Rövid tájékoztató a matematika alapszakról

A BSc alapszak megnevezése: matematika alapszak

Képzési idő: 6 félév, 180 kreditpont.

Megszerezhető szakképzettség: matematikus

Szakirányok: matematikus szakirány, tanári szakirány

   A képzés fő területei: Informatikai, természettudományos alapismeretek, általános gazdasági és menedzsment, minőségügyi és környezetügyi, EU ismeretek. Szakmai ismeretek az algebra és számelmélet, matematikai analízis, geometria, kombinatorika valószínűségszámítás, statisztika és alkalmazott matematika területéről. A nyíregyházi képzésben kiemelt hangsúlyt kapnak az informatikai ismeretek, mert a hallgató teljesítheti a következő gyakorlatorientált szakmai modulokat: operációs rendszerek, programozás, információ és kommunikáció, komputergrafika. Ehhez a modern számítógépes infrastruktúra biztosított. A tanári szakirányt választó hallgató matematikából elemi matematikai és matematikatörténeti ismereteket is elsajátíthat, emellett 50 kreditpontot a második tanári mesterszak megalapozására fordíthat.

   A képzés célja: matematikusok képzése, akik olyan elméleti és alkalmazott matematikai ismeretekkel rendelkeznek, melyek képessé teszik őket arra, hogy alapszintű matematikai ismereteiket műszaki, gazdasági, statisztikai és számítógépes területen alkalmazzák, továbbá hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák.

   Alapfokozat birtokában a matematikus ismeri:

  • A matematika alapvető módszereinek alkalmazását;
  • Matematikai módszerek, elvek megszerzésének módjait és a kutatás fő módszereit;
  • A felmerülő problémák megoldási alternatíváit;
  • A matematikai elemzések eredményeit és azt – idegen nyelven és az informatika eszközeit is felhasználva – hatékonyan tudja kommunikálni.


   Alapfokozat birtokában a matematikus alkalmas:

  • Felelősségteljes állás betöltésére, önálló döntéshozatalra, tevékenysége minőségtudattal történő végzésére;
  • Továbbképzések segítségével új kompetenciák elsajátítására.

   Továbbtanulási lehetőség: Aki a matematikához kapcsolódó mesterszakon szeretne továbbtanulni, az a képzés során speciális felkészítést is kap, mert a képzés fő tanulmányi területeiről választhat szintetizáló, a mesterszakra való felkészülést segítő tantárgyakat. A tanári mesterszakon történő továbbtanulás megalapozása is biztosított. Tanterveink az összes magyarországi képzőhellyel egyeztetve lettek kialakítva, biztosítva ezzel a kompatibilitást minden mesterképzést folytató intézmény tantervével. A közeljövőben több egyetemmel kezdeményezünk kétoldalú megállapodásokat.

Az alapszak órahálója.