Dr. Varecza Árpád

   1941 szeptember 6.-án született Vácon. 1963-ban végezett Szegeden a Tanárképző Főiskolán majd 1966-ban az ELTE-n szerzett középiskolai tanári diplomát. 1969-ben került Nyíregyházára a Tanárképző Főiskola Matematika Tanszékére tanársegédi beosztásba, 1971-ben adjunktus, 1977-ben docens és 1983-ban főiskolai tanári kinevezést kapott .

   1977-80 közötti időszakban aspiráns volt az MTA MKI-ban. Témavezetője Katona Gyula volt. 1975-ben egyetemi doktori címet szerezett a KLTE-n és 1982-ben megvédte kandidátusi értekezését. 1984-tol a Matematika Tanszék vezetője 2000-ig. Kutatási területe a kombinatorika és ezen belül is a rendezési algoritmusok. Irányítása alatt 1985-ben 4 kolléga szerzett egyetemi doktori címet, és tanszékvezetői kinevezése alatt a tanszék elérte, hogy 8 tudományos fokozattal rendelkező oktatója legyen. Irányítása alatt több országos pályázaton szerepelt a Matematika Tanszék sikerrel.

   Aktívan részt vett a tudományos közéletben. A Bolyai János Matematikai Társulat oktatási bizottságának tagja és a Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei tagozat elnöke, 3 évig volt főigazgatóhelyettes volt. 1989-ben elnyerte a Tudományos Bizottság nívódíját.  3 könyve és kb. 70 dolgozata jelent meg. 

   Kitüntetései:
1976 Miniszteri dicséret
1986 Kiváló Munkáért
1992 Beke Manó Díj
2000 Apáczai Csere János Díj