Új szemlélet. Új lehetőségek. 2014-2020

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ERASMUS+ RÓL

Mik az Erasmus+ program céljai az oktatás-képzés területén?

 • a kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködések segítségével
 • a minőség, az innováció és a nemzetköziesítés szintjének növelése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonásával
 • a szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának támogatása, elsősorban szakpolitikai együttműködések, az Unió átláthatóságot és az elismertetést szolgáló eszközeinek hatékonyabb használata, valamint a jó gyakorlatok megosztása segítségével
 • a nyelvoktatás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység népszerűsítése

Kiknek szól az Erasmus+ program?

A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára nyújt részvételi lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.

Milyen pályázati kategóriákat tartalmaz az Erasmus+ program?

Az Erasmus+ a szinergiák kihasználását és a szektorközi együttműködéseket ösztönzi az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka különböző területein: megszűnnek a mesterséges határok a különböző pályázattípusok és projektformák között, nagyobb hangsúlyt kap az új résztvevők bevonása a munka világából és a civil szférából, valamint erősödnek az együttműködések új formái.

1. Mobilitás

 • Személyzet/szakemberek mobilitása (az egész életen át tartó tanulás minden szintje; pedagógusok, oktatók, oktatási és képzési szakértők, beleértve az oktatásba, képzésbe, illetve a nem formális ifjúsági oktatásba bevont ifjúsági munkásokat)
 • Felsőoktatásban és szakképzésben tanuló diákok mobilitása (tanulmányok, munkaalapú tanulás, gyakornoki tevékenység)
 • Mesterfokú tanulmányokat végző diákok mobilitása (diákhitel-garancia eszköz)
 • Ifjúsági cserék és ifjúsági önkéntesség

2. Együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje

 • Stratégiai partnerségek (kis léptékű együttműködések és nagy léptékű projektek a programban részt vevő országok között), beleértve az ifjúsági kezdeményezéseket és az ifjúsági szektor együttműködését.
 • Tudásfejlesztési szövetségek és (a felsőoktatás és a munka világa közötti strukturált együttműködés)
 • Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek (a szakképzés és a munka világa közötti strukturált együttműködés)
 • Informatikai támogató platformok (három platform az eTwinning modell alapján)
 • Kapacitásépítés (harmadik országokkal megvalósuló felsőoktatási projekte

3. Szakpolitikai reformfolyamat támogatása

 • Szaktudás az oktatás és képzés, valamint az ifjúságügy terén
 • Jövőbeni kezdeményezések
 • Az európai szakpolitikai eszközök támogatása
 • Együttműködés nemzetközi szervezetekkel
 • Szakmai párbeszéd, a szakpolitikák és az Erasmus+ program népszerűsítése

Mely országok vesznek részt az Erasmus+ programban?

A program teljes jogú résztvevői:

 • az Európai Unió tagállamai
 • Izland, Liechtenstein, Macedónia, Norvégia, Törökország

Partner országok (elsősorban a felsőoktatási együttműködések esetében):

 • szomszédos partnerországok: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Szerbia; Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Örményország, Moldova, Ukrajna; Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria, Tunézia; Oroszország
 • További partner országok és régiók

                                                                                                                          Forrás: Tempus Közalapítvány

 

ERASMUS+ PROGRAM A NYÍREGYHÁZI EGYETEMEN

Az Erasmus+ program keretében az egyetem a három pályázati tevékenység közül a KA1 (Key Action 1) típusú mobilitásokkal foglalkozik. A későbbiekben természetesen, a többi tevékenység megismerése után lehetőség lesz bekapcsolódni ezekbe is.

Mobilitási projektek (KA1)

 • Nincsenek egyéni pályázatok, a pályázatot a küldő intézmény nyújtja be. Ez a tanári és felnőttoktatói tanulmányutaknál jelent változást, ahol korábban egyénileg pályáztak a részt venni kívánó pedagógusok. A változtatás célja, hogy az intézmény stratégiai tervébe, intézményi struktúrájába illeszkedve, ahhoz szorosan kötődve valósuljon meg az egyéni fejlődés. Egységköltség alapú utazási támogatás
   
 • A közoktatási és felnőttoktatási szektorban a pályázat része az „Európai fejlesztési terv":az intézmény fejlesztési igényei, tervezett tevékenységek, várt hatások bemutatása.
   
 • Megszűnnek az Erasmus intenzív nyelvi felkészítő kurzusok, az új programban a hallgatók nyelvi felkészítéséért a küldő, illetve fogadó intézmények felelősek.
   
 • Az Erasmus Mundus programot a Közös mesterképzések nevű alprogram váltja fel, a nemzetközi közös doktori képzések támogatására a Marie Skłodowska-Curie programban lehet pályázni.

1. Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása

A pályázattípus célja

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 3-12 hónap);
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap).

A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

Pályázati feltételek

Lásd intézményi pályázati felhívás! Erasmus+/Pályázatok

A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott nyelveken kívüli nyelvi felkészítés esetében lehetséges a szervezési támogatásból
 • Hallgatói ösztöndíj mértéke:
Fogadó ország tanulmányi célú mobilitás (kombinált mobilitás is!)
Magas megélhetési költségű országok
(Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI))
500 € / hó
Közepes megélhetési költségű országok (Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS)) 400 € / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Lengyelország (PL), Románia (RO), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT))
300 € / hó
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak 100 € / hó

A pályázás menete
A mobilitási pályázatot a hallgató intézménye hirdeti meg.

