slideshow 1

Közérdekű adatok

 Nyíregyházi Főiskola

A főiskola címe:

Név: Nyíregyházi Főiskola
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B
Telefon: +36 42 599-400
Fax: +36 42 402-485
Honlap: www.nyf.hu


A Nyíregyházi Főiskola szervezeti egységeként működő köznevelési intézmények:

- Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola

székhelye: 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 7.
telefonszám: +36 42 599-413
e-mail: apaczai@nyf.hu
honlap: www.apaczai.nyf.hu

- Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

székhelye: 4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 12.
telefonszám: +36 42 599-415
e-mail: eötvös@nyf.hu
honlap: www.eotvos-nyh.sulinet.hu


 

A főiskola vezetői

Az egyes szervezeti egységek vezetői

Szervezet

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok

Szabályzatok

Gazdálkodó szervezetek


 

Főiskola által alapított lap:
Neve: Főiskolai Tükör
Szerkesztőség és kiadó Neve: Nyíregyházi Főiskola
Címe: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.
Főszerkesztő: Dr. Karádi Zsolt
 


 

1. A Főiskola feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

- 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
- 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről
- 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről
- 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről
- 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről
- 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
- 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
- 79/2006. (III. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
- 39/2012. XI. 21.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről
- 49/2012. XII. 15.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről
- 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható művészeti és egyéb szakmai díjakról
- 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
- 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról

A jogszabályok teljes szövege elérhető: www.magyarorszag.hu kormányzati portálon.
 

 


 

SzJA 1%-os támogatásból befolyt összeg

A Nyíregyházi Főiskola közleménye a személyi jövedelemadó 1 %-ának felhasználásáról:
A Nyíregyházi Főiskola javára az adózók 2007 évben 48.286 Ft-ot ajánlottak fel jövedelemadójuk 1 %-ából.
A Nyíregyházi Főiskola javára az adózók 2008 évben 41.553 Ft-ot ajánlottak fel jövedelemadójuk 1 %-ából.
A Nyíregyházi Főiskola javára az adózók 2009 évben 13.527 Ft-ot ajánlottak fel jövedelemadójuk 1 %-ából.
A Nyíregyházi Főiskola javára az adózók 2010 évben 19.424 Ft-ot ajánlottak fel jövedelemadójuk 1 %-ából.
A Nyíregyházi Főiskola javára az adózók 2011 évben 9.498 Ft-ot ajánlottak fel jövedelemadójuk 1 %-ából.
A Főiskola a felajánlott összeget az alapító okiratában meghatározott tevékenységre fordította.
A Nyíregyházi Főiskola köszöni az adófizetők támogatását.


 

Felügyeleti szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
Székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.,
Központi telefonszám: +36-1-795-1200
E-mail:info@emmi.gov.hu
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu

 

Oktatásért Felelős Államtitkárság
Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. (Bejárat: Honvéd és Szalay utca sarok)
Fax: 06-1-795-0218
E-mail: okugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
A személyes ügyfélfogadás rendje:
Kedd: 13-16 óráig
Csütörtök: 9-12 óráig
Telefonos ügyfélszolgálat:
Hétfőtől-péntekig: 9-12 óráig
a 06-1-795-4755 ill.
a 06-1-795-4670 telefonszámon.
 

 

 


 

2016, Nyiregyhaza