Dr. Kiss Ferenc

Név: Dr. Kiss Ferenc
Születési év: 1958.
Tudományos fokozat: Ph.D.  
Beosztás: főiskolai tanár, intézetigazgató
Intézeti elérhetőség
Szobaszám: 308
Telefon: 2110
E-mail cím: kiss.ferenc@nye.hu
Fogadóóra: hétfő 9:30-10:30

Rövid bemutatkozás

Mint oktató, szeretném abban segíteni a hallgatókat, a szűkebb és tágabb közösségünket, hogy megértsék, a természetnek részei, és nem urai, kihasználói, leigázói kell legyünk. Ha ezt nem értjük meg, nagyon közel kerülhetünk ahhoz, amit Madách Imre már Az ember tragédiája című művében is megfogalmazott:
 
"Midőn az ember földén megjelent,
Jól béruházott éléskamra volt az:
Csak a kezét kellett kinyújtani,
Hogy készen szedje mindazt, ami kell.
Költött tehát meggondolatlanul,
Mint a sajtféreg, s édes mámorában
Ráért regényes hipotézisekben
Keresni ingert és költészetet.
De már nekünk, a legvégső falatnál,
Fukarkodnunk kell, általlátva rég,
Hogy elfogy a sajt, és éhen veszünk."
 

Rövid szakmai önéletrajz

Képzettség
*    Matematika-kémia szakos tanár, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 1982.
*    Kémia szakos tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1986.
*    Környezet-gazdaságtani oklevél, US EPA, 1995.
*    PhD fokozat (vízi ökológia) 1997.
*    Távoktatási rendszerek tervezése, távoktató kurzusok és távoktató tananyagok fejlesztése, távoktató tananyagok írása, Továbbképzés, 2002.

Beosztás (eddigi munkaköri besorolások, beosztások)

*Tudományos segédmunkatárs (kutató)
Kémia Tanszék,Bessenyei György Tanárképző Főiskola, (1982-1983).

*Tanársegéd
Kémia Tanszék, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, (1984-1988).

*Adjunktus
Kémia Tanszék, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, (1988-1991).

*Docens
Kémia Tanszék, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, (1991-1998).

*Tanár
Környezettudományi Tanszék, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, (1998- ).

*NYF, TTIK, dékán (2007-)

Kutatási terület (rövid leírása)

Eddigi főbb kutatási témáim:
"A napfényenergia hasznosulás fokozása mikroelem tartalmú kombinációkkal" című állami megbízásos témában, az eddig ismeretlen hatású mikroelemek fotoszintetikus folyamatokra kifejtett hatását tanulmányoztam, később a szénhidrát-anyagcsere kulcsenzimeinek szabályozását vizsgáltam zöld és kék algákban, majd a nehézfém-szennyezések csökkentésének biológiai lehetőségeit kutattam, az utóbbi időben pedig a fenntartható fejlődés és az oktatás kapcsolatát tanulmányozom.

Főbb publikációk
Az elmúlt 5 év 5 legfontosabb publikációi:
  
1. Kiss Ferenc - Szabó Árpád (2005): Környezet-tudomány-történet, Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó, 247 o.

2. Kiss Ferenc - Zsiros Anita (2006): A környezeti neveléstől a globális nevelésig. A környezeti nevelés című könyvben (Szerk: Kuknyó János) Nyíregyháza, MPKKI, 12-27. o.

3. Kiss Ferenc - Zsiros Anita (2006): Természet és költészet. A versek szerepe a környezettudatosság kialakításában. Pedagógiai Műhely XXXI évf. 1 sz., 35-50 o.

4. Ferenc Kiss - Judit Vallner (2008): History, science and education for sustainability in collaboration for understanding the changing trends, Proceeding of the 6th International Conference on Sustainable Development, Culture and Education, June 4-7, 2008. Eskisehir, Turkey, p.334-445

5. E. Nádas, Á. Balogh, F. Kiss, K. Szente, Z. Nagy, R. Martínez-Carrasco and Z. Tuba (2008): Role of fructose-1,6-bisphosphatase, fructose phosphotransferase, and phosphofructokinase in saccharide metabolism of four C3 grassland species under elevated CO2, Photosynthetica, 46 (2): 255-261,

Ezt megelőző 5 egyéb, szakmai szempontból fontos publikációi:
  
1. F. Kiss, M-X. Wu, J.H. Wong, Á. Balogh and B.B. Buchanan (1991):  Redox active sulfhydryls are required for fructose-2,6-bisphosphate activation of plant pyrophosphate fructose-6-phosphate 1-phosphotransferase. Arch. Biochem. Biophys. 287 (2): 337-340.

