Policy Statement 2014-2020

A Nyíregyházi Főiskola hosszú éveken át fejlesztette a nemzetközi kapcsolatait és az Erasmus volt a legnagyobb program, amely révén sikerült megnövelni a nemzetközi partnereink számát . Főiskolánk egyike a legnagyobb felsőoktatási intézményeknek a régióban. Az évek során a partnerek "változatossága" lett az egyik fontos prioritásunk. Több mint tíz éve rendelkezünk Erasmus Szerződésekkel a nyugat-európai országokkal, mint Nagy Britannia, Spanyolország, Portugália, Belgium, Németország, Ausztria stb. és jelenleg is aktív hallgatói és oktatói/személyzeti cseréink vannak ezekkel az intézményekkel. Az utóbbi időben sok partnerünket a szomszédos országokból választottuk, mivel felismertük a határokon átnyúló kapcsolatok szükségességét.  amely nemcsak az Erasmus szempontjából fontos, hanem más közös projektek révén segíti nemzeteinket a "közös gondolkodásban". Nyitottunk távolabbi országok felé is, mint például Törökország és ezek a kapcsolatok is jól működnek. A partnerek kiválasztásánál elsősorban közösen vizsgáljuk meg azokat a területeket, amelyekkel mindkét intézmény rendelkezik és azt, hogy hogyan tudjuk megvalósítani a hallgatói és egyéb mobilitásokat. A felsőoktatási rendszerben végbemenő változások miatt, az Erasmus Szerződéseket évente felülvizsgáljuk és próbáljuk bővíteni ezeket.

A legfontosabb célkitűzésünk az Erasmus mobilitási program kapcsán az, hogy lehetőséget biztosítsunk elsősorban a hallgatóinknak a külföldi tanulásra vagy szakmai gyakorlat teljesítésére egy másik egyetemen/vállalatnál, hogy megnyíljon előttük a világ és gyakoroljanak egy idegen nyelvet.

Egy másik fontos célunk az, hogy működtessünk és fejlesszünk egy versenyképes oktatást azért, hogy a hallgatóink integrálódjanak és egyenlő eséllyel rendelkezzenek az európai munkaerőpiacon.

Az utóbbi években sikeresen megszólítottuk a fogyatékkal élő hallgatóinkat is, együttműködve a főiskola Esélyegyenlőségi Csoportjának munkatársaival. A célunk az, hogy minél több fogyatékkal élő hallgató rész tudjon venni a programban. Ezeknek a hallgatóknak egy külön rendszert alakítottunk ki, amely figyelembe veszi minden hallgató speciális szükségletét külföldön.

A mobilitásaink fő célcsoportja a felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatóink. Az a célunk, hogy évről - évre növeljük a kiutazó és a beutazó hallgatók számát. A főiskola hallgatói nagyon érdeklődőek a szakmai gyakorlatok iránt. Nagyon hasznosnak találják, mivel a megszerzett tapasztalataikat felhasználhatják a későbbi karrierjük során. Ez a másik célkitűzése az intézményünknek: segíteni minél több hallgatót kijutni vállalatokhoz, vállalkozásokhoz, hogy megszerezhessék a szükséges tapasztalatot, amely szorosan kapcsolódik a tanulmányaikhoz.

Fontos, hogy megtapasztalják a tanulmányaik gyakorlati részét és láthassák hogyan tudják majd használni a megszerzett tapasztalataikat a későbbi munkahelyeiken.

Az oktatói/személyzeti mobilitás is fontos intézményünkben. Az utóbbi években megnőtt az érdeklődés ezen mobilitások iránt és ezáltal a mobilitások száma is évről - évre nőtt.

Intézményünk kitűnő hagyományokkal rendelkezik a tanárképzés területén. Sok beutazó hallgató és oktató érdeklődik a két gyakorló iskolánkban folyó tanítás és módszertan iránt, illetve, hogy hogyan integrálják a különleges igényű gyerekeket az iskolába.

Összességében, a Nyíregyházi Főiskola Erasmus stratégiája az, hogy magas szintű oktatást és gyakorlati képzést biztosítson a kiutazó és beutazó hallgatók és oktatók/személyzet számára. Az Erasmus program működtetésekor biztosítjuk az átláthatóságot, tájékoztatást, esélyegyenlőséget minden résztvevő számára.

College of Nyíregyháza has been developing its international relations in the past decade and  - among others - the biggest program that helped the institution to increase its international partnerships was/is the Erasmus program. Our college is one of the biggest higher education institutions in the region. During the years the variety of the partners became an important strategy of the college. We have had Erasmus Bilateral Agreements with partners for more than ten years from Western European countries like the United Kingdom, Spain, Portugal, Belgium, Germany, Austria and we still have active student and staff mobility exchanges with them. Recently we chose many of our partners from the neighbouring countries, since it became a necessity to establish cross-border relations, which is important not only regarding the Erasmus mobility, but other projects that help our nations to "think together". We also opened to countries like Turkey and these partnerships work well too. We choose our partners by discussing first the areas that we both have and considering whether we can implement the student mobility. Due to many changes that happen nowadays in the higher education systems all over Europe, we revise the Erasmus Agreements with our partners on a yearly basis and we try to widen our cooperation rather than cancel the already signed agreements.

The most important objectives regarding the Erasmus mobility are mainly to give to our students the possibility to study or do their practical period in another country, at another university, to broaden their thinking and practice their foreign language knowledge. Another very important objective is to establish and preserve a competitive knowledge in order to integrate and give to our students the equal opportunity on the European labour market. In recent years we successfully attracted the disabled students to participate in this program with establishing an excellent cooperation with the Equal Opportunity Group of the college and our aim is to help more of these students to participate in the program. We have a special system for these students, since we have to take into account each and every student's special needs abroad.

The main target groups of our mobilities are the short cycle, first and second cycle students. Our aim is to increase the number of outgoing and incoming students each year. The students of the college are very much interested in the practical placements. They find it very useful because they can use this experience in their future carrier. This is another objective of our institution: to help more students in going to a company or enterprise and gain the experience needed in the field they study at our institution. It is important that they experience the practical side of what they study and see how they can use their gained knowledge at their future workplace. The staff mobility is also important and we have lots of interest from our staff members, but also the number of incoming staff increased a lot during the past years.

Our college has a well known tradition in teacher training. Many of our incoming students and teachers are interested in studying and teaching at our two Practice Schools, get to know the teaching methods, how we integrate children with special needs at the school etc.

Overall, the Erasmus strategy of College of Nyíregyháza is to insure the highest quality of study and placement for the outgoing and incoming students and staff, visibility and promotion of the program, non-discrimination and equal opportunities for all participants in the Erasmus program.

shadow