Matematikatanár MA


Képzési forma:

Mesterképzés, nappali és levelező, keresztféléves is.    

Képzési idő: 

Előképzettségtől függően 2-5 félév     

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 

magyar nyelvű megjelölése: okleveles matematikatanár
angol nyelvű megjelölése: teacher of mathematics

A képzés célja:  

A képzés célja a matematika BSc-n alapképzésben, vagy más - elfogadható - felsőfokú végzettség keretében szerzett matematikai ismeretekre alapozva a közoktatásban, 5-12. osztályokban a matematika oktatásának ellátására, tehetséggondozásra, valamint a legtehetségesebb hallgatóknak - a hazai egyetemeink - elsősorban módszertani témájú doktori (PhD) képzésére való felkészítés. 

Nyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú "C" típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges. 

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A közoktatásban a matematika az egyik legfontosabb és legnagyobb óraszámban tanított tantárgy. Így matematikatanári diplomával jó eséllyel elhelyezkedhet az általános és középiskolákban.