2. Kiss F. (társszerző) (1999): Fenntartható fejlődés az önkormányzati gyakorlatban (kézikönyv), Budapest, KGI, 102 o.

3. Kiss F., Vallner Judit (2000): Környezettudományi alapismeretek, a "Természettudományi Alapismeretek" c. tankönyvben (szerk.: Iszáj Ferenc),  Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó, 403-480. o.

4. Kiss F. , Ken Webster (2001): A környezet védelmétől a fenntarthatóság felé (Tanári kézikönyv), Nyíregyháza, Bessenyei Kiadó, 213 o.

5. Ferenc KISS - Judit VALLNER (2009): Giving Complex Approach beyond the Limits of  Disciplines, 2nd International Conference for Theory and Practice in Education Teaching and Learning - Budapest,  p: 29.

Oktatással és kutatással kapcsolatos szakmai tisztségek, elismerések, kitüntetések, ösztöndíjak
1992-ben kaptam megbízást a környezetvédelemi tanár szak szervezésére. 1992-ben kérelmet adtam be a Környezettudományi Tanszék alapítására, amit 1993-ban elfogadtak. 1995-ben a tanszéket a Wolverhamptoni Egyetem az angol előírások szerint validálta. A környezetvédelem szak tankönyvhiányának enyhítésére a "Környezettudományi segédkönyvek" sorozat szerkesztésébe kezdtem. 1996-ban és 1998-ban elnyertem a Hallgatói Önkormányzat által alapított "Az Intézet Kiváló Oktatója" címet. 1999-ben a környezetvédelem ügyét szolgáló kiemelkedő oktatói és kutatómunkám elismeréseként a környezetvédelmi miniszter elismerő oklevelét kaptam. Azt utóbbi időben részt vettem a felsőoktatás szervezeti átalakításához kapcsolódó környezettan BSc szak alapításában és indításában. Jelenleg a környezettan BSc szakfelelőse és a környezettan tanári MA szakképzettség felelőse vagyok.
Oktatott tárgyak: Környezettani alapismeretek, Fenntartható fejlődés, Környezetvédelem tanítása, Komplex tantárgy-pedagógia, Tudomány- és környezettörténet Oktatásban töltött idő: 1982-től (29 év)

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

Szakmai, közéleti tagság az utóbbi időszakban:
*Az Országos Könyvtári Kuratórium tagja,
*A Veszprémi Akadémiai Bizottság Környezetpedagógiai Szakbizottságának tagja,
*a Debreceni Akadémiai Bizottság Környezettudományi Szakbizottságának tagja,
*Magyar Biokémiai Egyesület Környezet-biokémiai Szakosztályának vezetőségi tagja, 
*Tanuló Szervezetek a Fenntarthatóságért, SOL-Magyarország alapítvány kuratóriumának a tagja,
* a Magyar Rektori Konferencia Természettudományi Bizottságának a tagja vagyok.
   
Jelentősebb külföldi meghívások:
*Kutató (Researchfellow) University of California, Berkeley, Department of Plant Biology (1989-1991)
*1993-ban Finnországban, 1994-ben Norvégiában tanulmányoztam a környezeti nevelési módszereket.
*Vendégtanár (Visiting professor) University of Wolverhampton, Environmental Science Department (1994)
*Vendégtanár (Professor invité) Faculté de Pharmacie, Université Henry Poincaré (1997, 1998)
*Vendégtanár (ERASMUS) University of Karlstad (2009)

Szakértői munka:
*Az OECD által a magyarországi környezeti neveléspolitikájáról készített tanulmány elkészítésében szakértőként vettem részt az 1994-96 közötti időszakban.
*Az Önkormányzatok Környezetvédelmi Igazgatási Programja, amely a British Know How Alap támogatásával folyt Magyarországon, szakértőnek kért fel az 1997-1999 közötti időszakra.
*Environmental Education for Sustainable Development. EU, WWF, PHARE nemzetközi projectben Magyarországot képviseltem.   (1997-1999).
*Tempus Tacis Project (CD_JEP_21171_2000) tanterv és tananyag fejlesztési szakértője a Tyumeni Állami Egyetemen (2001-2003)
*Kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsőoktatásban a természettudományi szakokon. Alkalmazkodás a munkaerőpiac igényeihez (HEFOP 3.3.1-P-2004-06-0016/1.0) (2004-2007)- intézményi szakmai vezető
*Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz (TÁMOP - 4.1.2-08/1/A, 2009-2011)- intézményi szakmai vezető

Nyelvismeret
angol (középfok, C)
francia (alapfok, C)

 

shadow