HALLGATÓI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

 

A Hallgatói Szolgáltató Központ működésének célja és feladata a hatályos jogszabályokban, a Főiskola szabályzataiban, valamint a Főiskola Intézményfejlesztési Tervében foglalt és vállalt feladatok adminisztrációs oktatásszervezési oldalról történő támogatása, megvalósításának elősegítése, a Főiskolán belüli törvényesség biztosítása.

A tanulmányi szolgáltatáson és tanácsadáson kívül a Központ feladatai között kiemelt fontosságú a fogyatékossággal élő személyek integrációjának elősegítése, az egyenlő bánásmód elvének betartása és az esélyegyenlőség gyakorlati megvalósítása.

A Főiskola nemzetközi kapcsolatainak koordinálása, új együttműködési lehetőségek felkutatása, Erasmus, CEEPUS, Campus Hungary programokban részvétel kiszélesítése, és az oktatók, munkatársak külföldi utazásainak megszervezése is a Központ szolgáltatásai közé tartozik.

A szakmai irányítási feladatokat az oktatási rektorhelyettes látja el.

A Központon belül a szolgáltatások típusának megfelelően három csoport került kialakításra:
- Esélyegyenlőségi Csoport,
- Felnőttképzési Csoport,
- Nemzetközi Kapcsolatok Csoport,
- Tanulmányi és Felvételi Csoport.

 

 

 

 

                       Név                 : Csizmadia Valéria

                         beosztás          : mb. központvezető

                             e-mail              : csizmadia(kukac)nyf.hu

 

 

 

 

az Esélyegyenlőségi Csoport
vezetője
e-mail: hszk(kukac)nyf.hu

 

 

a Nemzetközi Kapcsolatok
Csoport vezetője
e-mail: hszk(kukac)nyf.hu

 

shadow