Külföldi kiküldetések

Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel kapcsolatos tudnivalókról

 

Szíves figyelmükbe ajánljuk az alább felsoroltakat a külföldi kiutazással kapcsolatos ügyintézés egyszerűsítése és gördülékenyebbé tétele érdekében:
 

 1. A külföldi utazás megkezdése előtt legalább egy héttel a kiküldöttnek be kell jelentenie az utazást a Nemzetközi Kapcsolatok Irodában („B” épület, 171/b) hogy az Utazási Határozat elkészülhessen. Az utazás bejelentése kötelező, attól függeltenül, hogy a kiküldött részesül-e támogatásban a főiskola részéről.
 2. A kiutazótól minden esetben kérünk meghívólevelet vagy konferenciaanyagot a bejelentőlap mellé csatolva.
 3. A tanulmányi út elszámolását csak úgy tudjuk megkezdeni, ha a kiutazó tudja a támogatási forrást (pl.: kari keret, NYF Tudományos Bizottság stb.), és a felvett előleg összegét (ha volt ilyen).
 4. A külföldi kiküldetés tartamára a kiküldöttet külföldi napidíj illeti meg.
 5. A külföldi kiküldetés kiindulási (érkezési) helyének az országhatárt, repülőgépen történő utazásnál a repülőteret kell tekinteni. Teljes naptári napra akkor jár napidíj, ha a külföldi tartózkodás meghaladja a nyolc órát. Ennél kevesebb idejű külföldi tartózkodásra nem jár a devizában megállapított napidíj.
 6. Ha a kiküldött ugyanazon a napon több külföldi országban járt, részére azon országra megállapított napidíj jár, amelyben hosszabb ideig tartózkodott. Indokolt esetben ettől a kiküldő szerv eltérhet. 
 7. Ha a kiküldött a kiküldetés tartama alatt díjtalan élelmezésben, elszállásolásban és költőpénzben részesül, napidíj és szállásköltség-térítés nem illeti meg.
 8. A kiküldöttet a lakásától (tartózkodási helyétől) az állomásig (a repülőtérig), illetőleg onnan a lakásáig (tartózkodási hely) megtett út igazolt taxiköltsége, továbbá a repülőtéri autóbusz díja megilleti az indulásnál, az átszállásnál és az érkezésnél. A helyi közlekedési költségek is elszámolhatóak, amennyiben azokat (számlával, olyan menetjeggyel, amelyen rajta van az utazás összege) igazolni tudja.
 9. Ha a felvett útielőleg az útiszámla szerint jogosan felhasznált végösszeget meghaladja, a különbözetet a visszaérkezés után legkésőbb 8 napon belül az utielőleget a kiszolgáltató kiküldő szervnek vissza kell fizesse.
 10. A pénzváltásról a bizonylatot kérjük őrizze meg, hogy az elszámoláskor ezt az árfolyamot tudjuk figyelembe venni.
 11. A visszafizetési kötelezettségért a kiküldöttet anyagi és – a körülményektől függően – fegyelmi felelősség terheli.
   
 12. Hazaérkezés után minden kollégától utibeszámolót kérünk függetlenül attól, hogy volt-e költsége az utazásnak.
   

 

shadow