Bereznai Gyula (1921-1990)

    Sátoraljaújhelyen született 1921. május 1-n. Elemi iskoláit Tornyospálcán, a gimnáziumot Kisvárdán végezte. A debreceni egyetemen megkezdett tanulmányait a háború félbeszakította. Hat év hadifogság után a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett matematikatanári oklevelet. A nyíregyházi Kereskedelmi Szakiskola és a Kölcsey Gimnázium után került 1962-ben a Bessenyei György Tanárképző Főiskola matematika tanszékére. Itt tanszékvezető volt 1969-től 1983-ig. Több mint két évtizedig tanította a jövő tanárnemzedékének a matematikai analízis alapjait akiknek igyekezett átadni ismereteit, tapasztalatait, amit szívesen osztott meg mindig kollégáival is. Szakmai biztonsága mellett saját igényességével igyekezett formálni hallgatóit. Munkatársai, tanítványai szerették, tisztelték, de ugyanez mondható el a megye matematikatanárairól, akinek nagyszámú továbbképző előadást szervezett és tartott. Nem mindennapi egyéniség, igazi-, nagyműveltségű tanár volt, aki nemcsak a matematikában volt jártas, hanem a fizikában, a kémiában és a bölcseleti tudományokban is. Munkásságát számos szakmai, módszertani publikáció fémjelzi. Több könyvet, példatárat írt és lektorált.  

   Éveken keresztül tagja volt A Matematika Tanítása című lap szerkesztőbizottságának, a Tanárképző Főiskolák Matematika Feladatmegoldó versenybizottságának.
   Megkapta a Bolyai János Matematikai Társulat Beke Manó-díját.