Nemzetközi kapcsolatok

 

   A Matematika és Informatika Intézet több más hazai és külföldi intézménnyel együtt (Debreceni Egyetem, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola (Eger), Karl Franz University of Graz, University of Ghent, Universite Paul Sabatier (Toulouse)) egy nemzetközi TEMPUS project résztvevője volt, melynek többek között egyik célja a számítógépek alkalmazása a matematika oktatásában.  

   A Matematikatudományi és Matematikadidaktikai Csoport keretein belül működő diadikus harmonikus analízis kutatócsoport tagjai szoros kapcsolatot tartanak fenn a Tbiliszi Állami Egyetemen (Grúzia)  működő kutatócsoport tagjaival, melynek keretében több közösen végzett kutatás eredménye jelent meg cikkek formájában. Sőt több egy hetes  és két darab egy hónapos  látogatás is történt az elmúlt két évben a kutatások intenzitásának növelésére és a kapcsolatok erősítésére.  

   IJMTL, International Journal for Mathematics Teaching and Learning  Ezt az elektronikus matematika-didaktikai folyóiratot a Centre for Innovation in Mathematics Teaching, CIMT (Plymouth-i Egyetem) és a Nyíregyházi Főiskola Matematika és Informatika Intézete alapította 2000-ben.
Elsősorban a matematikatanítás és tanulás fejlesztését közvetlenül szolgáló, valóban hasznosítható kutatások, tanulmányok, módszerek, ötletek területén várja a cikkeket angol nyelven, bármely iskolatípusban. A nemzetközi szerkesztőbizottságot David N. Burghes professzor és
dr. Szalontai Tibor vezeti. 

   IPMA, International Project in Mathematics Attainment Nemzetközi kutatás az iskolai matematika elsajátításáról. Ez az összehasonlító longitudinális projekt 17 ország matematika tantervét, tananyagát, tanítási-tanulási koncepcióját és teljesítményét vizsgálja az 5 - 11 éves korosztályban 1998-tól. 
Miközben minden hazai és nemzetközi mérés szerint 2000-ig évtizedek óta gyengült a magyar tanulók matematika teljesítménye a 13-18 éves  korosztályban, aközben a 6-11 évesek IPMA mezőnyében még mindig az élbolyba tartozunk. Hazai koordinátor: dr. Szalontai Tibor

    MEP, Mathematics Enhancement Programme A Centre for Innovation (CIMT, Plymouth-i Egyetem) matematikatanítási programja a 4 - 19 éves korosztályban 1997-ben indult. Az U.K., az U.S.A., Ausztrália és Új-Zéland mellet újabban érdeklődés mutatkozik Chiléből, Jamaicából. Magyar tanácsadó, társszerző: Kis Szabolcs (igazgatóhelyettes, Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium),  dr. Szalontai Tibor valamint Szabó Zoltán és Szalontai Gábor (okleveles programtervező matematikusok).
   

   ICSMTT, International Comperative Study in Mathematics Teacher Training  2007-ben indult projekt tíz ország részvételével. Hazai koordinátor: dr. Szalontai Tibor.  Külföldi matematikatanárok és tanárjelöltek több csoportját fogadtuk gyakorlóiskoláinkban vagy kalauzoltuk más iskolákban.