Dr. habil. Lajkó Károly

Beosztás: főiskolai tanár
Szobaszám: E008
Telefonszám: (42) 599-400/2898
E-mail: lajkok at nyf.hu
fogadó óra: Hétfő 11.45-13.15
saját honlapja: -  

 

 

Dr. habil. Lajkó Károly szakmai önéletrajza

Kutatási területe: Analízis, Függvényegyenletek

 

Publikációs lista:

 •  K. Lajkó́, Tö̈bb ismeretlen fü̈ggvé́nyt tartalmazó́ fü̈ggvé́nyegyenletek, egyetemi doktori diszszertá́ció́ Debrecen 1969          
 •  K. Lajkó́, On the solution of a functional equation F. Vajzovic Mat. Vensik 9 (24) 1972  347–349           
 • K. Lajkó́, Uber die allgemeinen L ̈sungen der Fuktionalgleichung F (x) + F (y) − F (xy) = H(x + y − xy) Publ. Math., Debrecen 19 1972 219–223
 • K. Lajkó́, Special multiplicative deviations Publ. Math., Debrecen 21 1974 39–45
 • K. Lajkó́, Problem 116 Aeq. Math. 10 1974 311
 • K. Lajkó, Applications of extensions of additive functions Aeq. Math. 11 1974 68–76
 • K. Lajkó́, Functional equations on ordered fields Publ. Math., Debrecen 24 1977 173–179 (with Z. Daró́czy and L. Székelyhidi)
 • K. Lajkó, Differencia-tulajdonsá́gok, függvé́nyegyenletek, karakterizíciós problémá́k, kandidá́tusi disszertá́ció  és té́zisei Debrecen, 1978
 • K. Lajkó́, Generalized difference-property for functions of several variable Publ. Math., Debrecen 25 (1–2) 1978 169–176
 • K. Lajkó, A characterization of generalized normal and gamma distributions Colloq. Math. Soc. J. Bolyai 21. Analytic Function Methods in Prob. Theory, Debrecen (Hungary), 1997 1979 199-225
 • K. Lajkó, A genaralized difference-property and its applications Reports of Meetings, Aeq. Math. 19 1979 268
 • K. Lajkó́, Remark to a paper of J. A Baker Aeq. Math. 19 1979 227–231
 • K. Lajkó́, Report on the Second International Symposium on Functional Equations and Inequalities August 20–26, (Debrecen), 1979 Publ Math., Debrecen 27 (1–2) 1980 161–184
 • K. Lajkó, On the functional equation f (x)g(y) = h(ax + by)k(cx + dy) Period. Math.Hung. 11 (3) 1980 187–195
 • K. Lajkó, On the general solution of rectangle-type functional equations Publ. Math., Debrecen 28 (1–2) 1981 137–143
 • K. Lajkó́, Functional equation in probability theory Aeq. Math. 24 1982 275
 • K. Lajkó́, Problem 214 Aeq. math. 24 1982 292
 • K. Lajkó́, Funkcionalnü̈je uravnenia v teorii veroiatnosti Teori. Ver., prm (Kiew) 27 1982 616
 • K. Lajkó́, Some general functional equations Publ. Math., Debrecen 1983 225–233
 • K. Lajkó́, Notes on a generalization of Hosszú́’s functional equation, Report of Meeting Aeq. Math. 26 1984 243
 • K. Lajkó́, Functional equations in the spectral theory of random fields Report of Meeting Aeq. Math. 29 1985 74
 • K. Lajkó́, Problem 275. Aeq. Math. 29 1985 107
 • K. Lajkó́, Remarks to a functional equation in the spectral theory of random fields Report of Meeting Aeq. Math. 1986
 • K. Lajkó, Another functional equation in the spectral theory of random fields Report of Meeting Aeq. Math. 1987
 • K. Lajkó́, Remarks on the Hosszú́ functional equation Rosznik Naukowo-Dydaktyczny WPW Krakowie, Zeszyt 115, 1978 Prace Math. 12, (Proc. of the II Ind. Conf. on funq.   Eq. and Ineq.)
 • K. Lajkó́, Differences Publ. Math., Debrecen 36 1989 157–160
 • K. Lajkó́, Differences Report of Meeting Aeq. Math. 1989 157–160
 • K. Lajkó, Functional equations analoguous to an equation of Abel Report of Meeting Aeq. Math. 39 1989 287
 • K. Lajkó́, On a sysytem of functional equation Report Meeting Aeq. Math. 41 1991  264–265
 • K. Lajkó́, A functional equation related to the characterization of theta functions Report of Meeting Aeq. Math. 46 1993 274–275
 • K. Lajkó́, Functional equations in the spectral theory of random fields I. Publ. Math., Debrecen 44 1994 395–399
 • K. Lajkó́, Functional equations in the spectral theory of random fields II. Publ. Math., Debrecen 45 1994 415–421
 • K. Lajkó́, The general solution of Abel-type functional equations Results in Math. 261994 336–341
 • K. Lajkó, Some new results on the generalized Hosszú functional equation Report of Meeting Aeq. Math. 47 1994 281
 • K. Lajkó́, Functional equations in the spectral theory of random fields III. Publ. Math., Debrecen 46 1995 195–201
