.11.21

       
-

A Történettudományi és Filozófia Intézet ügyrendje

2013.11.19.
hat.:2013.11.21

       
-

A Turizmus és Földrajztudományi Intézet ügyrendje

2013.11.19.
hat.:2013.11.21

       
-

A Vizuális Kultúra Intézet ügyrendje

2013.11.19.
hat.:2013.11.21

       
- Zenei intézet ügyrendje 2013.10.15., hat.:2013.10.17.
 
     
 
 
Intézményi szintű (nem szabályzat) dokumentumok
 
 
-
2010.02.16.
2011.01.28
 
 
 
-
2012.06.28.
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
2008.09.23.
2009.05.05.
2009.07.10.
2009.12.21.
2010.09.28.
hat.:2010.08.15.
2012.12.21.
 
 
 

 
 
-
2008.09.23.
2009.05.05.
2009.07.10.
2009.12.21.
2010.09.28.
 
hat.:2010.08.15.
2012.12.21.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
-
2011.10.18.
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
- Campus Kollégium házirendje            
             
- A Nyíregyházi Főiskola K+F+I stratégiája 2010.07.26.        
- A Nyíregyházi Főiskola fenntartható fejlődési elvi stratégiája 2010.07.26.        
- Nyíregyházi Főiskola Arculati Kódex 2014
2014.07.22 hat.:2014.07.24
       
- Esélyegyenlőségi terv  2014.07.22
hat.:2014.08.01
       
- A Szenátus részleges választásának eljárási rendje az egyéb munkakörben foglalkoztatott tagra vonatkozóan

2012.11.20.
hat.:2012.11.21.

       
- A Szenátus részleges választásának eljárási rendje a vezetői megbízással nem rendelkező oktatókat képviselő szenátusi tagra vonatkozóan

2013.01.22.
hat.:2013.01.23.

       
- A Szenátus részleges választásának eljárási rendje az MTA doktorokat képviselő szenátusi tagra vonatkozóan

2013.06.18.
hat.:2013.06.19.

       
- A Szenátus részleges választásának eljárási rendje az oktatókat képviselő szenátusi tagra vonatkozóan

2013.09.17.
hat.:2013.09.18.

       
- A Szenátus részleges választásának eljárási rendje a vezetői megbízással nem rendelkező oktatókat képviselő szenátusi tagra vonatkozóan

2015.02.12.
hat.:2015.02.13.

       
 
 
 
 
 
 

 

shadow