Dr. Rozgonyi Tibor


Beosztás: főiskolai docens
Szobaszám: E111
Telefonszám: (42) 599-400/2199
E-mail: rozgt at nyf.hu
fogadó óra: Kedd 13.30-14.30
saját honlapja:  - 

 

Dr. Rozgonyi Tibor szakmai önéletrajza

Kutatási területe: Kombinatorika, tehetséggondozás

 

Publikációs lista, jegyzetek:

 • Jelentés a Tanárképző Főiskolák 1980. évi matematika feladatmegoldó versenyéről. Matematika Tanítása, 1980/4. (115-120)
 • Bizonyos rekurzív sorozatokról. Matematika Tanítása, 1981/6. (183-186)(Társszerzővel)
 • Milyen feladatok várnak ránk az uj matematika tanterv bevezetése után? FEB/3, 1981. (81-83)
 • Egy FEB tábor tapasztalatai (Megjegyzések az egyenletek ekvivalenciájáról. FEB/5, 1984. (147-155)
 • Három konvergenciakritérium ekvivalenciájáról. Acta Academiae Paedagogiae Nyiregyháziensis 1994 tom/10/1. 37-41.
 • Elemek indexéről (Doktori értekezés). KLTE, 1984.
 • Beszámoló a Tanárképző Főiskolák hallgatóinak l985. évi matematikai tanulmányi versenyéről. Matematika Tanítása 1986/3. (86-91) Társszerzővel.
 • Gépi ellenőrzés egy FEB táborban. FEB/7, 1986. (121-125)
 • Egy FEB tábori kísérlet. FEB/8, 1988. (13-16)
 • A matematika felvételi vizsgák tapasztalatai a BGYTKF-en. Ped. Műhely, l989/l. (51-59) (Társszerzővel)
 • Megjegyzések a függvények folytonosságáról. Acta Acad. Pead. Nyiregyháziensis 1992. Tom 13/A (261-264) (Társszerzővel)
 • Algoritm optimalnova poiszka. Kibernetika Kijev 1992
 • On the unitary subgroup of modular group algebras. Acta Acad. Paed. Nyiregyháziensis 1993. Tom.l3/D.p.13-18. (Társszerzővel)
 • Poiszk maximalnova elementa v polo uporjadocsennom mnozsetve. (kézirat, Társszerzővel)
 • Matematika (Előkészítő feladatok az érettségihez és az egyetemi-főiskolai felvételihez) könyv, 1993. (Társzerzővel)
 • Matematika Új (Előkészítő feladatok az érettségihez és az egyetemi-főiskolai felvételihez) könyv, 1994. (Társszerzővel)
 • Határértékszámítás (feladatgyűjtemény) 1979, házijegyzet
 • Jelentés a Tanárképző Főiskolák 1991.évi matematika feladatmegoldó versenyéről. A Matematika Tanítása, 1991/4
 • Polyfunction moduls by binary vectors. (Társszerzővel) Közlésre elfogadva.
 • In memoriam Bereznai Gyula (1921-1990), Ped. Műhely, l990/4 (4-5)
 • Segédanyag a lineáris algebra gyakorlatokhoz, I.-II. Bessenyei Kiadó, l996. (Példatár)
 • On the unitary subgroup of modular group algebras. Acta Academ. Paedagogicae , Nyíregyháza, 1997.
 • Conditions of analyticity for functions of one complex variabile. (társszerzővel) Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, 18(2002), 57-61.
 • Gazdasági matematika II. (feladatgyűjtemény), Bessenyei Kiadó, 2003.
 • A Tanárképző Főiskolák Péter Rózsa matematikai versenyei 1986-2003. (könyv) (társszerzővel), Typotex 2004.

 • Analízis I. (főiskolai jegyzet)    http://www.zeus.nyf.hu/~mattan, 2005.

 • Analízis II. (főiskolai jegyzet)   http://www.zeus.nyf.hu/~mattan, 2006.

 • Halmazok és függvények (jegyzet) Társszerző, dr. Toledo Rodolfo, Nyíregyháza, 2006.

 • Halmazok és függvények (jegyzet) Társszerző, dr. Toledo Rodolfo, Nyíregyháza, 2008. Átdolgozott kiadás.

 • Határértékszámítás (jegyzet) Társszerző dr. Toledo Rodolfo, Nyíregyháza, 2009.