Hallgatói mobilitás - tanulmányi:

Tanév

Kiutazó hallgatók

Külföldi hallgatók

2000/2001

13

1

2001/2002

15

5

2002/2003

12

12

2003/2004

19

12

2004/2005

6

19

2005/2006

24

18

2006/2007

35

18

2007/2008

39

23

2008/2009

51

16

2009/2010

39

11

2010/2011

35

21

2011/2012

29

18

2012/2013

33

22

2013/2014

30

11

 

2. Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása

A pályázattípus célja

A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap);
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap).

A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

Pályázati feltételek

Láas intézményi pályázati felhívás! Erasmus+/Pályázatok

A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott nyelveken kívüli nyelvi felkészítés esetében lehetséges a szervezési támogatásból
 • Hallgatói ösztöndíj mértéke:
Fogadó ország szakmai gyakorlat
Magas megélhetési költségű országok
(Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI))
600 € / hó
Közepes megélhetési költségű országok (Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS)) 500 € / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Lengyelország (PL), Románia (RO), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT))
400 € / hó
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak -

 

A pályázás menete

A mobilitási pályázatot a hallgató intézménye hirdeti meg és bírálja el az általános kritériumok alapján.

Hallgatói mobilitás - szakmai gyakorlat:

Tanév

Kiutazó hallgatók

Külföldi hallgatók

2007/2008

11

2

2008/2009

6

5

2009/2010

11

5

2010/2011

11

0

2011/2012

15

2

2012/2013

16

3

2013/2014

21

1

 

3. Felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása

A pályázattípus célja
 • felsőoktatási intézmények oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatás célú mobilitása, illetve külföldi vállalkozás szakértőjének magyarországi felsőoktatási intézményben végzett oktatás célú mobilitása;
 • azon hallgatók számára is elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban;
 • a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése;
 • a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása.

Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása (2-60 nap utazás nélkül);
 • külföldi vállalkozás dolgozójának oktatási célú fogadása (2-60 nap utazás nélkül).

A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

Pályázati feltételek

Lásd intézményi pályázati felhívás! Erasmus+/Pályázatok 

A támogatás mértéke

Fogadó ország 1.-14. nap 15.-60. nap
Dánia, Írország, Hollandia, Svédország, Egyesült Királyság 112 € / nap 78 € / nap
Belgium, Bulgária, Csehország, Görögország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Magyarország, Ausztria, Lengyelország, Románia, Finnország, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország 98 € / nap 69 € / nap
Németország, Spanyolország, Lettország, Málta, Portugália, Szlovákia, Macedónia 84 € / nap 59 € / nap
Észtország, Horvátország, Litvánia, Szlovénia 70 € / nap 49 € / nap

 

Utazási támogatás távolság alapján:

100 – 499 km 180 €
500 – 1 999 km 275 €
2 000 – 2 999 km 360 €
3 000 – 3 999 km 530 €
4 000 – 7 999 km 820 €
8 000 – 19 999 km 1100 €

A pályázás menete
A mobilitási pályázatot a felsőoktatási intézmény hirdeti meg, és bírálja el az általános kritériumok alapján.

 

Oktatói mobilitás:

Tanév

Kiutazó oktatók

Külföldi oktatók

2000/2001

12

4

2001/2002

8

2

2002/2003

4

-

2003/2004

14

-

2004/2005

-

-

2005/2006

15

7

2006/2007

16

9

2007/2008

20

6

2008/2009

22

7

2009/2010

21

10

2010/2011

19

10

2011/2012

20

17

2012/2013

16

16

2013/2014

20

 

 

4. Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása

A pályázattípus célja

Oktatók, adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli partnernél (felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál) végzett mobilitása tudástranszfer vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.).

Támogatható tevékenységek

 • Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása (2-60 nap utazás nélkül).

A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

Pályázati feltételek

Lásd intézményi pályázati felhívás! Erasmus+/Pályázatok

A támogatás mértéke

Fogadó ország 1.-14. nap 15.-60. nap
Dánia, Írország, Hollandia, Svédország, Egyesült Királyság 112 € / nap 78 € / nap
Belgium, Bulgária, Csehország, Görögország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Magyarország, Ausztria, Lengyelország, Románia, Finnország, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország 98 € / nap 69 € / nap
Németország, Spanyolország, Lettország, Málta, Portugália, Szlovákia, Macedónia 84 € / nap 59 € / nap
Észtország, Horvátország, Litvánia, Szlovénia 70 € / nap 49 € / nap

Utazási támogatás távolság alapján:
 

100 – 499 km 180 €
500 – 1 999 km 275 €
2 000 – 2 999 km 360 €
3 000 – 3 999 km 530 €
4 000 – 7 999 km 820 €
8 000 – 19 999 km 1100 €

A pályázás menete
A mobilitási pályázatot a munkatárs intézménye hirdeti meg, és bírálja el az általános kritériumok alapján.

 

Személyzeti mobilitás:

Tanév

Kiutazó személyzet

Külföldi admin. személyzet

2007/2008

12

0

2008/2009

7

6

2009/2010

7

0

2010/2011

10

14

2011/2012

13

9

2012/2013

11

31

2013/2014

18

 

 

 

 

A Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központ Nemzetközi Kapcsolatok Csoport munkatársai:

Dudás Éva -Erasmus+ koordinátor - dudas.eva@nye.hu, international.center@nye.hu

Késmárki Krisztina - felnőttképzési szakmai vezető- kesmarki.krisztina@nye.hu

Nemzetközi Kapcsolatok Csoport
4400 Nyíregyházi Egyetem, Sóstói út 31/b.
Tel: 42/599-495

 


 
 

shadow