Ez az oldal már nem frissül, az új oldal http://mat.nye.hu/ linken érhető el.

 

A Bessenyei György Tanárképző Főiskola jogelőd intézményben 1962-ben indult a főiskolai szintű matematikatanár képzés a főiskola Matematika Tanszékén, melyet az 1996-ban lezajlott akkreditációs eljárásban kiválóra minősítettek, kiemelve a személyi feltételeket, a minősítettek magas arányát a képzésben.

A tanárképző főiskolán az informatikai képzést az 1973 szeptemberében alakult Számítóközpont látta el. Feladata elsősorban az volt, hogy ellássa a Numerikus és gépi módszerek című tantárgy óráit, beleértve a számítógép alapismereteket és a programozást is, valamint segíteni tudományos számításokkal a főiskola többi tanszékén folyó kutatómunkát.

1988 után óriási igény volt számítástechnika szakos hallgatók képzésére, így a Matematika Tanszék keretén belül beindult a számítástechnika szakos képzés. 1992-ben megalakult az önálló Számítástechnikai és Informatikai Tanszék. A tanszék jelentős sikereket ért el a tudományos tevékenységben, az Országos Diákköri Konferenciákon és a tanárképző főiskolák számítástechnikai versenyein.

A Nyíregyházi Főiskola egyik jogelőd intézményének, a Bessenyei György Tanárképző Főiskolának három tanszéke - a Könyvtár és Alkalmazott Informatika, a Matematika és a Számítástechnika és Informatika - szerveződött intézetté 1999-ben Matematika és Informatika Intézet néven.

A programtervező informatikus képzés 2006 óta folyik az intézményben, amely utódja a 2004/2005-ös tanévben elindított programozó matematikus főiskolai szintű alapképzésnek. Az intézmény 2008-tól folytat matematika tanári MSc képzést az akkerditációs bizottság döntése alapján.

A matematika területén jelentős hazai és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezünk, az intézmény szerkesztésében lát napvilágot az AMAPN nemzetközi elektronikus folyóirat, melyet a Zentralblatt MATH is referál, kiadója az Európai Matematikai Társaság. A lap mastercopy-ja az Európai Matematikai Társaság szerverén van, a világ számos országában levő szerverre tükrözve.

shadow