 • K. Lajkó́, Remarks on a functional equation arising in the spectral theory of random fields Report of Meeting, Aeq. Math. 49 1995 175
 • K. Lajkó, 8. Remark (to the talk of M. Sablik) Report of the 32nd ISFE, June 12–19,1994 Gargano, Italy Aeq. Math. 49 1995 186–187
 • K. Lajkó, The general solution of a system of functional equations Acta Technica Napoc-ensis, Series: Applied Mathematics and Mechanics Vol. II, 39 1996 17–24
 • K. Lajkó́, On a functional equation of Alsina and García-Roig, Report of Meeting Aeq. Math. 51 1996 153
 • K. Lajkó́, On Mikusinski-Jensen functional equation, Report of Meeting Aeq. Math. 53 1997 172–173
 • K. Lajkó́, On a functional equation of Alsina and García-Roig Publ. Math., Debrecen  52 (3–4) 1998 507–515
 • K. Lajkó, Remarks on a problem of Davison Report of Meeting, Aeq. Math. 56 1998 289
 • K. Lajkó, Recent applications of extensions of additive functions info Proceedings of the NFE ’98 Int. Conference Leaflets in Mathematics addr JPTE, P ́cs 1998 111–112
 • K. Lajkó, Remarks to a functional equation of C. Alsina and J.L. García-Roig Report of Meeting, Rocznik Noukowo-Dydakt., 196 Prace Mat. 1998 181
 • K. Lajkó, Functional equations in the theory of conditionally specified distritutions Report of Meeting, Rocznik Noukowo-Dydakt., 207 Prace Mat. 1999 137–138
 • K. Lajkó, Generalization of a functional equation of Davison Report of Meeting, Aeq. Math. 57 1999
 • K. Lajkó́, A functional equation of Davison and its generalization Aeq. Math. 60 3 2000(with R. Girgensohn)
 • K. Lajkó́, Nevezetes problémák fügvényegyenletei és azok általánosításai Debrecen 2000 34 oldal (habilitációs értekezés tézisei)
 • K. Lajkó́, Functional equations in the theory of conditionally specified distritutions Publ. Math., Debrecen 58/1-2 2001 241–248
 • K. Lajkó, Generalized Hosszúfunctional equations Rocznik Noukowo-Dyd., Prace Mat., Ann Acad. Paedog. Kracoviensis, Folie 4, Studia Math. 1 2001 59–68
 • K. Lajkó́, Mikusiński functional equation on a Hexagon Acta Math. Acad. Pead. Nyiregyhá́ziensis 17 2 2001 113–115
 • K. Lajkó́, On a Mikusiński-Jensen functional equation, Functional equations – Results and Advances in Math. 3 Kluwer Acad Publ. 2002 81–87 (with Zs. Páles) 
 • K. Lajkó, Fü̈gvényegyenletek feladatokban Pont Tá́rsadalomtudományi folyó́irat, Matematika Szakmó́dszertani kü̈lö̈nszám 2005/1
 • K. Lajkó́, The general solution of a functional equation related to the characterizations of bivariate distributions Aeq. Math. 70 2005 88–100 (with T. Glavosits)
 • K. Lajkó, Sequenced problems for functional equations, Teaching Mathematics and Computer Science, 4/1, 2006 179–192. (with Zs. Adám, Gy. Maksa, F. Mészá́ros)
 • K. Lajkó́, Two functional equations on group, Annales Mathematicae Silesiana, 21, 2007 7–13. (with Zs. Adám, Gy. Maksa, F. Mészá́ros)
 • K. Lajkó́, Functional equations involving means Acta Math. Hungarica, 116(1-2), 2007, 79–87. (with Z. Daró́czy, R. Lovas, Gy. Maksa, Zs. Páles)
 • K. Lajkó́, Further sequenced problems for functional equations, Proc. of Int. Conf. ”Matematika v skole dnes a zajtra”, Ruzsomberok, 2007. (with Zs. Adám)
 • K. Lajkó́, On a generalized Hosszú́ functional equation, Publ. Math. Debrecen, 74, 2009 no. 1-2, 101–106. (with Gy. Maksa, F. Mészáros)

 

Jegyzetek

 • K. Lajkó́, Analízis I. DE Mat. é́s Inf. Inté́zet Debrecen 2002
 • K. Lajkó́, Analíziś II. DE Mat.  és Inf. Inté́zet Debrecen 2002
 • K. Lajkó́, Analízis III. DE Mat. é́s Inf. Inté́zet Debrecen 2003
 • K. Lajkó́, Differenciá́legyenletek DE Mat. Inté́zet Debrecen 2004
 • K. Lajkó́, Kalkulus I DE Mat. Inté́zet Debrecen 2004
 • K. Lajkó, Kalkulus I., pé́ldatá́r DE Mat. Intézet Debrecen 2004
 • K. Lajkó, Kalkulus II. DE Mat. Intézet Debrecen 2005
 • K. Lajkó́, Kalkulus II., pé́ldatár DE Mat. Inté́zet Debrecen 2005
 • K. Lajkó́, Függvényegyenletek feladatokban DE Mat. Intézet Debrecen 2005
 • K. Lajkó́, Gazdasági Matematika I. Nyíregyházi Fő̋iskola 2006 (elektronikus)
 • K. Lajkó́, Mérték- é́s Integrá́lelmélet Nyíegyházi Főiskola 2009 (elektronikus)