slideshow 1

Matematika és Informatika Intézet

 

A Nyíregyházi Főiskola egyik jogelőd intézményének, a Bessenyei György Tanárképző Főiskolának három tanszéke - a Könyvtár és Alkalmazott Informatika, a Matematika és a Számítástechnika és Informatika - szerveződött Intézetté 1999-ben Matematika és Informatika Intézet néven. 

Az intézet önálló szervezeti egységként a Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Főiskolai Karához tartozik. Az intézetnek 24 főállású, 4 mellékállású oktatója és 2 adminisztrátora van, az intézet igazgatója Dr. habil Gát György (CSC) főiskolai tanár. Az intézeten belül három nem önálló szervezeti egység működik. 

Matematikatudományi és Matematikadidaktikai Csoport, vezetője Dr. Kovács Zoltán (CSc) főiskolai tanár

INDULÓ SZAKJAINK: Matematikatanár  MA         Matematika BSc

Számítástechnikai és Informatikai Csoport, vezetője Falucskai János főiskolai docens

(A csoport saját honlapja)

Könyvtár és Alkalmazott Informatika Csoport, vezetője Dr. Szerafinné dr. Szabolcsi Ágnes Phd főiskolai docens 


Számítástechnikai és Informatikai Csoport 

1973. szeptemberében alakult, Számítóközpont néven. Feladata az volt, hogy ellássa a Numerikus és gépi módszerek című tantárgy óráit, beleértve a számítógép alapismereteket és a programozást is, valamint segítse tudományos számításokkal a főiskola többi tanszékén folyó kutatómunkát . Vezetője Dr. Mecz András volt. 1988 után óriási igény volt számítástechnika szakos hallgatók képzésére, így a Matematika Tanszék keretén belül beindult a számítástechnika szakos képzés. 1992-ben megalakult a Számítástechnikai és Informatikai Tanszék Dr. Nagy Mihály vezetésével. 1999-ben ezen tanszék Számítástechnikai és Informatikai Csoport néven csatlakozott az újonnan alakult Matematika és Informatika Intézethez.

 A jelenleg érvényben lévő tanterv főbb ismeretkörei lefedik a szakma elvárható kívánatos ismereteit. Tantárgystruktúránkat úgy alakítottuk ki, hogy külön blokkot alkotnak az ún. természettudományi alapismeretek, a szakmai tárgyak és a tantárgy-pedagógiai tárgyak. A tananyag aktualizálása ha nem is strukturális szinten, de tartalmilag szinte félévenként megtörténik. Tanszékünk látja el a főiskola összes hallgatóját az Informatika és PC ismeretek tantárgy képzésével. Oktatóink átoktatás formájában a Nemzetközi kapcsolatok szak számítástechnikai képzését is ellátják. Minden szintű OKJ-s számítástechnikai tanfolyamokat szervezünk, valamint tevékenyen részt veszünk a felvételi előkészítésben is. A kötelező képzésen túl lehetőséget biztosítunk hallgatóinknak a nemzetközi ECDL bizonyítvány megszerzésére a Képzési és Továbbképzési Intézettel együttműködve.

 Fő profilunk a tanárképzés és tanfolyami oktatás, de számos alkalmazott kutatási témában is közreműködünk különböző más egyetemek és főiskolák kutatóival és nem utolsó sorban termelő üzemekkel. Nagyon jó kapcsolatunk van a Kereskedelmi és Iparkamarával, a TIT-el és NJSZT-vel. 

A csoport hallgatói jelentős sikereket értek el a tudományos tevékenységben, az Országos Diákköri Konferenciákon és a tanárképző főiskolák számítástechnikai versenyein. 

A Csoportnak 9 oktatója van (ketten másodállásban), közülük 5 rendelkezik tudományos fokozattal, további 2 oktató egy éven belül szerzi meg PhD fokozatát. 

Dr. Kuki Ákos, főiskolai docens, csoportvezető 
Személyes honlapja 

Dr. Nagy Mihály, főiskolai tanár 
Személyes honlapja 

Falucskai János, főiskolai docens 
Személyes honlapja 

Túri József, főiskolai adjunktus 

Dr. Fazekas Gábor, DE egyetemi docens 
Személyes honlapja 

Dr. Iszáj Ferenc, főiskolai tanár 
Személyes honlapja 

Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai adjunktus 

Tóthné Dr. Szűcs Etelka, főiskolai docens 
Személyes honlapja 

Dr. Várterész Magda, DE egyetemi adjunktus 
Személyes honlapja 

A Számítástechnikai és Informatikai Csoportban folyó jelentősebb kutatások:
 
Biometria, operációkutatás, programozás, képességfejlesztés.
Számítógépes oktatás, ellenőrzés, értékelés számítógéppel, képességfejlesztés számítógéppel, számítástechnika tanításának módszertana.
Alkalmazott matematika, alkalmazott informatika 
Anyagtudományi mérések számítógépes vezérlése, értékelése 
Kódelmélet, automaták-nyelvek alkalmazása Információs társadalom 
Távoktatás 


Könyvtár és Alkalmazott Informatikai Csoport 

A Csoport saját aloldala

 


 

2016, Nyiregyhaza